ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heroine

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heroine-, *heroine*
Possible hiragana form: へろいね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heroine(n) วีรสตรี, Ant. coward, dastard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heroine(เฮ'โรอิน) n. วีรสตรี, นางเอก

English-Thai: Nontri Dictionary
heroine(n) วีรสตรี, นางเอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
heroine๑. วีรสตรี๒. นางเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heroines in literatureวีรสตรีในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
heroine(n) the main good female character in a work of fiction
heroine(n) a woman possessing heroic qualities or a woman who has performed heroic deeds

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Heroine

n. [ F. héroïne, L. heroina, Gr. &unr_;, fem. of &unr_;. See Hero. ] 1. A woman of an heroic spirit. [ 1913 Webster ]

The heroine assumed the woman's place. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. The principal female person who figures in a remarkable action, or as the subject of a poem or story. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Miss is a heroine of our time, don't feel embarrassed or shy.แม่นางเป็นวีรสตรีแห่งยุค อย่าได้เขินอายไปเลย. Return of the Condor Heroes (1983)
She's the heroine The sexy heroine-และเธอก็เป็นนางเอกซะด้วย -ว้าวนางเอกสุดเซ็กซี่ Rice Rhapsody (2004)
This is the scene where our heroine realizes she's run out of rice.นี่คือบทของวีรสตรี ตอนที่เธอกำลังอดอยาก Dasepo Naughty Girls (2006)
It's the same. Heroine isn't coming out of the tent.ก็เหมือนเคย นางเอก ไม่ยอมออกมาจากเต๊น Om Shanti Om (2007)
You save heroine from 100 villain, i believe you.คุณช่วยชีวิตนางเอกไว้จากผู้ร้าย100คน ฉันเก็ชื่อคุณ Om Shanti Om (2007)
Heroine of this movie, what's her name?นางเอกของหนังเรื่องนี้, เธอชื่ออะไรนะ? Om Shanti Om (2007)
I'm going to be the heroine of "While you're asleep".ฉันจะได้เป็นนางเอกของรายการ "ยามคุณหลับไหล" [ Rec ] (2007)
The heroine is tough, like the "terminator."นางเอกอึดมากเหมือนในเรื่องคนเหล็ก My Sassy Girl (2008)
The heroine is a bounty hunter.นางเอกเป็นนักล่าเงินรางวัล My Sassy Girl (2008)
In the end, the heroine fights the villain in a field.ในตอนจบ นางเอกสู้กับผู้ร้ายในทุ่งหญ้า My Sassy Girl (2008)
Heavy rain pours down on a sunny day. The heroine becomes a king. King Jung-jo.ฝนตกหนักทั้งๆ ที่เป็นวันแดดจัด สุดท้ายนางเอกก็ได้ครองบัลลังก์ กษัตริย์จุงโจ My Sassy Girl (2008)
Why is the heroine always from the future?ทำไมนางเอกต้องมาจากอนาคต? My Sassy Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heroineIn many old movies the heroine is always the one to die.
heroineNo matter how you look at it you're a beautiful, ill-fated woman, the heroine of a tragedy.
heroineShe played the heroine better than I.
heroineThe heroine of the novel committed suicide.
heroineThe heroine of this story is a little girl.
heroineThe novel ends with the heroine's death.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฮโรอีน(n) heroine, Syn. ผงขาว, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจจับเฮโรอีนเป็นจำนวนนับร้อยกิโลกรัมที่เชียงใหม่และเชียงราย, Thai Definition: สารประกอบอินทรีย์ประเภทอนุพันธ์ของมอร์ฟีน มชื่อทางเคมี คือ ไดอะเซทิลมอร์ฟีน ลักษณะเป็นผลึกสีขาว หลอมละลายที่ 173 ํ ซ. เป็นยาเสพย์ติดอย่างร้ายแรงและมีพิษมาก
ตัวนาง(n) heroine, See also: actress, leading lady, dancing girl, Syn. นางเอก, Ant. ตัวพระ, ตัวพระเอก, Example: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร
ตัวนาง(n) heroine, See also: actress, leading lady, dancing girl, Syn. นางเอก, Ant. ตัวพระ, ตัวพระเอก, Example: ละครเรื่องใหม่น่าติดตามเพราะมีตัวนางตัวใหม่ท่าทางจะแสดงดี, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ผู้แสดงละครรำหรือระบำ เข้าเครื่องละครรำ ใช้ลีลาท่ารำแบบหญิง, นางเอกในเรื่องลิเกหรือละคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮโรอีน[hērōīn] (n) EN: heroine ; diacetylmorphine (INN)  FR: héroïne [ f ] ; diacétylmorphine [ f ] ; diamorphine [ f ]
เฮโรอีนบริสุทธิ์[hērōīn børisut] (n, exp) FR: héroïne pure [ f ]
นางเอก[nāng ēk] (n) EN: heroin ; star ; leading actress  FR: héroïne [ f ] ; actrice principale [ f ] ; star [ f ]
ผงขาว[phong khāo] (n, exp) EN: heroin  FR: héroïne [ f ]
วีรสตรี[wīrasattrī] (n) EN: heroin  FR: héroïne [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
heroine
heroines

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heroine
heroines

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孟姜女[Mèng jiāng nǚ, ㄇㄥˋ ㄐㄧㄤ ㄋㄩˇ,   ] heroine of Qin dynasty 秦朝 folk tale, who searched for her husband, and whose tears broke down a stretch of the Great Wall to reveal his body #65,569 [Add to Longdo]
女英雄[nǚ yīng xióng, ㄋㄩˇ ㄧㄥ ㄒㄩㄥˊ,   ] heroine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heldin { f } | Heldinnen { pl }heroine | heroines [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
英雄[えいゆう, eiyuu] (n) (1) hero; heroine; great person; (2) Eroica Symphony (Beethoven, 1804); (3) (abbr) Heroic Polonaise (Chopin); (P) #2,886 [Add to Longdo]
ヒロイン[hiroin] (n) (See ヒーロー) heroine; (P) #4,010 [Add to Longdo]
女傑[じょけつ, joketsu] (n) brave woman; heroine; lady of character; Amazon [Add to Longdo]
勇婦[ゆうふ, yuufu] (n) heroine; brave woman [Add to Longdo]
烈女[れつじょ, retsujo] (n) heroine [Add to Longdo]
烈婦[れっぷ, reppu] (n) chaste, strong-minded woman; virtuous woman; heroine [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top