ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

itinerary

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -itinerary-, *itinerary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
itinerary(n) แผนการการเดินทาง, See also: กำหนดการเดินทาง, Syn. schedule, programme, route

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
itinerary(ไอทิน'เนอระรี) n. เส้นทาง, รายละเอียดของการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายของการเดินทาง, บันทึกการเดินทาง, คู่มือการเดินทาง. adj. เกี่ยวกับการเดินทาง, Syn. plan, route, path

English-Thai: Nontri Dictionary
itinerary(adj) เกี่ยวกับการท่องเที่ยว, เกี่ยวกับการเดินทาง
itinerary(n) การท่องเที่ยว, กำหนดการเดินทาง, การเดินทาง, เส้นทาง, คู่มือเดินทาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hi. I need Miranda's itinerary for tomorrow.ไฮ ฉันอยากได้ตารางเวลา วันพรุ่งนี้ของมิแรนด้า The Devil Wears Prada (2006)
Seems like someone's itinerary didn't leave room for interlopers.ดูเหมือนว่า แผนการเดินทางของบางคน \ ไม่ได้ออกจากห้องเพื่อ ผู้บุกรุก Bad News Blair (2007)
We found a Social Security number, a bank account in the Caymans credit cards, and a flight itinerary out of the country for tomorrow morning.เราเจอเลขประกันสังคม, บัญชีธนาคารใน caymans เครดิตการ์ด และไฟล์ที่เค้าจะเดินทาง Deal or No Deal (2008)
I'm all packed! I have a whole itinerary planned!ผมพร้อมแล้ว ผมมีแผนการณ์ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I've got your passports and itinerary in hand.พาสปอร์ตและกำหนดการเดินทางของคุณอยู่ที่ผม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Lucifer, itinerary please.Lucifer, itinerary please. Hot Tub Time Machine (2010)
Itinerary and passport.กำหนดการกับพาสปอต Chuck Versus First Class (2010)
On the days of the previous bank heists, his itinerary is highlighted in green.ช่วงก่อนหน้าวันที่แบงค์ จะถูกโจรกรรม กำหนดการของเขาจะถูก ไฮไลต์สีเขียวเอาไว้ Withdrawal (2010)
Scott and I have to go over the itinerary for the Springfield trip.ฉันกับสก็อตต้องกลับไปทบทวนรายการ สำหรับทริปสปริงฟิลด์ Bad Teacher (2011)
I want to see her itinerary again.ฉันอยากดูรายละเอียดการเดินทางของเธออีกครั้ง Contagion (2011)
The travel agency sent arday confirming an itinerary with a layover in Chicago before heading on to New York.เอเย่นต์ท่องเที่ยวส่งกำหนดการมาเมื่อวาน ใบยืนยันมาเป็นแบบ แวะพักที่ชิคาโกก่อน ก่อนจะไปนิวยอร์ค Funeral (2011)
I've recently learned of a few places that nobody like us would ever be caught dead in, so I'm going to create you a new itinerary and text you how we should meet.ฉันเพิ่งได้เรียนรู้ในสถานที่ไม่กี่แห่ง ไม่มีใครเหมือนเราที่จะเคยถูกจับตาย งั้นชั้นจะไปทำกำหนดการใหม่และส่งข้อความให้คุณ Petty in Pink (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
itinerary

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
itinerary

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reiseroute { f }; Reiseplan { m }; Route { f }; Reiseweg { m } | Reiserouten { pl }; Reisepläne { pl }; Routen { pl }; Reisewege { pl }itinerary | itineraries [Add to Longdo]
Straßenkarte { f }; Wegeverzeichnis { n } | Straßenkarten { pl }; Wegeverzeichnisse { pl }itinerary | itineraries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
道のり(P);道程(P)[みちのり(P);どうてい(道程), michinori (P); doutei ( doutei )] (n) (1) distance; journey; itinerary; (2) way; process; (P) [Add to Longdo]
道筋[みちすじ, michisuji] (n) path; route; itinerary; (P) [Add to Longdo]
道順[みちじゅん, michijun] (n) itinerary; route; (P) [Add to Longdo]
日程表[にっていひょう, nitteihyou] (n) schedule; itinerary [Add to Longdo]
予定表[よていひょう, yoteihyou] (n) schedule; program; programme; itinerary [Add to Longdo]
旅行日程[りょこうにってい, ryokounittei] (n) itinerary [Add to Longdo]
旅程[りょてい, ryotei] (n) itinerary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 itinerary \i*tin"er*a*ry\ ([-i]*t[i^]n"[~e]r*[asl]*r[y^]), a.
   [L. itinerarius: cf. F. itin['e]raire. See {Itinerant}.]
   Itinerant; traveling; passing from place to place; done on a
   journey.
   [1913 Webster]
 
      It was rather an itinerary circuit of justice than a
      progress.                --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Itinerary \I*tin"er*a*ry\, n.; pl. {Itineraries}
   ([-i]*t[i^]n"[~e]r*[asl]*r[i^]z). [L. itinerarium: cf. F.
   itin['e]raire. See {Itinerary}, a.]
   1. An account of travels, or a register of places and
    distances as a guide to travelers; as, the Itinerary of
    Antoninus.
    [1913 Webster]
 
   2. A detailed plan for a journey, including a list of places
    to be visited, and often other information such as the
    dates, places of residence, and transportation to be used
    during the journey; as, the catacombs aren't on our
    itinerary.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 itinerary
   n 1: an established line of travel or access [syn: {path},
      {route}, {itinerary}]
   2: a guidebook for travelers [syn: {travel guidebook},
     {itinerary}]
   3: a proposed route of travel [syn: {travel plan}, {itinerary}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top