ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

logotype

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logotype-, *logotype*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
logotypen. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์, รูปแบบเอกลักษณ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I do letterheads and logotypes at night and... the store's a day job until I get enough going.ฉันออกแบบหัวจดหมายกับตรา ทำงานร้านจนกว่าจะหางานที่ถนัดได้ Heat (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายการค้า[khreūangmāi kānkhā] (n, exp) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype  FR: logo commercial [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロゴ[rogo] (n) (1) logo; (2) (abbr) logotype; (P) #2,028 [Add to Longdo]
ロゴタイプ[rogotaipu] (n) logotype [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Logotype \Log"o*type\, n. [Gr. lo`gos word + -type.] (Print.)
   A single type, containing two or more letters; as, [ae],
   \[oe], [AE], [filig], [fllig], [ffllig], etc.; -- called also
   {ligature}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 logotype
   n 1: a company emblem or device [syn: {logo}, {logotype}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top