ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

light up

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -light up-, *light up*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
light up(phrv) ทำให้สว่างขึ้น
light up(phrv) จุดบุหรี่, See also: ติดบุหรี่
light up(phrv) เปิดไฟ
light up(phrv) ทำให้ร่าเริงขึ้น, See also: ยินดีขึ้น
light up(phrv) จุดไฟสูบบุหรี่
light up(phrv) ทำให้สว่างสดใส, See also: ทำให้ผ่องใส, Syn. brighten
light upon(phrv) เกาะบน, See also: วางลงบน, Syn. alight on
light upon(phrv) มองไปทาง
light upon(phrv) ค้นพบโดยบังเอิญ, Syn. happen on

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we ask you Hindu, Muslim and Sikh to help us light up the sky and the minds of the British authorities with our defiance of this injustice."แต่เราขอร้องท่าน ฮินดู มุสลิม และซิกข์ ช่วยให้เราได้พบกับแสงสว่าง Gandhi (1982)
A treasure like you, needs precious pearls to light up your face.สมบัติล้ำค่าแบบหนู... ต้องมีไข่มุกสวยๆไว้ช่วยให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง The Joy Luck Club (1993)
Then you light up the rest.งั้นไปติดไฟที่เหลือให้หมดแล้วกันนะ Love So Divine (2004)
Light up the insideลุง Shige แชร์หลุมศพกับเธอไม่ได้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Light up the darkness.จุดไฟในความมืด I Am Legend (2007)
Light up the darkness.แสงไฟในความมืด I Am Legend (2007)
May I light up the incense?ขออนุญาตจุดธูปบูชานะครับ Departures (2008)
It doesn't light up when we're telling the truth.มันไม่สว่า่งขึ้น เมื่อเราพูดความจริง Emancipation (2008)
SawJen light up around the little girls.ดูเจนปลอบทารก ไปรอบๆบ้าน Marley & Me (2008)
- You light up when you talk about him.- คุณดูมีชีวิตชีวาตอนพูดถึงเขา Nights in Rodanthe (2008)
Big arrows, giant arrows. They light up and blink and shit.ลูกศรชี้ทิศทางใหญ่ๆเลย ลูกศใหญ่เบ้อเร่อ เขาติดไฟกระพริบแม่งโครตเบ้อเร่อ นายไม่ขับเลยมันไปได้หรอกว่ะ 4 Days Out (2009)
They light up in the dark.มันส่องแสงในที่มืด Dogtooth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
light upAt one time, people would not have hesitated to light up a cigarette in stations, restaurants, or hospital waiting rooms.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาย[chāi] (v) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up  FR: éclairer ; rayonner
ส่อง[sǿng] (v) EN: shine ; illuminate ; light up  FR: illuminer ; éclairer
ส่องแสง[søngsaēng] (v, exp) EN: shine ; illuminate ; light up ; throw the light upon  FR: briller ; étinceler
ส่องสว่าง[søng sawāng] (v, exp) EN: illuminate ; shine ; light up ; brighten  FR: illuminer ; irradier

Japanese-English: EDICT Dictionary
輝かす[かがやかす, kagayakasu] (v5s, vt) to light up; to brighten [Add to Longdo]
水明かり;水明り[みずあかり, mizuakari] (n) faint reflection of light upon the water in the dark [Add to Longdo]
点ける[つける, tsukeru] (v1, vt) (uk) (See 付ける) to turn on; to switch on; to light up; (P) [Add to Longdo]
目の色を変える[めのいろをかえる, menoirowokaeru] (exp, v1) to be in a tizzy; to be in a frenzy; to have one's eyes light up; to have a different look in one's eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 light up
   v 1: start to burn with a bright flame; "The coal in the BBQ
      grill finally lit up"
   2: make lighter or brighter; "This lamp lightens the room a bit"
     [syn: {light}, {illume}, {illumine}, {light up},
     {illuminate}]
   3: become clear; "The sky cleared after the storm" [syn: {clear
     up}, {clear}, {light up}, {brighten}] [ant: {cloud},
     {overcast}]
   4: ignite; "The sky lit up quickly above the raging volcano"
   5: begin to smoke; "After the meal, some of the diners lit up"
     [syn: {light up}, {fire up}, {light}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top