ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lucrative

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lucrative-, *lucrative*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lucrative(adj) ที่มีกำไรงาม, Syn. profitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lucrative(ลิว'คระทิฟว) adj. มีกำไรงาม, ให้ผลกำไร, ให้ผลตอบแทน., See also: lucrativeness n. ดูlucrative, Syn. remunerative

English-Thai: Nontri Dictionary
lucrative(adj) มีกำไร, ร่ำรวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lucrativeที่มีกำไรมาก, ที่มีผลประโยชน์มาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lucrative officeตำแหน่งที่มีผลประโยชน์มาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Right now, I´m weighing out several lucrative offers.ตอนนี้มีข้อเสนอดี ๆให้ฉันเลือกเยอะ Nothing to Lose (1997)
An opportunity has arisen, Chris, which I think may be a lucrative one for you.โอกาสมันมาถึงแล้ว คริส ซึ่งฉันคิดว่า มันจะทำให้เธอร่ำรวยขึ้นมาได้ Match Point (2005)
Scenario: a couple of girls fly into town looking for a fun weekend in NYC, when the meet two handsome international businessmen just back from a lucrative trip to Japan.พล็อตเรื่อง : สาวสวยสองคนบินมาหาอะไรสนุกๆทำที่นิวยอร์ค เมื่อเธอพบกับสองหนุ่มหล่อนักธุรกิจ The Sweet Taste of Liberty (2005)
Investment banking is a very lucrative field.พ่อจะสอนให้ Chapter Twenty-One 'The Hard Part' (2007)
There's a lucrative market out there.มันมีผลประโยชน์อยู่นะ Bad Day at Black Rock (2007)
I'm, I'm satisfied that he can secure a lucrative deal.ฉันมั่นใจว่า คุ้มค่าการลงทุนแน่นอน Once (2007)
And a lucrative one.และได้ผลกำไรสูง Smite (2009)
Do you have any idea how lucrative this moon heist could be?แกรู้ไหมว่าการขโมยพระจันทร์มันยิ่งใหญ่แค่ไหน Despicable Me (2010)
Well, as lucrative an enterprise as that seems...แหม... ช่างเป็นธุรกิจที่ตู้มต้าม... You Gotta Get a Gimmick (2010)
There seem to be some lucrative opportunities in the pearl-diving trade.ที่โน้นดูเหมือนจะให้กำไรชีวิต อย่างงามทีเดียว The Beginning in the End (2010)
Graduates of this school are guaranteed lucrative employment for their entire lives.ผู้จบการศึกษาจากโรงเรียนนี้ ได้รับการการันตีว่ารายได้ดีมีงานทำ ตลอดชีวิต Advanced Gay (2011)
Which is a lot more lucrative than the tits and ass business, Nadezhda.ซึ่งมันได้กำไรงาม ยิ่งกว่าธุรกิจเนื้อนมไข่ซะอีกนะ นาเดียซด้า Buck the System (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lucrativeSeveral more companies are moving to enter the lucrative pet food market of the country.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างได้ผลประโยชน์[yāng dāi phonprayōt] (adv) EN: profitably   FR: lucrativement (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lucrative

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lucrative

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肥缺[féi quē, ㄈㄟˊ ㄑㄩㄝ,  ] lucrative post #92,951 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
有利(P);優利(iK)[ゆうり, yuuri] (adj-na, n) (See 不利) advantageous; better; profitable; lucrative; (P) #8,164 [Add to Longdo]
天下り[あまくだり, amakudari] (n, vs) retiring high-ranking government officials taking a lucrative job in a private or semi-private corporation; (P) [Add to Longdo]
儲け役;儲役[もうけやく, moukeyaku] (n) lucrative position [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lucrative \Lu"cra*tive\, a. [L. lucrativus, fr. lucrari to gain,
   fr. lucrum gain: cf. F. lucratif. See {Lucre}.]
   [1913 Webster]
   1. Yielding lucre; gainful; profitable; making increase of
    money or goods; as, a lucrative business or office.
    [1913 Webster]
 
       The trade of merchandise being the most lucrative,
       may bear usury at a good rate.    --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Greedy of gain. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Such diligence as the most part of our lucrative
       lawyers do use, in deferring and prolonging of
       matters and actions from term to term. --Latimer.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lucrative
   adj 1: producing a sizeable profit; "a remunerative business"
       [syn: {lucrative}, {moneymaking}, {remunerative}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top