ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

logan

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -logan-, *logan*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slogan(สโล'เกิน) n. คำขวัญ, คติพจน์, คำพาดหัว, คำโฆษณา, เสียงร้องรวมพล, เสียงร้องรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
slogan(n) คำขวัญ, เสียงสัญญาณ, คติพจน์, คำโฆษณา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Two more? What's Logan doing to them in there?-อีก 2 เหรอ โลแกนทำอะไรพวกที่แล้ว Day of the Dead (1985)
He doesn't get excited... and doesn't get agitated when Logan walks in the room.-มันไม่เอะอะ... และไม่อาละวาด ตอนที่โลแกนเดินเข้าไปในห้อง Day of the Dead (1985)
He doesn't see Logan as... lunch.มันไม่เห็นโลแกนเป็นมื้อเที่ยง Day of the Dead (1985)
He means it, Johnny. He killed Logan in cold blood.เขาเอาจริง จอห์นนี่ เขาฆ่าโลแกนอย่างเลือดเย็น Day of the Dead (1985)
I killed Logan because he was a butcher.ฉันฆ่ามัน เพราะมันบ้า Day of the Dead (1985)
Unless President Logan and President Suvarov make a joint statement repudiating this accord, ถ้าปธน.โลแกน และปธน.ซูวารอฟ ไม่แถลงร่วมกันว่าล้มเลิกการร่วมมือครั้งนี้ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
President Logan is going to sign this treaty in less than an hour.ปธน.โลแกนจะลงนามในอีกไม่ถึงชั่วโมง Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
I understand President Logan wants us to go into the terminal as soon as possible.ผมรู้ ผมเข้าใจว่าปธน.โลแกนอยากให้เรา บุกเข้าอาคารให้เร็วที่สุด Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
You're aware Mrs. Logan was found in one of the archive rooms? Uh...คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณนายโลแกนเข้าไปในห้องข้อมูล Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
You told him Mrs. Logan was in her room, when she was actually going through classified documents.คุณบอกว่าคุณนายโลแกนอยู่ในห้อง ขณะที่เธอไปค้นเอกสารที่เป็นความลับ คุณบอกว่าคุณนายโลแกนอยู่ในห้อง ขณะที่เธอไปค้นเอกสารที่เป็นความลับ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Mrs. Logan removed a document from the archive that contains highly-sensitive intelligence protocols.คุณนายโลแกนเอาเอกสารออกจากห้องข้อมูล เอกสารที่มีข้อมูลความเสี่ยงระดับสูง Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
Presidents Logan and Suvarov will each make statements, which will be followed by the signing of the treaty.ปธน.โลแกนและซูวารอฟ จะแยกกันแถลงการณ์ Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำขวัญ[khamkhwan] (n) EN: slogan ; motto ; catchword ; wishing speech ; watchword ; encouraging speech  FR: slogan [ m ] ; devise [ f ]
คติพจน์[khatiphot] (n) EN: motto ; maxim ; slogan ; catchword  FR: devise [ f ] ; mot d'ordre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
logan

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loganberry
loganberries

Japanese-English: EDICT Dictionary
前面[ぜんめん, zenmen] (n) (1) front part; frontage; facade; (2) initial pledge (e.g. election); opening slogan; (P) #7,367 [Add to Longdo]
標語[ひょうご, hyougo] (n) motto; slogan; catchword; (P) #10,505 [Add to Longdo]
スローガン[suro-gan] (n) slogan; (P) #13,539 [Add to Longdo]
お題目;御題目[おだいもく, odaimoku] (n) (1) (pol) (See 題目・3, 南無妙法蓮華経) Nichiren chant; (2) (an empty) slogan [Add to Longdo]
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku) [Add to Longdo]
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P) [Add to Longdo]
金看板[きんかんばん, kinkanban] (n) signboard with gold or gilt lettering; slogan; noble cause [Add to Longdo]
尊皇王攘夷;尊皇攘夷;尊王攘夷[そんのうじょうい, sonnoujoui] (n) 19th century slogan advocating reverence for the Emperor and the expulsion of (barbarian) foreigners [Add to Longdo]
内鮮一体;日鮮一体[ないせんいったい, naisen'ittai] (exp) Japan and Korea as one (slogan from 1910-1945) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Logan \Log"an\, n.
   A rocking or balanced stone. --Gwill.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Logan
   n 1: a mountain peak in the St. Elias Range in the southwestern
      Yukon Territory in Canada (19,850 feet high) [syn: {Logan},
      {Mount Logan}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top