ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lack of

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lack of-, *lack of*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lack of abilityหย่อนความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of evidenceขาดพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of fusionหลอมไม่ติดบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lack of inter-run fusionหลอมไม่ติดระหว่างชั้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lack of jurisdictionการไม่มีอำนาจพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of root fusionหลอมไม่ติดฐาน, หลอมไม่ติดราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lack of side fusionหลอมไม่ติดด้านข้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ Oh, God! (1977)
...or rather the lack of it that as much as we all may think that what we saw here today was real God did not, in fact, appear here before us.หรืออาจจะเป็น... ช่องโหว่ของมัน แม้ว่าเราทุกคนจะคิดว่า สิ่งที่เราเห็นในวันนี้เป็นความจริง Oh, God! (1977)
It was your lack of policy that started this mess in the first place!มันเป็นความขาดแคลนนโยบาย ที่จะเริ่มความยุ่งยากในที่แรก Akira (1988)
I just do that for their lack of money.ผมทำเพราะว่าพวกเขาขาดแคลนปัจจัย Rambo III (1988)
Mr. LaPlante, I've been persuaded, in view of your continued employment and your lack of priors to continue your bail under the same conditions pending sentencing six days from now.หัวหน้า นี่คุณคิดว่าคำว่าหนังสือพิมพ์เป็นชื่อที่ตะเรียกขึ้นมาง่ายๆงั้นเหรอ คุณคิดว่าใครๆก็สามารถทำหนังสือพิมพ์ได้งั้นสิ Hero (1992)
- It's your lack of faith.- - It 's ของคุณขาดความเชื่อ In the Name of the Father (1993)
Lack of faith?การขาดความเชื่อ? In the Name of the Father (1993)
I am Jack's complete lack of surprise.ยามเหรอ? Fight Club (1999)
Sustained lack of sex is symptomatic of disassociation.การขาดเซ็กส์อย่างถาวร เป็นสัญญาลักษณ์ของความไม่ร่วมมือ The Story of Us (1999)
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว GTO (1999)
Five points will be taken from Gryffindor for your serious lack of judgment.ห้าแต้มจะต้อง ถูกหักออกจากกริฟฟินดอร์ สำหรับการตัดสินใจผิด ๆ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
First of all I would like to point out... that not only is there no proof in this case... but there is a complete lack of mens rea... which by definition tells us there can be no crime... without a vicious will.ก่อนอื่น ดิฉันอยากจะชี้แจงว่า คดีนี้ ไม่เพียงแต่ไม่มีหลักฐาน แต่ยังไร้ซึ่งเจตนาร้าย Legally Blonde (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lack ofAdmitting his lack of experience, I still think that he ought to do better.
lack ofAll the flowers in the garden died for lack of water.
lack ofA lot of problems derive from a lack of reading in the home.
lack ofA lot of wild animals died for lack of food.
lack ofAn acute lack of funds is holding up the plan.
lack ofBy and large his experiment was successful despite his lack of money.
lack ofClara's lack of responsibility drives me mad.
lack ofDiligence may compensate for lack of experience.
lack ofDue to a lack of balance the ship turned over.
lack ofExpensive meals can't compensate for lack of sleep.
lack ofHe appealed to lack of funds as a reason for the failure of his enterprise.
lack ofHe could not go on a trip for lack of money.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาด(v) lack of, See also: be short of, have a shortage of, be deficient, Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, Example: โรงงานของเรายังขาดวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตสินค้าอีกมาก, Thai Definition: ไม่มีเพียงพอ, มีไม่เต็มที่เพราะขัดสน
ขาดแคลน(v) lack of, See also: be short of, be deficient, Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาด, Ant. สมบูรณ์, Example: ในฤดูแล้งภาคอีสานจะขาดแคลนน้ำมาก, Thai Definition: ไม่มีเพียงพอ, มีไม่เต็มที่เพราะขัดสน
กันดาร(v) lack of, See also: be arid, dry, be barren, Syn. แห้งแล้ง, Ant. อุดมสมบูรณ์, Example: ภาคอีสานกันดารน้ำในฤดูแล้ง

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ,   /  ] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle #11,027 [Add to Longdo]
无序[wú xù, ㄨˊ ㄒㄩˋ,   /  ] lack of order #15,585 [Add to Longdo]
缺血[quē xuè, ㄑㄩㄝ ㄒㄩㄝˋ,  ] lack of blood [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakterlosigkeit { f }lack of character [Add to Longdo]
Geistlosigkeit { f }lack of wit [Add to Longdo]
Geldmangel { m }lack of money [Add to Longdo]
Kapitalmangel { m }lack of capital [Add to Longdo]
Kontaktarmut { f }lack of human contact; social withdrawal [Add to Longdo]
Kulturlosigkeit { f }lack of culture [Add to Longdo]
Planlosigkeit { f }lack of plan; aimlessness [Add to Longdo]
Platzmangel { m }lack of space [Add to Longdo]
Praxisferne { f }lack of practical relevance; lack of practical experience [Add to Longdo]
Raummangel { m }lack of space [Add to Longdo]
Rohstoffmangel { m }lack of raw materials; shortage of raw materials [Add to Longdo]
Sauerstoffmangel { m }lack of oxygen [Add to Longdo]
Unbeherrschtheit { f }lack of self control [Add to Longdo]
Unbildung { f }lack of education [Add to Longdo]
begriffliche Unschärfe { f }lack of conceptual clarity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
でも[demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) #474 [Add to Longdo]
不明[ふめい, fumei] (adj-na, n) unknown; obscure; indistinct; uncertain; ambiguous; ignorant; lack of wisdom; anonymous; unidentified; (P) #705 [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) { Buddh } shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n, adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) #1,345 [Add to Longdo]
無人[むじん(P);ぶにん;ぶじん;むにん, mujin (P); bunin ; bujin ; munin] (adj-na, n) (1) lack of help; (2) (ant #4,971 [Add to Longdo]
失調[しっちょう, shicchou] (n) lack of harmony #18,622 [Add to Longdo]
くすみ[kusumi] (n, adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination [Add to Longdo]
でもしか[demoshika] (pref) (before an occupation, etc.) for lack of anything better to do [Add to Longdo]
でもしか先生[でもしかせんせい, demoshikasensei] (n) (sl) (derog) someone who became a teacher for lack of anything better to do [Add to Longdo]
とも無く[ともなく, tomonaku] (exp) (uk) phrase used to express the uncertainty or lack of intent in what precedes it [Add to Longdo]
へっぴり腰;屁っ放り腰;屁っぴり腰[へっぴりごし, heppirigoshi] (n) (1) bent back; prone posture; (2) weak-kneed; timidity; lack of nerve [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top