ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impropriety

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impropriety-, *impropriety*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impropriety(n) ความไม่เหมาะสม, See also: ความไม่ถูกต้อง, Syn. indecency, unseemliness, Ant. decency, propriety, seemliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impropriety(อิมพระไพร' อิที) n. ความไม่เหมาะสม, ความไม่ถูกต้อง, ความไม่บังควร, ความผิดพลาด, การใช้คำที่ไม่เหมาะสม, Syn. mistake, slip, blunder

English-Thai: Nontri Dictionary
impropriety(n) ความไม่เหมาะ, ความไม่ถูกต้อง, ความไม่สมควร

WordNet (3.0)
impropriety(n) an improper demeanor, Syn. improperness, Ant. propriety, properness
impropriety(n) the condition of being improper
familiarity(n) an act of undue intimacy, Syn. indecorum, liberty, impropriety
indecency(n) an indecent or improper act, Syn. impropriety

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Impropriety

n.; pl. Improprieties [ L. improprietas; cf. F. impropriété. See Improper. ] 1. The quality of being improper; unfitness or unsuitableness to character, time place, or circumstances; as, impropriety of behavior or manners. [ 1913 Webster ]

2. That which is improper; an unsuitable or improper act, or an inaccurate use of language. [ 1913 Webster ]

But every language has likewise its improprieties and absurdities. Johnson. [ 1913 Webster ]

Many gross improprieties, however authorized by practice, ought to be discarded. Swift. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If the alleged improprieties are confirmed, it could be devastating for the White House.ถ้ามีการกระทำที่ไม่สมควร ตามข้อกล่าวหานี้เกิดขึ้นจริง จะทำให้ธรรมเนียบขาวเสียหายมาก American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Booth is suggesting sexual impropriety.เรื่องความไม่เหมาะสมทางเพศน่ะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
You know, everyone's got football, basketball, horse racing under a microscope, looking for the slightest hint of impropriety.คุณรู้มั้ย ทุกคนจับตาการแข่ง ฟุตบอล บาสเก็ตบอล แข่งม้า มองหาสิ่งผิดกฎหมาย An Embarrassment of Bitches (2012)
I keep thinking, if Conrad were engaged in some impropriety, couldn't we all be implicated?ฉันได้แต่คิดว่าถ้าคอนราด มีส่วนรู้เห็นในเรื่องที่ไม่เหมาะสมพวกนี้ เราจะไม่ติดร่างแหไปด้วยเหรอคะ Intuition (2012)
You'd think if there were any evidence of judicial impropriety, that the Senate subcommittee would've found it by now.คุณคิดว่าอาจจะมี หลักฐานที่บอกถึงการตัดสินคดีที่ผิดพลาด ที่คณะอนุกรรมการ น่าจะค้นเจอแล้ว Power (2013)
And if judicial impropriety is proven, และถ้าคดีในชั้นศาล ได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้อง Masquerade (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
impropriety

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impropriety

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ungehörigkeit { f } | Ungehörigkeiten { pl }impropriety | improprieties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不正[ふせい, fusei] (adj-na, n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P) #4,391 [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] (adj-na, n) injustice; impropriety; unreasonableness; undeserved; unfair; invalid; (P) #8,402 [Add to Longdo]
不倫[ふりん, furin] (adj-na, n, adj-no) adultery; immorality; impropriety; (P) #10,522 [Add to Longdo]
不都合[ふつごう, futsugou] (adj-na, n) inconvenience; inexpedience; trouble; harm; impropriety; wrongdoing; (P) #15,588 [Add to Longdo]
失当[しっとう, shittou] (adj-na, n) injustice; impropriety; unreasonableness [Add to Longdo]
大不敬[だいふけい, daifukei] (n) (1) (arch) great impropriety (esp. towards the imperial family); (2) (See 八虐) crime against the imperial family (or a shrine dedicated to them, etc.) [Add to Longdo]
不穏[ふおん, fuon] (adj-na, n) unrest; turbulence; impropriety; (P) [Add to Longdo]
不穏当[ふおんとう, fuontou] (adj-na, n) impropriety; inappropriateness; unfairness; unreasonableness [Add to Longdo]
不義[ふぎ, fugi] (n, adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official [Add to Longdo]
不体裁[ふていさい, futeisai] (adj-na, n) bad form or manners; indecency; impropriety [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top