ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

join together

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -join together-, *join together*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
join together(phrv) ต่อเข้าด้วยกัน, See also: ใส่เข้ากัน, ประกอบเข้ากัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dearly beloved, we are gathered here in the sight of God, and in the face of this congregation, to join together this man and this woman...ท่านที่รักทั้งหลาย พวกเรามารวมกันที่นี่ในสายพระเนตร ของพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมาร่วมชุมนุมกันต่อหน้า เพื่อการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ ผู้ชายคนนี้และผู้หญิงคนนี้ Episode #1.6 (1995)
We are gathered here in the sight of God... and in the face of this company... to join together this man and this woman...เรามาชุมนุมกัน ภายใต้พระเนตรของพระเจ้า และเพื่อเป็นสักขีพยาน ให้ชายหญิงคู่นี่ได้ร่วม... The Perfect Man (2005)
-...to join together this man... and this woman in holy matrimony.คุณสวยจัง ...ให้กับชายท่านนี้ และคุณผู้หญิงคนนี้ในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์... Imagine Me & You (2005)
To join together this man...ที่จะร่วมกันกับชายคนนี้ Made of Honor (2008)
At the end of the working day, the centrally located café is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal.และเมื่อหมดวันทำงาน... เรายังมีคาเฟ่ ซึ่งเป็นที่ในฝันเลยล่ะ เพื่อให้เพื่อนและครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อทานอาหารดีๆ มีประโยชน์ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
The nanomites join together as a fighting mechanism, first blocking, then expelling the cobra's venom.นาโนไมต์รวมตัวกันเหมือนกับกลไกการต่อสู้ อย่างแรกสกัดกั้น แล้วขับพิษงูออก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We are gathered here in the face of this company to join together this man and this woman in matrimony.พวกเรามาร่วมกันที่นี่ เพื่อเผชิญหน้ากับผู้คน เพื่อที่จะมาอยู่ร่วมกันพร้อมกับชายคนนี้ และผู้หญิงคนนี้ ในการแต่งงาน Cloverdale (2010)
At least worker bees can set aside their egos and join together to support a larger cause.กับการช่วยกันทำงานที่ใหญ่กว่า Intro to Political Science (2011)
Dearly beloved, we are gathered in the sight of God and in the face of this congregation to join together this man and this woman in holy matrimony, which is commended in holy writ to be honorable among all men.โอ้ที่รัก เราจะรวมตัวกันในสายพระเนตรของพระเจ้า และในหน้าของการชุมนุมครั้งนี้ G.G. (2012)
Let us join together in song. Hey, hey, hey.และร้องเพลงร่วมกัน เฮ้ เฮ้ Memorial (2012)
Join together in what is known as the erklarend."เป็นหนึ่งเดียวกัน ในนามของเอิร์กลาเรน" Rat King (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นหนึ่งเดียว(v) unite, See also: join together, Syn. เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ผมต้องทำทุกอย่างเพื่อให้พนักงาน 2 กลุ่มนี้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้, Thai Definition: สามัคคีกลมเกลียว
ปะติดปะต่อ(v) link up, See also: join together, piece together, Syn. ต่อ, เชื่อม, Example: ตำรวจเอาหลักฐานมาปะติดปะต่อกันขึ้นเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผล, Thai Definition: เอาเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ มาติดมาต่อกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กอดคอ[køtkhø] (v, exp) EN: put one's arm around another's shoulder ; stick closely together ; join together  FR: accoler
พร้อมใจ[phrømjai] (v) EN: conjoin ; unite ; join together
รวมพวก[rūam phūak] (v, exp) EN: gather into a group ; form a group ; assemble ; join together ; gather together
รวมตัว[rūamtūa] (v) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together  FR: rassembler

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǔ, ㄓㄨˇ, / ] join together; fix one's attention on; concentrate on #1,630 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1, vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) #7,552 [Add to Longdo]
組み合わせる(P);組合わせる;組み合せる;組合せる[くみあわせる, kumiawaseru] (v1, vt) to join together; to combine; to join up; (P) #19,226 [Add to Longdo]
継ぎ合せる;継ぎ合わせる;継合せる[つぎあわせる, tsugiawaseru] (v1, vt) to join together; to patch together [Add to Longdo]
結びつく(P);結び付く[むすびつく, musubitsuku] (v5k) to be connected or related; to join together; (P) [Add to Longdo]
交える(P);雑える[まじえる, majieru] (v1, vt) (1) to mix; to combine; (2) to exchange (words, fire, etc.); (3) to cross (e.g. swords); to join together; (P) [Add to Longdo]
合す[がっす, gassu] (v5s) (See 合する) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with [Add to Longdo]
合する[がっする, gassuru] (vs-s) to join together; to sum up; to combine; to unite; to mix; to agree with [Add to Longdo]
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s, vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) [Add to Longdo]
組み合う[くみあう, kumiau] (v5u, vi) to form a partnership or association; to join together; to grapple with [Add to Longdo]
組み合す;組合す;組み合わす[くみあわす, kumiawasu] (v5s) (See 組み合わせる) to combine; to join together; to join up; to dovetail together [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top