ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incautious

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incautious-, *incautious*, incautiou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incautious(adj) ซึ่งไม่ระมัดระวัง, See also: ซึ่งประมาท, Syn. careless, rash, reckless, Ant. careful, heedful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incautious(อินคอ' เชิส) adj. ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท., See also: incautiously adv. incautiousness n., Syn. headstrong, rash, imprudent, Ant. cautious, wary

English-Thai: Nontri Dictionary
incautious(adj) ไม่รอบคอบ, ไม่ระมัดระวัง, เลินเล่อ, ประมาท

WordNet (3.0)
incautious(adj) lacking in caution, Ant. cautious
incautious(adj) carelessly failing to exercise proper caution
incautiously(adv) without caution or prudence, Syn. carelessly, Ant. cautiously, carefully

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Incautious

a. [ Pref. in- not + cautious: cf. L. incautus. ] Not cautious; not circumspect; not attending to the circumstances on which safety and interest depend; heedless; careless; as, an incautious step; an incautious remark. [ 1913 Webster ]

You . . . incautious tread
On fire with faithless embers overspread. Francis. [ 1913 Webster ]

His rhetorical expressions may easily captivate any incautious reader. Keill.

Syn. -- Unwary; indiscreet; inconsiderate; imprudent; impolitic; careless; heedless; thoughtless.

-- In*cau"tious*ly, adv. -- In*cau"tious*ness, n. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's become increasingly incautious.เขากลับทำตัวยิ่งหนักกว่าเดิม ประมาทเลินเล่อ Bullet Points (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incautiousHe was incautious in regard to the decision.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลั้งเผลอ[phlanhphloē] (v) EN: be careless ; be negligent ; be incautious ; be inconsiderate ; be thoughtless
เผลอไผล[phloēphlai] (v) EN: be careless ; to be incautious ; to be indiscreet ; to be reckless
เผอเรอ[phoēroē] (v) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incautious
incautiously

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvorsichtig { adj } | unvorsichtiger | am unvorsichtigstenincautious | more incautious | most incautious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
迂闊;迂濶[うかつ, ukatsu] (adj-na) (uk) careless; stupid; thoughtless; heedless; unobservant; inadvertant; incautious [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top