ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

logo

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logo-, *logo*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
logo(abbr) โลโก้ (คำย่อของ logotype), See also: เครื่องหมาย
logogram(n) สัญลักษณ์หรือตัวอักษรที่ใช้แทนคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
logon. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์, รูปแบบเอกลักษณ์ โลโก (ภาษา) เป็น ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เขียนขึ้น ไว้โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็ก ๆ ใช้ในการเรียนรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นภาษาเชิงสนทนา (conversational language)
logotypen. รูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์, รูปแบบเอกลักษณ์
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน, คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin, Ant. unlike
heterologousadj. ซึ่งมีแหล่งกำเนิดต่างกัน, ซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อที่ต่างกัน
homologousadj. ซึ่งมีความสัมพันธ์เดียวกัน, คล้ายคลึงกัน, สายเดียวกัน, Syn. analogous

English-Thai: Nontri Dictionary
analogous(adj) คล้ายคลึง, เหมือนกัน, อุปมาเหมือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
logoตราสัญลักษณ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logo-คำพูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logoffลงบันทึกปิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logoffลงบันทึกปิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logomachyการประคารม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
logonลงบันทึกเปิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
logonลงบันทึกเปิด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
logoplegiaอัมพาตอวัยวะใช้พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logorrhea; logorrhoea; verbomaniaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
logorrhoea; logorrhea; verbomaniaอาการพูดไม่หยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Logoภาษาโลก [คอมพิวเตอร์]
LOGO (Computer program language)โลโก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Logosความหมายของชีวิต [การแพทย์]
Logos (Symbols)เครื่องหมายแสดงสัญลักษณ์ทางการค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Captain Niobe of the Logos will answer the councillor's call.กัปตันไนโอบีจากยานโลกอสขออาสาค่ะ The Matrix Reloaded (2003)
I can see that being a good logo for the principled company.ผมว่านี่เป็นโลโก้ที่ดี สำหรับบริษัทที่มีวินัย The Corporation (2003)
We saw Tiger Woods on TV with a hat with a Nike logo on it and we figured you know he probably gets like millions of dollars just to wear the hat on a press conference.เราเห็นไทเกอร์ วูดส์ในทีวี (คริส บาร์เรตต์ และ ลุค แมคคาบี นักศึกษามหาวิทยาลัยที่มีบรรษัทเป็นสปอนเซอร์) ใส่หมวกที่มีตราไนกี้ แล้วเราก็คิดว่า The Corporation (2003)
I only saw a tofu shop logo on his car.ฉันเห็นชื่อร้านเต้าหู้บนรถคันนั้น Initial D (2005)
There's no logo on them.ไม่เห็นมีสัญลักษณ์บอก The Astronaut Farmer (2006)
So, I got a match. It's the logo for the blue ridge bus lines.มันตรงกันเลย, นี่มันเป็นโลโก้ของ "บลู ริดจ์ บัส ไลน์" Simon Said (2006)
Yes, it's the logo of my husband's law firm.รู้ มันเป็นโลโก้ของ บริษัทกฎหมายของสามีฉัน Chapter Two 'Lizards' (2007)
The hotel's logo is on these cuffs.ตราโรงแรมอยู่บนกุญแจมือนี่ด้วย Cheating Death (2008)
Cristal seems to have changed its logo and spelling.คริสตอล ดูเหมือนว่า จะเปลี่ยนโลโก้กับคำสะกดนะ I Love You, Beth Cooper (2009)
And we could improve the logo and general style of the site, make it look much more high-class.- ค่ะ สุดยอดเลย เหรอ ตกลง มันสำคัญมาก อีกอย่างเราจะปรับปรุง The Girlfriend Experience (2009)
- What do we need a logo for?-เราต้องการโลโก้เพื่ออะไรเหรอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
There's some sort of a design logo on there.มีโลโก้บางอย่างด้วย Dude, Where's My Groom? (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
logoThe design was also given the finishing touch to have launch impact and dynamism provided by the novelty of the arch shaped logo design.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าย ๆ[khlāi-khlāi] (v) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to
เครื่องหมายการค้า[khreūangmāi kānkhā] (n, exp) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype  FR: logo commercial [ m ]
โลโก้[lōkō] (n) EN: logo  FR: logo [ m ]
ลงบันทึกปิด[long bantheuk pit] (n) EN: logoff  FR: logoff [ m ]
ลงบันทึกเปิด[long bantheuk poēt] (n) EN: logon  FR: logon [ m ]
ตราสัญลักษณ์[trāsanyalak] (n) EN: logo  FR: logo [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
logo
logos
logout
logogram
logograms
logophilia
logothetis
logographic

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
单词产生器模型[dān cí chǎn shēng qì mó xíng, ㄉㄢ ㄘˊ ㄔㄢˇ ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ,        /       ] logogen model [Add to Longdo]
表意符阶段[biǎo yì fú jiē duàn, ㄅㄧㄠˇ ㄧˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄝ ㄉㄨㄢˋ,      /     ] logographic stage [Add to Longdo]
逻各斯[luó gè sī, ㄌㄨㄛˊ ㄍㄜˋ ㄙ,    /   ] logos (transliteration) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Logo { n } | Logos { pl }logo | logos [Add to Longdo]
Logopäde { m }; Logopädin { f }speech therapist [Add to Longdo]
Logopädie { f }speech therapy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロゴ[rogo] (n) (1) logo; (2) (abbr) logotype; (P) #2,028 [Add to Longdo]
類似[るいじ, ruiji] (n, adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P) #3,232 [Add to Longdo]
アームウォマー[a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
サウンドロゴ[saundorogo] (n) (abbr) sound logo; commercial jingle [Add to Longdo]
シンボルマーク[shinboruma-ku] (n) logo (wasei [Add to Longdo]
スタジアムジャンパー[sutajiamujanpa-] (n) jacket with team's logo (wasei [Add to Longdo]
スタジャン[sutajan] (n) (abbr) (See スタジアムジャンパー) jacket with team's logo (wasei [Add to Longdo]
ゼッケン[zekken] (n) cloth bib with number or logo worn by athletes, etc. (e.g. over their shirts) (ger [Add to Longdo]
ブロゴスフィア[burogosufia] (n) blogosphere (the world of blogs and bloggers) [Add to Longdo]
リンクバナー[rinkubana-] (n) { comp } link banner (graphic or logo provided for use in linking to web site) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ログオフ[ろぐおふ, roguofu] logoff (vs) [Add to Longdo]
ログオン[ろぐおん, roguon] logon (vs) [Add to Longdo]
ログアウト[ろぐあうと, roguauto] logout [Add to Longdo]
ロゴ[ろご, rogo] Logo [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  logo
      n 1: a company emblem or device [syn: {logo}, {logotype}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  logo
   1. soon
   2. beyond; next; then; thereafter
   3. accordingly; consequently; so; subsequently; thus

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top