ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

magisterial

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -magisterial-, *magisterial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
magisterial(adj) ซึ่งเชื่อถือได้, Syn. authoritative, masterful, pompous, masterful
magisterially(adv) อย่างเชื่อถือได้, Syn. pompously, urgently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
magisterial(แมจจิสเทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับนาย, อย่างวางอำนาจ, เชื่อถือได้, มีหลักฐาน, ในฐานะเป็นต้นตำรับ, ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ., See also: magisterially adv. magisterialness n.

WordNet (3.0)
magisterial(adj) of or relating to a magistrate
autocratic(adj) offensively self-assured or given to exercising usually unwarranted power, Syn. magisterial, high-and-mighty, peremptory, dominating, bossy

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Magisterial

a. [ L. magisterius magisterial. See Master. ] 1. Of or pertaining to a master or magistrate, or one in authority; having the manner of a magister; official; commanding; authoritative. Hence: Overbearing; dictatorial; dogmatic. [ 1913 Webster ]

When magisterial duties from his home
Her father called. Glover. [ 1913 Webster ]

We are not magisterial in opinions, nor, dictator-like, obtrude our notions on any man. Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

Pretenses go a great way with men that take fair words and magisterial looks for current payment. L'Estrange. [ 1913 Webster ]

2. (Alchem. & Old Chem.) Pertaining to, produced by, or of the nature of, magistery. See Magistery, 2. [ 1913 Webster ]

Syn. -- Authoritative; stately; august; pompous; dignified; lofty; commanding; imperious; lordly; proud; haughty; domineering; despotic; dogmatical; arrogant. -- Magisterial, Dogmatical, Arrogant. One who is magisterial assumes the air of a master toward his pupils; one who is dogmatical lays down his positions in a tone of authority or dictation; one who is arrogant insults others by an undue assumption of superiority. Those who have long been teachers sometimes acquire, unconsciously, a manner which borders too much on the magisterial, and may be unjustly construed as dogmatical, or even arrogant. [ 1913 Webster ]

Magisteriality

n. Magisterialness; authoritativeness. [ R. ] Fuller. [ 1913 Webster ]

Magisterially

adv. In a magisterial manner. [ 1913 Webster ]

Magisterialness

n. The quality or state of being magisterial. [ 1913 Webster ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
magisterial

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
magisterial
magisterially

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top