ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magnanimous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magnanimous-, *magnanimous*, magnanimou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magnanimous(adj) ใจบุญ, See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, ใจกว้าง, Syn. generous, benevolent, Ant. ungenerous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magnanimous(แมกแนน'นิมัส) adj. ใจกว้าง, มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีจิตใจสูงส่ง, สูงส่ง., See also: magnanimousness n., Syn. noble, generous

English-Thai: Nontri Dictionary
magnanimous(adj) เผื่อแผ่, ใจกว้าง, เอื้ออารี, ไม่เห็นแก่ตัว

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Magnanimousa.[ L. magnanimus; magnus great + animus mind. See Magnate, and Animus. ] 1. Great of mind; elevated in soul or in sentiment; raised above what is low, mean, or ungenerous; of lofty and courageous spirit; as, a magnanimous character; a magnanimous conqueror. [ 1913 Webster ]

Be magnanimous in the enterprise. Shak. [ 1913 Webster ]

To give a kingdom hath been thought
Greater and nobler done, and to lay down
Far more magnanimous than to assume. Milton. [ 1913 Webster ]

2. Dictated by or exhibiting nobleness of soul; honorable; noble; not selfish. [ 1913 Webster ]

Both strived for death; magnanimous debate. Stirling. [ 1913 Webster ]

There is an indissoluble union between a magnanimous policy and the solid rewards of public prosperity and felicity. Washington. [ 1913 Webster ]

Magnanimouslyadv. In a magnanimous manner; with greatness of mind. [ 1913 Webster ]

WordNet (3.0)
magnanimously(adv) in a magnanimous manner
big(adj) generous and understanding and tolerant, Syn. magnanimous, large
greathearted(adj) noble and generous in spirit, Syn. magnanimous

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ms. Corcoran, you are as wise and magnanimous as you are beautiful.คุณช่างสุขุม และใจกว้าง เหมือนความสวยของคุณ Funk (2010)
We'll be there, in clever disguises, of course, to see him eviscerate the dry cleaner or fire the bartender, thus proving that he's only pretending to be magnanimous when he knows that I'll be there or will see it in the press.เราจะอยู่ที่นั่น ด้วยหลักสูตรการปลอมตัว เพื่อที่จะดูเขาเอามีดกระซวกคนซักเสื้อ หรือเผาบาร์เทนเดอร์ ความจริงจะถูกพิสูจน์ The Big Sleep No More (2011)
But if I do it while performing an incredibly honorable and magnanimous deed, then it's highbrow/despicable.แต่ถ้าฉันทำมันได้ดี ดูมีสไตล์ และน่าสนใจล่ะก็ เนี่ยแหละ คนชั้นสูงที่น่ารังเกียจ Despicable B (2012)
Perhaps he wasn't as magnanimous as you are, Doctor.บางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้ใจกว้าง เช่นเดียวกับคุณด๊อกเตอร์ I, Frankenstein (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าใหญ่ใจโต(adj) generous, See also: magnanimous, Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่, Example: คนที่หน้าใหญ่ใจโตอย่างเขาทำอะไรก็ดูใหญ่ดูโตไปหมด, Thai Definition: ใจกว้างมากเกินไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจกว้าง[jaikwāng] (adj) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded  FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
magnanimous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magnanimous
magnanimously

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦荡[tǎn dàng, ㄊㄢˇ ㄉㄤˋ,   /  ] magnanimous; broad and level #25,582 [Add to Longdo]
宽宏大量[kuān hóng dà liàng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ,     /    ] magnanimous #61,723 [Add to Longdo]
宽宏[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ,   /  ] magnanimous #85,025 [Add to Longdo]
宽大为怀[kuān dà wéi huái, ㄎㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄨㄟˊ ㄏㄨㄞˊ,    怀 /    ] magnanimous (成语 saw); generous #105,199 [Add to Longdo]
宽宏大度[kuān hóng dà dù, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ,     /    ] magnanimous; generous; broad-minded #146,966 [Add to Longdo]
宽洪[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ,   /  ] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice) #242,962 [Add to Longdo]
宽洪大度[kuān hóng dà dù, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨˋ,     /    ] magnanimous; generous; broad-minded #1,021,850 [Add to Longdo]
宽弘[kuān hóng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ,   /  ] magnanimous; generous; broad-minded; wide; resonant (voice) [Add to Longdo]
宽洪大量[kuān hóng dà liàng, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˋ,     /    ] magnanimous; generous; broad-minded [Add to Longdo]
心眼大[xīn yǎn dà, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄉㄚˋ,   ] magnanimous; considerate; thoughtful; able to think of everything that needs to be thought of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寛仁[かんにん, kannin] (adj-na, n) magnanimous [Add to Longdo]
寛仁大度[かんじんたいど, kanjintaido] (n) being generous, benevolent and magnanimous in disposition [Add to Longdo]
気宇広大[きうこうだい, kiukoudai] (n) magnanimous [Add to Longdo]
気宇壮大[きうそうだい, kiusoudai] (n, adj-na) magnanimous in one's attitude of mind; grand in one's idea or mind-set [Add to Longdo]
浩然[こうぜん, kouzen] (n, adj-t, adv-to) (1) broadminded; magnanimous; (2) great and prosperous; vast [Add to Longdo]
太っ腹[ふとっぱら, futoppara] (adj-na, n, adj-no) generous; magnanimous; big-hearted; broad-minded; (P) [Add to Longdo]
大らか;多らか[おおらか, ooraka] (adj-na) (1) (uk) placid; composed; serene; calm; (2) big hearted; broad-minded; magnanimous; (3) great quantity (of something) [Add to Longdo]
大人物[だいじんぶつ, daijinbutsu] (n) great or magnanimous man [Add to Longdo]
天空海濶;天空海闊[てんくうかいかつ, tenkuukaikatsu] (n) the open sky and the serene sea; as open as the sky and serene as the sea; magnanimous [Add to Longdo]
明朗闊達[めいろうかったつ, meiroukattatsu] (adj-na) upbeat and freehearted; cheerful and magnanimous [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top