ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luminously

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luminously-, *luminously*, luminous
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luminously(adv) อย่างชัดแจ้ง, See also: อย่างแจ่มแจ้ง, Syn. clearly, lucidly
luminously(adv) อย่างเปล่งแสง, See also: อย่างสะท้อนแสง
luminously(adv) อย่างสุกสว่าง, See also: อย่างช่วงโชติ
luminously(adv) อย่างหลักแหลม, See also: อย่างเฉียบแหลม, Syn. intelligently, brightly

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรจ(adv) brilliantly, See also: luminously, Syn. โรจน์, รุ่งเรือง, สว่าง, สุกใส, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โพลง[phlōng] (adv) EN: brightly ; glaringly ; luminously
ยอง[yøng] (adv) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luminous \Lu"mi*nous\, a. [L. luminosus, fr. lumen light: cf. F.
   lumineux. See {Luminary}, {Illuminate}.]
   [1913 Webster]
   1. Shining; emitting or reflecting light; brilliant; bright;
    as, the is a luminous body; a luminous color.
    [1913 Webster]
 
       Fire burneth wood, making it . . . luminous.
                          --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       The mountains lift . . . their lofty and luminous
       heads.                --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Illuminated; full of light; bright; as, many candles made
    the room luminous.
    [1913 Webster]
 
       Up the staircase moved a luminous space in the
       darkness.               --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. Enlightened; intelligent; also, clear; intelligible; as, a
    luminous mind. " Luminous eloquence." --Macaulay. " A
    luminous statement." --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   {Luminous paint}, a paint made up with some phosphorescent
    substance, as sulphide of calcium, which after exposure to
    a strong light is luminous in the dark for a time.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Lucid; clear; shining; perspicuous.
     [1913 Webster] -- {Lu"mi*nous*ly}, adv. --
     {Lu"mi*nous*ness}, n.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top