ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joyous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joyous-, *joyous*, joyou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joyous(adj) สนุกสนาน, See also: เบิกบาน, มีความสุข, Syn. joyful, merry, Ant. joyless, sad, unhappy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ, ปลื้มปีติ, ดีอกดีใจ, รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry, festive

English-Thai: Nontri Dictionary
joyous(adj) ยินดี, ปีติ, สนุกสนาน, ร่าเริง, เบิกบาน

WordNet (3.0)
joyous(adj) full of or characterized by joy, Ant. joyless

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Joyous

a. [ OE. joyous, joious, joios, F. joyeux.See Joy. ] Glad; gay; merry; joyful; also, affording or inspiring joy; with of before the word or words expressing the cause of joy. [ 1913 Webster ]

Is this your joyous city? Is. xxiii. 7. [ 1913 Webster ]

They all as glad as birds of joyous prime. Spenser. [ 1913 Webster ]

And joyous of our conquest early won. Dryden.

Syn. -- Merry; lively; blithe; gleeful; gay; glad; mirthful; sportive; festive; joyful; happy; blissful; charming; delightful.

-- Joy"ous*ly, adv. -- Joy"ous*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
Such a joyous moment Sayuri. You're finally getting what you deserve.เธอควรได้รับในสิ่งที่เธอคู่ควร น่ารักจริงๆ Memoirs of a Geisha (2005)
Like joyous music ringing in your earsเหมือนดั่งเพลงสนุกที่คุ้นหู Like Stars on Earth (2007)
Joyous births...การกำเนิดที่น่าปิติยินดี Home Is the Place (2009)
It was a joyous occasion until...มันเป็นช่วงเวลารื่นรมย์ จนกระทั่ง... Being Alive (2009)
In your joyous offerings...ในงานฉลองของท่าน... Delicate Things (2010)
And her joyous return...และการกลับมาของนาง Delicate Things (2010)
Joyous news.ข่าวดีนิ Great and Unfortunate Things (2010)
And to think that this joyous occasion began in horror.และพอคิดว่าเรื่องน่ายินดีนี้ เริ่มต้นมาจากความสยดสยองแล้ว Furt (2010)
Today was supposed to be a joyous day. I have nothing to say.วันนี้น่าจะเป็นวันที่น่ายินดีแท้ๆ ฉันไม่รู้จะพูดยังไง Episode #1.18 (2010)
Recently, a certain somebody has jeopardized our joyous lives.เร็วๆนี้ ใครคนหนึ่ง ทำให้ชีวิตอันแสนสุขของพวกเรา ตกอยู่ในอันตราย Shrek Forever After (2010)
A thousand pardons. I mean not to intrude on such a joyous occasion.ขอประทานอภัยอย่างยิ่ง ข้าไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะงานที่น่ารื่นเริงยิ่ง Your Highness (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joyousMay happiness and joy come to you as you celebrate this joyous day.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอิกเกริก(adj) joyous, See also: joyful, pleasant, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: ตำบลต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมทำบุญเป็นงานเอิกเกริกใหญ่ เรียกว่า บุญบั้งไฟ

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
joyous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joyous
joyously
joyousness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huān, ㄏㄨㄢ, / ] joyous; happy; pleased #5,204 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P) [Add to Longdo]
欣欣然;欣々然[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t, adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy [Add to Longdo]
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] (n) { comp } exclusions [Add to Longdo]
目出度い(ateji)(P);芽出度い(ateji);愛でたい[めでたい, medetai] (adj-i) (1) (uk) happy; auspicious; propitious; joyous; (2) (See おめでたい) naive; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] exclusions [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top