ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knacken

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knacken-, *knacken*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
knacken(vt) |knackte, hat geknackt, etw.(A)| ถอดรหัส, เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย เช่น Die Passwörter wie 'Kitty' und 'Tokyo' kann man sich zwar leicht merken, sie sind aber eben auch genauso einfach zu knacken.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
knacken; krachen; brechen | knackend; krachend; brechend | geknackt; gekracht; gebrochen | knackt; kracht; bricht | knackte; krachte; brachto crack | cracking | cracked | cracks | cracked [Add to Longdo]
Nuss { f }; Nuß { f } [ alt ] | Nüsse { pl } | Nüsse knackennut | nuts | to crack nuts [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Brother, I've had some tough nuts to crack in my time.Ich habe schon ziemlich harte Nüsse zu knacken gehabt in letzter Zeit. Fiend Without a Face (1958)
Today he's trying to beat his own record.Heute versucht er, seinen Rekord zu knacken. Back to the Wall (1958)
If you get caught, don't worry. Number 7 will fix it for you.Und wenn sie dich wirklich mal verknacken, Nummer 7 holt dich raus. Face of the Frog (1959)
I advised you to take the money because the EP is a very tough outfit to lick... but that doesn't categorically make me a spy for Harry Foster Malone.Ich rate dir, das Angebot anzunehmen, weil EP eine zu harte Nuss zum knacken ist... aber das macht noch lange keinen Spion für Harry Foster Malone aus mir. It Happened to Jane (1959)
This code is damned hard to break without knowing the name of the book.Dieser Code ist schwer zu knacken, wenn man den Buchtitel nicht kennt. Our Man in Havana (1959)
(RUMBLING AND CRACKING)(Grollen und Knacken) House of Usher (1960)
Caught at the old safe-blowing lark again, i suppose, was you?Wahrscheinlich wieder beim Safeknacken erwischt worden. Two Way Stretch (1960)
As you can see, master Gislain, silence is well paid, but if you had the misfortune of breaking it...Diesmal habt Ihr mir eine harte Nuss zu knacken gegeben, Herr Vetter! Eure Falle ist nicht ungeschickt. The Miracle of the Wolves (1961)
I know this is a hell of a late date to bring up something new but you've given me a tough nut to crack. It gets tougher every time I try. I know, Van.Es ist zu spät, dieses Thema jetzt anzuschneiden... aber Sie haben mir eine schwierige Nuss zu knacken gegeben. The Longest Day (1962)
Colonel, it took us almost a year to crack the japanese code- we had an army of men working on that.Colonel, es dauerte fast ein Jahr, um den japanischen Code zu knacken und daran hat eine ganze Armee gearbeitet. To Serve Man (1962)
- Benny's a tough nut to crack.- Benny ist hart zu knacken. The Cardinal (1963)
All plaster!(Knacken) The Indian Scarf (1963)
Oh, maybe I could snatch a purse or crack a small safe but to sit around in a striped suit while some girl out in the street... never.Jemandem eine Handtasche wegreißen oder Safes knacken, das ginge noch. Aber hier in Nadelstreifen sitzen, mit einem Mädchen auf der Straße... niemals. Irma la Douce (1963)
They took it from me! Hell, then at least I had some money.Den knacken wir und dann haben wir wieder Kohle. 491 (1964)
Look, Edmont, I like you but if you believe that Rouquemoute is able to force a Winter-Winter let me tell you you're bullshitting big time!Wenn du meinst, Rouquemoute kann 'nen Winther-Winther knacken, liegst du falsch. Cloportes (1965)
We need time to open it and this isn't the right place.Um das Ding zu knacken, braucht man Zeit, das können wir hier nicht. For a Few Dollars More (1965)
Newkirk, can you pick a lock?- Kannst du 'n Schloss knacken? German Bridge Is Falling Down (1965)
If we could only get into the hotel, rifle all the safety deposit boxes and make it look like a burglary.Wir müssen ins Hotel reinkommen und alle Schließfächer knacken, damit es wie ein Einbruch aussieht. The Safecracker Suite (1966)
We'll need an hour to crack it.Wir werden eine Stunde brauchen, um es zu knacken. The Creatures (1966)
- Harry, they'll get you for fraud.- Die verknacken dich wegen Betrug. The Fortune Cookie (1966)
There are shrines I should be sacking, ribs I should be cracking♪ Es gibt Schreine einzusacken, Rippen zu knacken A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
And the museum you want to stick up is right here.Und hier ist das Museum, das Sie knacken wollen. How to Steal a Million (1966)
- (Cracking)- (Knacken) The Russians Are Coming! The Russians Are Coming! (1966)
(crack)(Knacken) The Trygon Factor (1966)
I saw Hidalgo trying to pick the lock on the python's cage, and he left a machete on top of it.Hidalgo versuchte, das Schloss des Pythonkäfigs zu knacken und er ließ eine Machete darauf liegen. Fakeout (1966)
Rollin, how will you handle the locks?Rollin, wie wollen Sie die Schlösser knacken? Old Man Out: Part 1 (1966)
Dan, our experts consider Rogosh unbreakable by any known means.Dan, unsere Experten meinen, man könne Rogosh nicht knacken, egal mit welchen bekannten Mitteln. Operation Rogosh (1966)
Nevertheless, your mission, should you decide to accept, would be to break Rogosh fast.Nichtsdestotrotz, Ihr Auftrag, sollten Sie ihn annehmen, ist der, Rogosh schnell zu knacken. Operation Rogosh (1966)
No one could open it.Niemand kann sie knacken. Pilot (1966)
There is our baby.Wir brauchen es gar nicht knacken. Judy and the Jailbirds (1967)
Because if he's gonna steal any more animals he's either gonna break those locks or get these keys.Wenn er nämlich mehr Tiere stehlen will, muss er diese Schlösser knacken oder diese Schlüssel holen. Judy the Poacher (1967)
All right, Newkirk, you got everything you need to crack that safe?Haben Sie alles, was Sie brauchen, um den Safe zu knacken? Casanova Klink (1967)
(snapping sound)(Knacken) Casino Royale (1967)
(Cracking and screaming)(Knacken und Schrei) The Heathens of Kummerow (1967)
If he accuses us of more than friendship, I'll just crack his thick skull.Wenn er uns jetzt für etwas beschuldigt, werde ich seinen Schädel zerknacken. A Taste of Blood (1967)
- My locks and my safe are solid.Mein Tresor ist nicht zu knacken. The Thief of Paris (1967)
- We're gonna take that wagon.Wir knacken den Wunderwagen. The War Wagon (1967)
That's the tribute to the last fools who tried to stop the war wagon.Da bringt man die Trottel hin, die den Transport knacken wollten. The War Wagon (1967)
- You're good with guns. - Besides, you're the only safecracker I know.Sie sind ein toller Schütze und verstehen, Safes zu knacken. The War Wagon (1967)
- Which is in a safe that you'll have to open.Sie müssen einen Safe knacken. Bin ich denn irre? The War Wagon (1967)
However, we have so far been unable to break Redding's code.Bisher konnten wir Reddings Code aber nicht knacken. The Photographer (1967)
No... if they intercept, they could break the code.Wenn sie sie abfangen, könnten sie den Code knacken. Duel of Honor (1968)
And you can make that possible simply by giving us the coded sequence for breaking down the unit.Und Sie können das ermöglichen, indem Sie uns einfach den Code geben, um das Gerät zu knacken. Recovery (1968)
- Code-breaking´s a finite problem.- Einen Code zu knacken, ist eine Frage der Zeit. Living in Harmony (1967)
We could break the security of any nation.Wir könnten das Sicherheitssystem jeder Nation knacken. Living in Harmony (1967)
- Prison break.- Ein Gefängnis knacken. Guns of the Magnificent Seven (1969)
Yes, we have to break the code in that time or the invasion of San Cristóbal will be successful.Wir müssen den Code in zwei Stunden knacken oder die Invasion findet statt. The Code (1969)
Otherwise it would muscle up to those bars and:Sonst würde er die Tür knacken und abzischen. Full Frontal Nudity (1969)
I always crack my knuckles when I get nervous.Ich lass meine Finger knacken, wenn ich nervös bin. Crittendon's Commandos (1970)
I'd like to crack my knuckles, too... right in your big mouth.Ich würde meine Finger auch gern knacken lassen, in Ihr großes Maul. Crittendon's Commandos (1970)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top