ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leeson

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leeson-, *leeson*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEESON
LEESON'S
GLEESON

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, if you're talking about Will Gleeson, two of his divers are coming down to check the underwater effects of that tunnel construction.Wenn Sie damit Will Gleeson meinen, zwei seiner Taucher kommen hierher um die Unterwassereffekte des Tunnelbaus zu prüfen. Tentacles (1977)
I'm gonna see Gleeson himself.Ich werde Gleeson selbst einen Besuch abstatten. Tentacles (1977)
Will Gleeson and his wife are supposed to be arriving this afternoon.Will Gleeson und seine Frau sollen heute Nachmittag ankommen. Tentacles (1977)
Do you have a reservation for Will Gleeson?Haben Sie eine Reservierung für Will Gleeson? Tentacles (1977)
Good afternoon, Mrs. Gleeson.- Guten Tag, Mrs. Gleeson. Tentacles (1977)
Why don't you go inside, Mrs. Gleeson? No, thank you.- Warum gehen Sie nicht rein, Mrs. Gleeson? Tentacles (1977)
- Mr Leeson?- Mr. Leeson? Crazy People (1990)
- Emory Leeson.- Emory Leeson. Crazy People (1990)
Emory Leeson.Emory Leeson. Crazy People (1990)
Emory Leeson is an advertising genius.Emory Leeson ist ein Genie der Werbebranche. Crazy People (1990)
Leeson?Leeson? Crazy People (1990)
I think we should spend some time with Senators Blalock and Gleeson pretty soon.Wir sollten uns bald mit Senator Blalock und Senator Gleeson treffen. 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2002)
Leeson takes first watch.Leeson schiebt die erste Wache. Leeson schiebt die erste Wache. A Day in the Life (2007)
Commercials? Or ways to make the Glee songs for Peter?Oder Möglichkeiten, Gleesongs für Peter zu schreiben? Real Deal (2011)
I'm Tim Gleason and this is my wife, Allie.Ich bin Tim Gleeson und das meine Frau Allie. Children of the Corn: Genesis (2011)
It's not a burden.Tun Sie nicht, Mr Gleeson. Children of the Corn: Genesis (2011)
You tell me, Mr. Gleason. What could make a child do something like that?Was könnte ein Kind dazu bewegen, so etwas zu tun, Mr Gleeson? Children of the Corn: Genesis (2011)
Mr. Pritchett, I'm Tim Gleason, this is my wife, Allie.Mr Pritchett, ich bin Tim Gleeson, das ist meine Frau Allie. Children of the Corn: Genesis (2011)
Lisa Nolan. Jim Gleeson, local doctor.Lisa Nolan, Jim Gleeson, der Arzt hier. Grabbers (2012)
I'm arresting you for the murder of Dr. Gleeson!Das ist das Ende! Ich verhafte dich wegen Mordes an Dr. Gleeson. Grabbers (2012)
- Aw, Dr. Gleesons dog?Dr. Gleesons Hund? Ja. Grabbers (2012)
- Leeson Street.- Leeson Street. The Limo (2013)
- Leeson Street?- Leeson Street? The Limo (2013)
Did you know that Jack Gleeson was the little boy in Batman Begins?Wusstet ihr, dass Jack Gleeson in Batman Begins der kleine Junge war? Sisters (2015)
- I see. No, no, my captain, you may not have permission to re-route via the Baggot Street Bridge, nor the Leeson Street Bridge or any other damn bridge.Nein, Captain Lee, Sie haben keine Erlaubnis, über die Baggot-Street-Brücke auszuweichen, und auch nicht über die Leeson-Street- Brücke oder irgendeine andere Brücke. Under Siege (2016)
Lucy, may I present Mr. Leeson?Lucy, darf ich dir Herrn Leeson vorstellen? The Awful Truth (1937)
Mr. Leeson's just from Oklahoma, Lucy.Herr Leeson kommt eben aus Oklahoma, Lucy. The Awful Truth (1937)
Mr. Leeson's a neighbor.Herr Leeson ist unser Nachbar. The Awful Truth (1937)
Mr. Leeson, won't you tell us something about Oklahoma?Herr Leeson, erzählen Sie uns doch von Oklahoma. The Awful Truth (1937)
Mr. Leeson, this is my husband.Herr Leeson, das ist mein Mann. The Awful Truth (1937)
Sit down, Mr. Leeson.Setzen Sie sich, Herr Leeson. The Awful Truth (1937)
Don't worry about it, Mr. Leeson.Lassen Sie sich nicht stören, Herr Leeson. The Awful Truth (1937)
Of course I like Dan Leeson.Sicher mag ich Dan Leeson. Warum nicht? The Awful Truth (1937)
-Hello, Leeson.- Hallo, Leeson. The Awful Truth (1937)
I'm serious about Dan Leeson.Ich meine es ernst mit Dan Leeson. The Awful Truth (1937)
I hate Jerry Warriner and I like Dan Leeson very much.Ich hasse Jerry Warriner und mag Dan Leeson sehr. The Awful Truth (1937)
This is Mrs. Warriner, and Mr. Leeson, the gentleman Mrs. Warriner will marry.Diese sind Frau Warriner und Herr Leeson, der Herr, den Frau Warriner heiraten wird. The Awful Truth (1937)
I was glad to hear that. I said to myself, "That Leeson's just the man for Lucy."Hat mich gefreut, das zu hören. Ich dachte: "Leeson ist genau der Richtige für Lucy." The Awful Truth (1937)
Yes. Mr. Leeson thought that maybe he'd like to buy your interest.Herr Leeson dachte, er würde gern deinen Anteil daran kaufen. The Awful Truth (1937)
I was telling Mr. Leeson, I mean Daniel... about how badly we were doing, and he thought maybe he could do better.Ich erzählte Herrn Leeson, ich meine Daniel, wie schlecht sie läuft und er glaubt, er könnte das vielleicht besser machen. The Awful Truth (1937)
-Hello, Mrs. Leeson.- Hallo, Frau Leeson. The Awful Truth (1937)
Let's get down to business, Leeson.Kommen wir zum Geschäft, Leeson. The Awful Truth (1937)
Why, certainly, Mrs. Leeson.Aber sicher, Frau Leeson. The Awful Truth (1937)
Be more fun than Leeson.Macht mehr Spaß als Leeson. The Awful Truth (1937)
That's why you jumped at Leeson as if he were the last man on earth.Deshalb hast du Leeson auch behandelt, als wäre er der letzte Mann auf Erden. The Awful Truth (1937)
Good evening, Mrs. Leeson.Guten Abend, Frau Leeson. The Awful Truth (1937)
Good evening, Mrs. Leeson.Guten Abend, Frau Leeson. The Awful Truth (1937)
Nonsense, Mrs. Leeson.Unsinn, Frau Leeson. The Awful Truth (1937)
Of course not, Mrs. Leeson.Natürlich nicht, Frau Leeson. The Awful Truth (1937)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top