ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intelligently

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intelligently-, *intelligently*, intelligent
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This debate for and against an intelligently designed cosmos has raged inside the world of physics for decades.มันเป็นเพียงแค่ม้วน โชคดีในการยิงอึจักรวาล การอภิปรายครั้งนี้และต่อต้าน จักรวาลออกแบบอย่างชาญฉลาด Is There a Creator? (2010)
It's a 3.8-litre V8, but it has the highest specific output, that is, of all the engines here, it produces the most BHP per litre, because it's been intelligently designed by engineers in Woking, แต่ว่าให้ผลทางด้านแรงที่ออกมา สูงที่สุดในเครื่องยนต์ทั้งสาม สามารถผลิตแรงม้าต่อลิตรได้มากที่สุด เพราะการออกแบบที่ฉลาด จากบรรดาวิศวกรในเมืองโวกิ้ง (ใกล้ๆลอนดอน) Episode #18.1 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intelligentlyBroaden your horizon so that as you become more and more able to take care of yourself you will move intelligently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาแหลม(v) smartly choose, See also: intelligently choose, Example: ลูกตาแหลมมากที่เลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ครอง, Thai Definition: เข้าใจเลือก, ฉลาดเลือก
ฉกาจ(adv) intelligently, See also: ingeniously, cleverly, bright, Syn. ฉกาจฉกรรจ์, เก่งกาจ, ยอดเยี่ยม, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นสามารถทำงานได้อย่างฉกาจกว่าที่เป็นอยู่อีกมากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adv) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly  FR: intelligemment ; ingénieusement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
intelligently

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intelligently

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intelligently \In*tel"li*gent*ly\, adv.
   In an intelligent manner; with intelligence.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intelligently
   adv 1: in an intelligent manner; "she acted intelligently in
       this difficult situation" [ant: {unintelligently}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top