ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

logarithmische

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logarithmische-, *logarithmische*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
logarithmischelogarithmical [Add to Longdo]
Dekrement { n } | logarithmisches Dekrementdecrement | logarithmic decrement [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a logarithmic series.Das ist eine logarithmische Serie. Last Year at Marienbad (1961)
A logarithmic scale will give better resolution.Mit logarithmischer Skala ist die Auflösung besser. Silicon Avatar (1991)
...Dependent variable provides increased co linearity in the lower and higher ordered terms, including standard T-ratios for the perimeter estimates for logarithmic nonlinear regression.die abbhängige Variable bietet erhöhte Colinearität einschließlich des Standard-T-Ratios für die Umfangsschätzung der logarithmischen nonlinearen Regression. No Ordinary Marriage (2010)
A nautilus shell, one of nature's many examples of a logarithmic spiral.Eine Nautilusmuschel, eins der vielen Beispiele der Natur für logarithmische Spiralen. Nautilus (2014)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  logarithmische /loːgaritmiʃə/
   logarithmical

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top