ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

international organizatio

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -international organizatio-, *international organizatio*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
international organizatioISO <คำย่อ>องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานใช้ตัวย่อว่า ISO (อ่านว่า ไอเอสโอ) มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เป็นต้นว่า ภาษาปาสกาล, ภาษา Prolog

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
international organizationองค์การระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
International Organization for Standardization (ISO)องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ไอโซ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
International Organization for Standardization (ISO)องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ไอโซ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International organizationการจัดระเบียบโลก [TU Subject Heading]
International Organization for Migrationองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน [การทูต]
International Organization for Standardizationองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นองค์กรระหว่างประเทศทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค [การทูต]
International Organization for Standardization (ISO)องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน, Example: หน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วม มือ ในการกำหนดมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ทางการค้าเพื่อให้เกิดระบบมาตรฐาน ของโลกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปในอนาคต องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 มีสมาชิก 91 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกเมื่อ พ.ศ. 2509 ด้วยวัตถุประสงค์สำคัญคือ สามารถมีบทบาทในการต่อรองข้อกำหนดที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และเมื่อมีมาตรฐานที่สอดคล้องกันก็ทำให้การค้ากับต่างประเทศ เป็นไปโดยราบรื่นยิ่งขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
International Organization for Standardization, ISOองค์กรระหว่างประเทศพื่อการมาตรฐาน, องค์กรที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
International Organizationsองค์การระดับนานาชาติ, องค์การระหว่างประเทศ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
international organizatioOur club affiliated with an international organization.
international organizatioThe United Nations is an international organization.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอเอสโอ(n) International Organization for Standardization, See also: ISO, Syn. ไอโซ, องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน
กรมองค์การระหว่างประเทศ(n) International Organizations Department, See also: Department of International Organizations, Department of International Institutions, Count Unit: กรม

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际标准化组织[Guó jì Biāo zhǔn huà Zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄏㄨㄚˋ ㄗㄨˇ ㄓ,        /       ] International Organization for Standardization [Add to Longdo]
国际组织[guó jì zǔ zhī, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ,     /    ] international organization [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際機関[こくさいきかん, kokusaikikan] (n) international organization; international organisation [Add to Longdo]
国際機構[こくさいきこう, kokusaikikou] (n) international organization [Add to Longdo]
国際組織[こくさいそしき, kokusaisoshiki] (n) international organization; international organisation [Add to Longdo]
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] (n) { comp } International Organization for Standardization; ISO [Add to Longdo]
理事国[りじこく, rijikoku] (n) member country of the executive committee in an international organization (organisation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top