ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jingle

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jingle-, *jingle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jingle(vi) เกิดเสียงดังจากโลหะกระทบกัน, Syn. rattle, jangle
jingle(vt) ทำให้เกิดเสียงดังจากโลหะกระทบกัน, Syn. jangle, chime, clank
jingle(n) เสียงกระทบกันของโลหะ, Syn. clang, clink, ringing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jingle(จิง'เกิล) { jingled, jingling, jingles } vt. ทำเสียงโลหะกระทบกัน, ทำให้เกิดเสียง, สัมผัส, บทกวีที่มีเสียงสัมผัสต่อเนื่องกัน., See also: jingler n. ดูjingle jingly adv. ดูjingle, Syn. tinkle, clink
jingled(จิง'เกิลดฺ) adj. มึนเมา, Syn. drunk

English-Thai: Nontri Dictionary
jingle(n) เสียงกริ่ง, เสียงกระพรวน, เสียงระฆัง
jingle(vi, vt) ส่งเสียงกรุ๋งกริ๋ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jingleบทร้อยกรองจิงเกิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jingles (Advertising songs)จิงเกิ้ล (เพลงโฆษณา) [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
jingle(n) a metallic sound, Syn. jangle
jingle(v) make a sound typical of metallic objects, Syn. jangle, jingle-jangle
doggerel(n) a comic verse of irregular measure, Syn. jingle, doggerel verse

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Jingle

v. i. [ OE. gingelen, ginglen; prob. akin to E. chink; cf. also E. jangle. ] [ 1913 Webster ]

1. To sound with a fine, sharp, rattling, clinking, or tinkling sound; as, sleigh bells jingle. [ Written also gingle. ] [ 1913 Webster ]

2. To rhyme or sound with a jingling effect. “Jingling street ballads.” Macaulay. [ 1913 Webster ]

Jingle

v. t. [ imp. & p. p. Jingled p. pr. & vb. n. Jingling ] To cause to give a sharp metallic sound as a little bell, or as coins shaken together; to tinkle. [ 1913 Webster ]

The bells she jingled, and the whistle blew. Pope. [ 1913 Webster ]

Jingle

n. 1. A rattling, clinking, or tinkling sound, as of little bells or pieces of metal. [ 1913 Webster ]

2. That which makes a jingling sound, as a rattle. [ 1913 Webster ]

If you plant where savages are, do not only entertain them with trifles and jingles, but use them justly. Bacon. [ 1913 Webster ]

3. A correspondence of sound in rhymes, especially when the verse has little merit; hence, a rhyming verse of no poetical merit. “ The least jingle of verse.” Guardian.
The verses used in commercial advertisements are often called jingles, especially when sung. [ 1913 Webster ]


Jingle shell. See Gold shell (b), under Gold.
[ 1913 Webster ]

Jingler

n. One who, or that which, jingles. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- [ Door Bells Jingling ] - [ Panting ]- [ ตามระฆัง Jingling ] - [ หอบ ] Pulp Fiction (1994)
[ Door Bells Jingling ][ ตามระฆัง Jingling ] Pulp Fiction (1994)
[ Door Bells Jingling ][ ตามระฆัง Jingling ] Pulp Fiction (1994)
[ Door Bells Jingling ][ ตามระฆัง Jingling ] Pulp Fiction (1994)
Can you keep your spurs from jingling and jangling?คุณสามารถเก็บสเปอร์ของคุณจาก Jingling และ jangling? Pulp Fiction (1994)
Well, try as I may, I can't see you queuing for a number eight bus, jingling your fourpence.ก็ลองเป็นฉันอาจฉันไม่สามารถ เห็นคุณเข้าคิว สำหรับรถบัสจำนวนแปด กริ๊งสี่เพนนีของคุณ How I Won the War (1967)
What I heard was the jingle-jangle... of a thousand lost souls!เสียงผมได้ยินคือเสียงกริ๊ง ของหนึ่งพันวิญญาณที่สูญหาย The Blues Brothers (1980)
Not the jingle, the egg.3 เดือน เอนย่ากับอาว่า Full House (1987)
We're gonna have the sweat world health club jingle first thing tomorrow morning, just let me promiseเราต้องนั่งมันด้วยเหรอ? ก็ต้องนั่งสิ มันไกลนะ Full House (1987)
We gotta get this jingle Ok what's the problem?ที่นี่ไง Full House (1987)
This particular jingle is taking a little extra time because we're holding up for quality.เราไปกันก่อนเถอะ Full House (1987)
Joseph, we don't have time to be dropping eggs, we gotta concentrate on this jingleนายชอบพูดแบบนั้น เฉพาะเวลาอย่างนี้แหละ (ฮันคยอง ชาวต่างชาติผู้ถูกทอดทิ้ง) (Spicy Noodles: Full House (1987)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กริ๊ง(v) jingle, See also: tinkle, ring, Example: เสียงโทรศัพท์กริ๊งกร๊างมาเข้าหูจนแกรู้สึกรำคาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กริ่ง[kring] (n) EN: clink ; tinkle ; jingle ; chirp of a cricket  FR: sonnerie [ f ] ; dring !

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
jingle
jingles

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jingle
jingled
jingles

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叮铃[dīng líng, ㄉㄧㄥ ㄌㄧㄥˊ,   /  ] jingle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k, vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
ちりんちりん[chirinchirin] (adv) jingle; ding (sound representing the ringing of small bells) [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[chinchin ; chinchin] (adv, adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n, vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
コマソン[komason] (n) (abbr) commercial song; commercial jingle [Add to Longdo]
サウンドロゴ[saundorogo] (n) (abbr) sound logo; commercial jingle [Add to Longdo]
ジングル[jinguru] (n) jingle (i.e. in a television commercial) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top