ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impressiveness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impressiveness-, *impressiveness*, impressivenes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impressiveness(n) ความประทับใจ, See also: ความซาบซึ้งใจ, ความน่าชื่นชม, Syn. admiration

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความซึ้ง(n) impressiveness, See also: appreciation, profoundness, Syn. ความซึ้งใจ, ความซาบซึ้งใจ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impressiveness

Japanese-English: EDICT Dictionary
荘厳[そうごん, sougon] (adj-na, n) solemnity; gravity; impressiveness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impressive \Im*press"ive\ ([i^]m*pr[e^]s"[i^]v), a. [Cf. F.
   impressif.]
   1. Making, or tending to make, an impression; having power to
    impress; adapted to excite attention and feeling, to touch
    the sensibilities, or affect the conscience; as, an
    impressive discourse; an impressive scene.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being impressed. [Obs.] --Drayton. --
    {Im*press"ive*ly}, adv. -- {Im*press"ive*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impressiveness
   n 1: splendid or imposing in size or appearance; "the grandness
      of the architecture"; "impressed by the richness of the
      flora" [syn: {impressiveness}, {grandness}, {magnificence},
      {richness}]
   2: the quality of making a strong or vivid impression on the
     mind

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top