ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lifesaving

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lifesaving-, *lifesaving*, lifesav
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lifesaving[ชีบ-พะ-รัก] (n) Lifesaving [ 1 ] – ชีพรักษ์ คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก ความหมาย :: วิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ที่มีการการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่าน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dozens of lifesaving CAT Scan Machinesเครื่องช่วยชีวิตอยู่เป็นจำนวนมาก The Ten (2007)
- When you take it upon yourself to talk that girl out of a lifesaving surgery, - You're killing her.ตอนที่เธอเลิกกล่อมให้ผู้หญิงคนนั้น เข้าผ่าตัด เธอกำลังฆ่าเขา Good Mourning (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
lifesaving

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lifesaving

Japanese-English: EDICT Dictionary
救命[きゅうめい, kyuumei] (n, adj-no) lifesaving; (P) #8,920 [Add to Longdo]
救命具[きゅうめいぐ, kyuumeigu] (n) lifesaving equipment [Add to Longdo]
人命救助[じんめいきゅうじょ, jinmeikyuujo] (n, adj-no) lifesaving [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Life-saving \Life"-sav`ing\ (l[imac]f"s[=a]v`[i^]ng), a.
   That saves life, or is suited to save life, esp. from
   drowning; as, the life-saving service; a life-saving station.
   [1913 Webster] life-size

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lifesaving
   n 1: saving the lives of drowning persons; "he took a course in
      lifesaving"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top