ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

involuntarily

IH2 N V OW0 L AH1 N T ER0 IH2 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -involuntarily-, *involuntarily*, involuntary
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: Nontri Dictionary
involuntarily(adv) โดยไม่ได้ตั้งใจ, อย่างไม่รู้ตัว, โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She sneezed, her left foot involuntarily slipped forward caught the tip of her shoe on this carpet tripped, hit her head on the floor, died from shock of the brain.เธอจาม, เท้าซ้ายลื่นไปข้างหน้า.. ปลายรองเท้าเกี่ยวกับพรมนี้ สะดุดล้มศรีษะกระแทกพื้น และเสียชีวิตจากแรงกระทบกระเทือนที่สมอง Bandidas (2006)
"and shrunk involuntarily from the dayและถดถอยไม่อาสาทำหน้าที่ของมัน The BFG (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
involuntarilyI urinate involuntarily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัว(adv) involuntarily, Syn. ระรัว, Example: ข่าวนี้ทำเอาใจของผมสั่นรัวไปหมด, Thai Definition: ไหวถี่ๆ
โดยไม่ตั้งใจ(adv) unintentionally, See also: involuntarily, inadvertently, casually, accidentally, Syn. โดยไม่เจตนา, Example: เพื่อนของเราอาจส่งไวรัสมาให้เราทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ตั้งใจก็ได้, Thai Definition: อย่างไม่ได้จงใจหรือมุ่งหมายให้เป็นไป

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INVOLUNTARILY IH2 N V OW0 L AH1 N T ER0 IH2 L IY0
INVOLUNTARILY IH2 N V AA2 L AH0 N T ER1 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
involuntarily (a) ˈɪnvˈɒləntrəliː (i1 n v o1 l @ n t r @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
我にもなく;我にも無く[われにもなく, warenimonaku] (adv) (See 我にも非ず) in spite of oneself; absently; involuntarily [Add to Longdo]
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing [Add to Longdo]
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P) [Add to Longdo]
勝手に[かってに, katteni] (adv) arbitrarily; of its own accord; involuntarily; wilfully; willfully; as one pleases [Add to Longdo]
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Involuntarily \In*vol"un*ta*ri*ly\, adv. [From {Involuntary}.]
   In an involuntary manner; not voluntarily; not intentionally
   or willingly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 involuntarily
   adv 1: against your will; "he was involuntarily held against his
       will" [ant: {voluntarily}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top