ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

logrolling

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logrolling-, *logrolling*, logroll
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logrolling(n) การสนับสนุนกัน, See also: การให้ความช่วยเหลือ, Syn. help, promotion

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logrollingการช่วยกันเข็น (ร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲間褒[なかまぼめ, nakamabome] (n) logrolling; mutual admiration [Add to Longdo]
褒め合い[ほめあい, homeai] (n) logrolling tactics [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Logrolling \Log"roll`ing\, n.
   1. (Logging) The act or process of rolling logs from the
    place where they were felled to the stream which floats
    them to the sawmill or to market. In this labor
    neighboring camps of loggers combine to assist each other
    in turn. --Longfellow. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A combining or mutual agreement in which one
    politician supports or assists another in consideration of
    receiving assistance in return; wheeling and dealing; --
    sometimes used of a disreputable mode of accomplishing
    political schemes or ends. [Cant, U.S.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 logrolling
   n 1: act of exchanging favors for mutual gain; especially
      trading of influence or votes among legislators to gain
      passage of certain projects
   2: rotating a log rapidly in the water (as a competitive sport)
     [syn: {birling}, {logrolling}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top