ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

licensee

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -licensee-, *licensee*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
licensee(n) ผู้ได้รับอนุญาต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
licensee(ไล'เซินซี) n. ผู้ได้รับใบอนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
licenseeผู้รับใบอนุญาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I said I will go to the Federal Communications Commissions and I will report that I was fired from my job by you the licensee of these public airwaves because I refused to lie to people on the air.ผมบอกว่า ถ้าอย่างนั้นผมจะไปหาคณะกรรมการการสื่อสารของรัฐบาลกลาง และจะรายงานว่าทั้ง ๆ ที่คุณเป็นผู้รับใบอนุญาตคลื่นวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ ผมกลับถูกคุณไล่ออกจากงาน The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ได้รับอนุญาต[phū dāirap anuyāt] (n, exp) EN: licensee
ผู้ได้รับใบอนุญาต[phū dāirap bai anuyāt] (n, exp) EN: licensee
ผู้รับอนุญาต[phūrap anuyāt] (n) EN: license holder ; permit holder ; licensee ; authorized person
ผู้รับสัมปทาน[phūrapsampathān] (n) EN: concessionaire ; licensee  FR: concessionnaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
licensee
licensees

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
licensee
licensees

Japanese-English: EDICT Dictionary
ライセンシー[raisenshi-] (n) licensee [Add to Longdo]
許可された人[きょかされたひと, kyokasaretahito] (n) admittee; licensee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Licensee \Li`cen*see"\ (l[imac]`sen*s[=e]"), n. (Law)
     The person to whom a license is given.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  licensee
      n 1: someone to whom a license is granted

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top