ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lag

L AE1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lag-, *lag*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
slag off(vt, slang) ด่าว่า, พูดในทางไม่ดี, [ to slag someone off ]
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
iron slag(n) ตะกรันเหล็ก เช่น You know how to recycle ground iron slag. Iron is a byproduct of the steel industry, and is created by a fusion of ash, limestone and other fluxes.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lag(vi) ค่อยๆ อ่อนล้าลง, See also: ค่อยๆ อ่อนแรง, Syn. flag
lag(vi) ล้าหลัง, See also: เคลื่อนไหวช้า, พัฒนาอย่างเชื่องช้า, Syn. loiter, linger, delay
lager(n) เบียร์ชนิดหนึ่งมีสีอ่อน มีอายุประมาณ 6 อาทิตย์ถึง 6 เดือน
lagoon(n) ทะเลสาบ (มักจะเชื่อมกับแหล่งน้ำที่ใหญ่กว่า), See also: บึงขนาดใหญ่, Syn. laguna
laggard(n) คนที่ชักช้า, See also: คนที่มักจะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลัง, Syn. loiterer, slowcoach
laggard(adj) เชื่องช้า, See also: ชักช้า
lagging(n) การหุ้มฉนวนเพื่อกันความร้อน
lag with(phrv) หุ้มหรือห่อด้วย
lag behind(phrv) ล้าหลัง, See also: ล่าช้า, อยู่ด้านหลัง, ช้ากว่า, Syn. be benind, drag behind, drop back, drop behind, fall back, fall behind, get behind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lag(แลก) { lagged, lagging, lags } vi. ล้าหลัง, อยู่หลัง, ล้า, เดินช้า, สูญเสียกำลัง, อ่อนลง. n. ความล้าหลัง, คนที่ล้าหลัง, สิ่งที่ล้าหลัง abbr. lymphangiogram, See also: lagger n. ดูlag n., Syn. linger, delay, tarry
lager(ลา'เกอะ) n. เบียร์คาร์บอเนตสีเหลืองอ่อนที่เก็บไว้เวลา6อาทิตย์ถึง6เดือนก่อนนำออกขาย., Syn. lager beer
lagging(แลก'กิง) n. ความล้าหลัง, ความเชื่องช้า. adj. ล้าหลัง, เชื่องช้า, เถลไถล, ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์, See also: laggingly adv.
lagoon(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม, บึง, บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง, บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
lagune(ละกูน') n. บึงน้ำเค็ม, บึง, บึงเค็มบนเกาะหินปะการัง, บึงถ่ายเทขนาดใหญ่ที่คนสร้างขึ้น., See also: lagoonal adj. ดุlagoon
algolagnia(แอลโกแลก' เนีย) n. กามวิปริตที่มีความพอใตทางเพศเมือทำให้เกิด หรือได้รับความเจ็บปวด. -algolagnic adj. -algolagnist n.
archipelago(อาร์คิเพล'ละโก) n., (pl. -goes. -gos) หมู่เกาะ -archipelagic, archipelagian adj., Syn. island group
assemblage(อะเซม'เบลจฺ) n. กลุ่มคน, กลุ่มสิ่งของ, การรวบรวม, ภาวะที่รวมกัน, Syn. combination, assembly
bubonic plaguen. กาฬโรคที่มีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมและอักเสบ
camouflage(แคม'มะฟลาจฺ) { camouflaged, camouflaging, camouflages } n. เครื่องลวงตา, สิ่งลวงตา, การอำพราง vt. อำพราง, ซ่อน, ลวงตา, See also: camouflager n. ดูcamouflage, Syn. disguise

English-Thai: Nontri Dictionary
lag(n) ความล้าหลัง, ความล่าช้า
lag(vi) ล้าหลัง, ล่าช้า, ล้าสมัย, เดินช้า
laggard(n) คนล้าหลัง, คนเถลไถล, สิ่งที่ล้าหลัง
lagoon(n) หนองน้ำ, บึง, ทะเลสาบ
lagune(n) หนองน้ำ, บึง, ทะเลสาบ
archipelago(n) หมู่เกาะ
assemblage(n) การชุมนุม, การมั่วสุม, ฝูงชน
BUBONIC bubonic plague(n) กาฬโรค
camouflage(n) การลวงตา, การปลอมตัว, การพรางตา, การซ่อน
camouflage(vt) ซ่อน, ลวงตา, ปลอมตัว, พรางตา, อำพราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lagช่วงล่า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
lagan; liganของโยนลงทะเลโดยติดทุ่นไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lageniform-รูปน้ำเต้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lagoonลากูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
lagophthalmos; lagophthalmusตาหลับไม่มิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lagophthalmus; lagophthalmosตาหลับไม่มิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Lagrange multiplierตัวคูณลากรานจ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lag Periodช่วงรอ, เริ่มมีการเจ็บครรภ์ [การแพทย์]
Lag Phaseช่วงแล็ก, Example: ช่วงต้นของ growth succession ที่จุลินทรีย์ยังต้องปรับตัว ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Lag Phaseระยะที่มีการอักเสบ [การแพทย์]
lag timelag time, ระยะแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Lag, Auditoryความล่าช้าของระบบประสาทที่จะแปลผลของสิ่งที่ได้ [การแพทย์]
Lagoonทะเลสาบน้ำเค็ม, Example: เกิดขึ้นทั้งในทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มในทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของปะการัง โดยมากมักเป็นรูปวงกลม มีทางน้ำแคบๆ เข้าออกได้ แต่ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของ สันดอนบริเวณปากอ่าว แต่ยังมีทางออกให้น้ำไหลผ่านได้ ในประเทศไทยพบทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเลเพียงแห่งเดียว คือ ทะเลสาบสงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Lagoonสระ, Example: สระดินสำหรับบำบัดน้ำเสียทั้งในรูปแบบแอโรบิก และแอนแอโรบิก [สิ่งแวดล้อม]
Lagophthalmosขอบตาบวมรุนแรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry. I didn't know jet lag could be like this. I've never had my hair hurt before.ขอโทษนะ ผมไม่รู้ว่าอาการเมาเครื่องเป็นงี้ หัวผมไม่เคยกระเซิงขนาดนี้เลย Hope Springs (2003)
The lag between Noboru and I will be a whole year!มันจะทำให้การส่งข้อความ หาโนโบรุกินเวลาอีกหลายปี Hoshi no koe (2002)
The FC lags behind unexpectedly in front of the tunnel.ไม่น่าเชื่อ FC เริ่มแผ่วลงแล้ว ตรงหน้าอุโมงค์ Initial D (2005)
No one is going to my house and intimidating naistani - lag to it.ไม่มีใครเข้ามาในบ้านเราและ มีแต่แฟนห่วยๆของผม Paranormal Activity (2007)
There's a lag from when the powerมันจะมีช่วงว่างระหว่างที่ไฟฟ้าหลัก Under & Out (2008)
Well, how long a lag are we talking about here?โอเค แล้วเรามีเวลาเท่าไร Under & Out (2008)
There's a lag from when the power cuts out to when the generator kicks back in.มันมีช่วงเวลาก่อนที่มันจะทำงาน Hell or High Water (2008)
How long a lag we talking about?นานแค่ไหน Hell or High Water (2008)
Jet lag is brutal.เครื่องเจ็ทสั่นแรงจริงๆ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Don't lag behind. Move it fast!อย่าหันกลับไป ไปเร็วๆ! [ Rec ] 2 (2009)
Move it fast, don't lag behind!วิ่งไปเร็วๆ อย่าหันไป! [ Rec ] 2 (2009)
Between the time Chihara-ishi went in and the time the guards arrived, there's only a time lag of 27 seconds.ช่วงเวลาที่คุณหมอชิฮาระเข้าไป.. ..และเวลาที่ยามมาถึง มันห่างกันแค่ 27 วินาที Episode #1.3 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lagEmployment continued to lag.
lagHe, being slow of foot, was already lagging two meters.
lagI'm still suffering from jet lag.
lagIt's been a week, but I'm still suffering from jet lag.
lagI've got a bad case of jet lag.
lagJet lag is more than just feeling tired - on top of that you just don't feel well.
lagWe should read the newspaper so as not to lag behind the times.
lagWhenever I go abroad, I suffer from jet lag and diarrhea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอยหลัง(v) lag behind, See also: fall behind, recede, Example: เมื่อชาวบ้านไม่เอาธุระหรือปล่อยบ้านเมือง บ้านเมืองก็จะถอยหลัง, Thai Definition: ไม่เจริญก้าวหน้า
เบียร์สด(n) lager, See also: lager beer, Example: ดาราแนะนำให้ใช้เบียร์สด น้ำผึ้ง และไข่ผสมกันแล้วนำไปหมักผม, Thai Definition: เบียร์สีอ่อนที่มีปริมาณของฮอบบ์น้อยและนำไปเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[akkhīphai] (n) EN: fire ; conflagration ; blaze  FR: incendie [ m ]
ใบ[bai] (n) EN: leaf ; foliage  FR: feuille [ f ] ; feuillage [ m ]
บ้าน ...[Bān ...] (n, prop) EN: village of ... (followed by name)  FR: village de ... (suivi du nom)
บาง[bāng] (n) EN: village  FR: village [ m ]
บาง-[bāng-] (pref, (prep)) EN: ... uppon - (prefix : riverside village or town) ; district along a waterway  FR: ... sur- (préf. : cité située sur la rive d'un cours d'eau)
บ้านเกิด[bānkoēt] (n) EN: homeland ; hometown ; native village ; birthplace ; fatherland ; motherland  FR: village natal [ m ] ; lieu de naissance [ m ] ; pays natal [ m ]
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[bao] (v) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine  FR: se soulager ; uriner
โบย[bōi] (v) EN: flog ; whip ; lash ; thrash  FR: fouetter ; flageller
โบกธง[bōk thong] (v, exp) EN: wave a flag  FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LAG L AE1 G
LAGE L EY1 JH
LAGO L AA1 G OW0
LAGS L AE1 G Z
LAGUE L AA1 G
LAGAN L AE1 G AH0 N
LAGOS L EY1 G AO0 S
LAGLE L EY1 G AH0 L
LAGOW L AE1 G OW0
LAGER L AA1 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lag (v) lˈæg (l a1 g)
lags (v) lˈægz (l a1 g z)
Lagos (n) lˈɛɪgɒs (l ei1 g o s)
lager (n) lˈaːgər (l aa1 g @ r)
lagers (n) lˈaːgəz (l aa1 g @ z)
lagged (v) lˈægd (l a1 g d)
lagoon (n) lˈəgˈuːn (l @1 g uu1 n)
laggard (n) lˈægəd (l a1 g @ d)
lagging (v) lˈægɪŋ (l a1 g i ng)
lagoons (n) lˈəgˈuːnz (l @1 g uu1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉各斯[Lā gè sī, ㄌㄚ ㄍㄜˋ ㄙ, ] Lagos (Nigerian city) #48,794 [Add to Longdo]
拉格朗日[Lā gé lǎng rì, ㄌㄚ ㄍㄜˊ ㄌㄤˇ ㄖˋ, ] Lagrange (name); Joseph-Louis Lagrange (1735-1813), French mathematician and physicist #153,086 [Add to Longdo]
泻湖[xiè hú, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨˊ, / ] lagoon [Add to Longdo]
礁湖星云[Jiāo hú xīng yún, ㄐㄧㄠ ㄏㄨˊ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, / ] Lagoon Nebula M8 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Lage(n) |die, pl. Lagen| ตำแหน่ง
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
lagern(vt) |lagerte, hat gelagert| เก็บ, เก็บตุน, สำรองเก็บไว้ เช่น Der Ersatzreifen muß in der Garage gelagert werden., Syn. aufbewahren
Klimaanlage(n) |die, pl. Klimaanlagen| เครื่องปรับอากาศ, See also: die Heizung
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
Ratschlag(n) |der, pl. Ratschläge| คำแนะนำ, Syn. der Rat
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Umschlag(n) |der, pl. Umschläge| ซองที่ปิดผนึกได้ เช่น Briefumschlag ซองจดหมาย, See also: Related: Hülle
schlagen(vt) |schlug, hat geschlagen, etw.(A)/jmdn.| ตบตี, ต่อย, ตี(ไข่, ครีม) เช่น Sahne schlagen ตีครีม, Er hat seinen Freund bewusstlos geschlagen. เขาซัดเพื่อนของเขาจนหมดสติ
Auffanglager(n) |das, pl. Auffanglager| ที่พักผู้อพยพ, ค่ายผู้อพยพ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lagerhaltung { f }stock-keeping [Add to Longdo]
Lager { n }camp [Add to Longdo]
Lager { n } | Lager { pl }encampment | encampments [Add to Longdo]
Lage { f } | Lagen { pl }site | sites [Add to Longdo]
Lage { f }; Anordnung { f }posture [Add to Longdo]
Lage { f }; Schicht { f }; Windung { f } [ techn. ]ply [Add to Longdo]
Lage { f }; Situation { f } | Lagen { pl }; Situationen { pl } | die Lage retten | die Lage abschätzen | in der Lage sein zu | in der Lage sein zusituation | situations | to save the day | to make an appraisal of the situation | to be able to | to be in a position to [Add to Longdo]
Lage { f }; Bögen Papier (Buchbinden) | ungebunden { adj }quire (bookbinding) | in quires [Add to Longdo]
Lagebericht { m }update [Add to Longdo]
Lagebesprechung { f } | Lagebesprechung abhaltendiscussion of the situation | to brief [Add to Longdo]
Lagedarstellung { f }situation report [Add to Longdo]
Lagemessung { f }position measurement [Add to Longdo]
Lagenschwimmen { n } [ sport ](individual) medley [Add to Longdo]
Lageplan { m } | Lagepläne { pl }site plan; key plan | site plans [Add to Longdo]
Lageplan { m }position plan [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า, See also: maquiller, maquiller v

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むら, mura] (n) village; (P) #124 [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] (n, n-suf) (1) (abbr) (See 会社) company; association; society; (2) regional Chinese god of the earth (or a village built in its honour); (ctr, suf) (3) counter for companies, shrines, etc. #189 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n, suf) section of village; (P) #676 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village #676 [Add to Longdo]
市町村[しちょうそん, shichouson] (n) cities, towns and villages; municipalities; (P) #1,152 [Add to Longdo]
里;郷[さと, sato] (n) (1) village; hamlet; (2) countryside; country; (3) (里 only) home (of one's parents, etc.); hometown; (4) (里 only) (See 御里) one's origins; one's upbringing; one's past #1,164 [Add to Longdo]
旗(P);幡;旌[はた, hata] (n) (1) flag; (2) (幡 only) { Buddh } (See 幡・ばん) pataka (banner); (P) #1,748 [Add to Longdo]
大字[だいじ, daiji] (n) larger section (of village) #1,779 [Add to Longdo]
本店[ほんてん(P);ほんだな, honten (P); hondana] (n) (1) (See 支店) head office; flagship store; main store; (2) this store; (P) #1,918 [Add to Longdo]
諸島[しょとう, shotou] (n) archipelago; group of islands #2,307 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
デバッグフラグ[でばっぐふらぐ, debaggufuragu] debug(ger) flag [Add to Longdo]
フラグ[ふらぐ, furagu] flag [Add to Longdo]
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence [Add to Longdo]
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register [Add to Longdo]
[はた, hata] flag [Add to Longdo]
主力商品[しゅりょくしょうひん, shuryokushouhin] leading product, flagship product, top product [Add to Longdo]
重複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag [Add to Longdo]
標識[ひょうしき, hyoushiki] flag [Add to Longdo]
表示様相源フラグ[ひょうじようそうげんフラグ, hyoujiyousougen furagu] aspect source flag, ASF [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
倉荷[くらに, kurani] Lagerware, Lagergut [Add to Longdo]
在庫品[ざいこひん, zaikohin] Lagerbestand, Warenvorrat [Add to Longdo]
[ふ, fu] LAGER, BEHOERDE, HAUPTSTADT [Add to Longdo]
[こ, ko] LAGERHAUS [Add to Longdo]
情勢[じょうせい, jousei] Lage_der_Dinge, Situation [Add to Longdo]
時局[じきょく, jikyoku] Lage, Situation [Add to Longdo]
[ちょ, cho] LAGERUNG [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top