ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imperviou

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imperviou-, *imperviou*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impervious(adj) ซึ่งไม่ได้รับอิทธิพลจากบางสิ่ง, See also: ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากบางสิ่ง, Syn. impenetrable, impermeable, Ant. permeable, pervious
impervious(adj) ซึ่งไม่ปล่อยให้ (น้ำหรือก๊าซ) ผ่าน, See also: ที่ผ่านไม่ได้, Syn. impenetrable, impermeable, Ant. permeable, pervious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impervious(อิมเพอ' เวียส) adj. เข้าไม่ได้, ผ่านไม่ได้, ไม่อนุญาตให้เข้า, ไม่ถูกรบกวน, ไม่ถูกกระทบกระเทือน, ไม่สะดุ้งสะเทือน., See also: imperviable. imperviously adv. imperviousness n., Syn. im

English-Thai: Nontri Dictionary
impervious(adj) ผ่านไม่ได้, ทึบ, เข้าไม่ได้, ไม่อนุญาต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impervious rock; impermeable rockหินเนื้อตัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
impervious; impenetrable๑. -ผ่านไม่ได้๒. ไม่ยอมให้ผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
impervious blanketimpervious blanket, ผืนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
impervious coreimpervious core, แกนทึบน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fortunately, I'm shallow so I'm impervious to that.โชคดีที่ผมเป็นพวกคิดอะไรตื้นๆ Latter Days (2003)
Becoming invisible, changing size on demand or remaining impervious to flame.ล่องหน, เปลี่ยนขนาด หรือป้องกันไฟ. Fantastic Four (2005)
RIPLEY has control. The system's impervious to human interference.ริปลี่ควบคุมทุกอย่าง ที่ไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้อง WarGames: The Dead Code (2008)
Would that item be impervious to sabotage?คุณว่าสิ่งของเหล่านั้นเคยจะรู้สึกว่าถูกกระทบกระเทือนบ้างรึเปล่า? Advanced Criminal Law (2009)
Fool, the super tank is impervious to all weapons...เจ้าโง่ ซูเปอร์แทงค์ไม่กระทบกระเทือน ต่ออาวุธทุกชนิด Weapons Factory (2009)
Rhino's Horn Defence is impervious to any technique.นอของท่านป้องกันได้ทุกกระบวนท่า Kung Fu Panda 2 (2011)
Apparently he's impervious to compulsion.เห็นแล้วว่าเขาไม่สามารถบังคับได้ Disturbing Behavior (2011)
It's the strongest substance known to man or beast... beautiful, precious, nearly impervious to destruction.มันเป็นสสารที่แข็งที่สุด ที่มนุษย์หรืออสูร ต่างรู้จักดี... . ว่ามันสวยงาม และล้ำค่า Heart of Darkness (2012)
Now this particular lion's head was the Nemean lion slain by Heracles, whose fur was impervious to attacks, because it was made of gold, and whose claws were sharper than mortal swords, and could cut through armor.หัวสิงโตนั้นพิเศษตรงที่เป็นหัวสิงโตนีเมียน ซึ่งถูกเฮอร์คิวลิสฆ่า, ขนของสิงโตตัวนี้ ไม่มีอาวุธใดสามารถทำร้ายได้ Three Coins in a Fuchsbau (2012)
I'm impervious to your influence anyway.ผมไม่ยอมให้พ่อใช้อิทธิพล กับผมได้หรอก Tattoo (2013)
It is impervious to any entry, except the key.ไม่มีอะไรสามารถเข้าไปได้ นอกจากกุญแจอันนั้น As Time Goes By (2013)
That way, when the ceiling opens, they'd all be impervious to the sun, as I already am.ตรงนั้น เมื่อเพดานเปิด เหล่าแวมไพร์ทั้งหมด จะไม่ได้รับผลกระทบจากแสงอาทิตย์ เหมือนที่ผมเป็น Dead Meat (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
imperviouGaloshes are impervious to water.
imperviouHe is impervious to reason.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
impervious

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impervious

Japanese-English: EDICT Dictionary
水を通さない[みずをとおさない, mizuwotoosanai] (adj-i) impervious to water [Add to Longdo]
無感覚[むかんかく, mukankaku] (adj-na, n) numb; impervious [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top