ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inaugural

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inaugural-, *inaugural*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inaugural(adj) เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ, Syn. foundational
inaugural(adj) เกี่ยวกับการเริ่ม, See also: เกี่ยวกับการเปิดตัว, Syn. foundational
inaugural(adj) อันดับแรก, See also: ตอนต้น, ขั้นต้น, Syn. first, initial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inaugural(อินออ' กิวเริล) adj. เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เกี่ยวกับการริเริ่ม, เกี่ยวกับการเปิดฉาก, เกี่ยวกับการสถาปนา, เกี่ยวกับการเปิดทำการ. -n. คำปราศรัยในการเข้ารับตำแหน่ง, พิธีเข้ารับตำแหน่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
inaugural(adj) เกี่ยวกับพิธีต้อนรับ, เกี่ยวกับการเปิดทำการ, เกี่ยวกับการสถาปนา
inaugural(n) พิธีเข้ารับตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Take the inaugural hit, dude. - No!- วางลงเป็นอย่างแรกเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You pulled my hair during Clinton's inaugural ball.นายดึงผมฉันระหว่าง งานรับตำแหน่งปธน.คลินตันนี่ Reversals of Fortune (2009)
"The founding families of Mystic Falls welcomes you to the inaugural Founder's Council Celebration."ในพิธีฉลองการสาบานตัว ของสภาผู้ก่อตั้ง" ว้าวดูสิ เป็นใบลงทะเบียนแขก ที่แสนดั้งเดิมจริงๆ มองดูรายชื่อที่คุ้นๆนี่สิ Family Ties (2009)
If the empire's inaugural event is mired in scandal?ถ้าหากงานของเครือบริษัทอันดับต้น ต้องตกอยู่ในเรื่องอื้อฉาว? The Grandfather: Part II (2009)
will give his inaugural broadcast to the nation and the world.จากองค์พระเจ้า อั๊ก... . The King's Speech (2010)
It's from Abraham Lincoln's inaugural address.นั่นมาจากคำพูดในวันสาบานตัว เข้ารับตำแหน่งของ อับราฮัม ลิงคอล์น Better Angels (2010)
Inaugural martinis are a hundred-year-old tradition, and so are the eager-to-please college boys.martinis สถาปนาเป็นประเพณีที่มีอายุ 100 ปี, พร้อมๆ กับหนุ่มๆ ที่อยากจะเอาใจเธอ The Undergraduates (2010)
and I wanted to interview your mother for my inaugural article on the disgraced wives of dirty businessmen, but she not-so-politely declined.ฉันอยากจะสัมภาษณ์แม่คุณ สำหรับการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของฉัน ความอับอายของภรรยาที่มีสามีเป็นนักธุรกิจสกปรก Beauty and the Feast (2011)
Look, my-my dads have been trolling the NYADA chat rooms, and they said that she's been appointed dean of Vocal Performance and Song Interpretation, and now she's going across the country to pick out her own inaugural class.บทบาทที่ท้าท้ายมากที่สุด ในโรงละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ชั้นคิดว่า ชั้นวิงเวียนอยากจะอ้วกแล้วซิ Choke (2012)
Welcome, one and all, to Briarcliff Manor's inaugural movie night.ยินดีต้อนรับทุกคน สู่พิธีเปิดงานมูฟวี่ไนท์\\ของไบรอาร์คลิฟฟ์ Nor'easter (2012)
He's already planning a whole inaugural ball.เขาวางแผนงานพิธีเข้ารับตำแหน่งของฉันไว้แล้วด้วย Makeover (2012)
We were very excited about Dan Humphrey's inaugural serial.เราตื่นเต้นมาเกี่ยวกับบทความเรื่องใหม่ของแดน ฮัมฟรีย์ Dirty Rotten Scandals (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
inaugural
inaugural

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inaugural
inaugurals

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einführung { f } | Einführungen { pl }inaugural | inaugurals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
就任演説[しゅうにんえんぜつ, shuunin'enzetsu] (n) inaugural speech [Add to Longdo]
新任[しんにん, shinnin] (n, adj-no) inaugural; new; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inaugural \In*au"gu*ral\, a. [Cf. F. inaugural.]
   Pertaining to, or performed or pronounced at, an
   inauguration; as, an inaugural address; the inaugural
   exercises.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inaugural \In*au"gu*ral\, n.
   An inaugural address. [U.S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inaugural
   adj 1: occurring at or characteristic of a formal investiture or
       induction; "the President's inaugural address"; "an
       inaugural ball" [ant: {exaugural}]
   2: serving to set in motion; "the magazine's inaugural issue";
     "the initiative phase in the negotiations"; "an initiatory
     step toward a treaty"; "his first (or maiden) speech in
     Congress"; "the liner's maiden voyage" [syn: {inaugural},
     {initiative}, {initiatory}, {first}, {maiden}]
   n 1: an address delivered at an inaugural ceremony (especially
      by a United States president) [syn: {inaugural address},
      {inaugural}]
   2: the ceremonial induction into a position; "the new president
     obviously enjoyed his inauguration" [syn: {inauguration},
     {inaugural}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 inaugural
  inaugural

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top