ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

look over

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look over-, *look over*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
look over(phrv) มองข้าม
look over(phrv) ตรวจตราอย่างละเอียด, See also: ตรวจดูอย่างรอบคอบ
look over(phrv) มองเห็น, Syn. look onto, look out
look over(phrv) ยกโทษให้, See also: มองข้าม
look over(phrv) ท่องจำ, See also: ทำซ้ำๆ
look over(phrv) พิจารณา (บางสิ่ง), See also: ไตร่ตรอง บางสิ่ง
look over(phrv) ตรวจดู, See also: ตรวจสอบ, สำรวจ, Syn. inspect, examine

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look over there!ดูทางนั้น! Stand by Me (1986)
Have a look over here.มาดูตรงนี้สิ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
When I leave my house, before I get to the car I look over both shoulders.เวลาออกจากบ้าน ก่อนขึ้นรถ ผมมองดูภาระตัวเอง Goodfellas (1990)
Look over there. Look over there.มองทางนู้น มองไปทางนู้น The Lawnmower Man (1992)
You look over there. OK? I'll tell ya.นายมองไปทางนั้น แล้วฉันจะเล่าให้ฟัง Of Mice and Men (1992)
Take a look over here. A whole lot of nothin'.ลองดูที่นี่ จำนวนมากทั้งจากไม่มีอะไร Dante's Peak (1997)
- Hey, look over there.ดูโน่นซิ The Legend of Bagger Vance (2000)
- and possibly look over the contracts?- จะได้ดูสัญญากัน Bringing Down the House (2003)
- Look! Look over there!-พอแล้ว พอแล้ว พอแล้ว Crazy First Love (2003)
If you look over there behind me, that's a tornado.ถ้ามองข้างหลับผม นั่นคือทอร์นาโด The Day After Tomorrow (2004)
Look over here.ดูนั่น AVP: Alien vs. Predator (2004)
Look over thereร้านหัวมุมถนนนั่น Spygirl (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
look overBe sure to look over your paper again before you hand in.
look overHe did not look over a few typographical errors.
look overHe didn't even look over the papers.
look overIf there are past exam questions then I think it would be best to give them a quick look over.
look overIt will take me more than three hours to look over the document.
look overI would like you to look over these documents.
look overLocation check: The parties involved themselves or their attendants should look over the place for the miai meeting in advance.
look overLook over the papers, please.
look overMy brother makes it a rule to look over the newspaper before going to his office.
look overWill you look over my report?
look overWill you look over these papers?
look overWill you please look over my composition?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชม[chom] (v) EN: admire ; scrutinize ; look over ; compliment  FR: admirer ; louer ; louanger ; complimenter ; s'extasier
เขย่ง[khayeng] (v) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)  FR: se dresser sur la pointe des pieds
เหลียวมอง[līo møng] (v, exp) EN: look around ; look over one's shoulder  FR: regarder alentour ; porter un regard circulaire
มองข้าม[møng khām] (v) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate  FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
พินิจ[phinit] (v) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize  FR: examiner ; considérer
ตรวจดู[trūatdū] (v) EN: inspect ; look over  FR: scruter ; observer ; inspecter

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǎn, ㄌㄢˇ, / ] look over; to view #17,145 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1, vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) #1,172 [Add to Longdo]
振り返る(P);振りかえる;振返る[ふりかえる, furikaeru] (v5r, vi) to turn head; to look over one's shoulder; to turn around; to look back; (P) #14,226 [Add to Longdo]
垣根越しに見る[かきねごしにみる, kakinegoshinimiru] (exp, v1) to look over the fence [Add to Longdo]
振り向く(P);振向く[ふりむく, furimuku] (v5k) to turn one's face; to turn around; to look over one's shoulder; (P) [Add to Longdo]
目を通す[めをとおす, mewotoosu] (exp, v5s) to scan; to look over; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top