ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heroes

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heroes-, *heroes*, heroe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Heroesวีรบุรุษ [TU Subject Heading]
Heroes in literatureวีรบุรุษในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Heroess

n. A heroine. [ Obs. ] Dryden. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes because soon you can Join the gallant heroes of Branston Bridge.ใช่ เพราะไม่นานพวกแกจะกลายเป็น วีรบุรุษคนกล้าของสะพานแบรนสตัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
People don't believe in heroes anymore.คนไม่เชื่อในวีรบุรุษอีกต่อไป Mad Max (1979)
They say people don't believe in heroes anymore.พวกเขากล่าว ว่าคน ไม่เชื่อในวีรบุรุษอีกต่อไป Mad Max (1979)
Colonel, but we're expected to do our duty just like our heroes in the Special Forces.พันเอก แต่เราคาดว่าจะทำหน้าที่ของเรา เช่นเดียวกับฮีโร่ของเราในกองพิเศษ First Blood (1982)
We hope you enjoy Return of Condor Heroes '06 as much as we did. _We hope you enjoy Return of Condor Heroes '06 as much as we did. _ อ้างอิงชื่อตัวละครจากหนังสือฉบับปรับปรุงล่าสุด Return of the Condor Heroes (1983)
We are heroes after all.ในที่สุดเราก็เป็นฝ่ายพระเอก Day of the Dead (1985)
They need heroes so bad. It stinks.พวกมันต้องการวีรบุรุษ ฟังแล้วจะอ๊วก Wild Reeds (1994)
When it comes to emotions, even great heroes can be idiots.เรื่องความรู้สึก แม้วีรบุรุษยังกลายเป็นคนโง่ได้ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I wish I were like the heroes in the books I read.ฉันอยากเป็นเหมือนวีรบุรุษในนิยาย ที่ฉันอ่าน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Heroes don't get killed like that.ฮีโร่ไม่ตายง่ายๆ อย่างนั้น Unbreakable (2000)
We'd all be heroes if we quit using petroleum though.- อะไรนะ I Heart Huckabees (2004)
Heroes don't look like me, not in the real world.Heroes don't look like me, not in the real world. King Kong (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heroesBoy often imitate their sports heroes.
heroesModern heroes are represented by rock stars.
heroesMost boys admire baseball heroes.
heroesSome people claim that there are no more heroes in the Western world.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วีรชน[wīrachon] (n) EN: hero ; heroic person ; heroes ; courageous people

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
heroes
heroes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heroes

Japanese-English: EDICT Dictionary
英雄伝説[えいゆうでんせつ, eiyuudensetsu] (n) (1) heroic legendary tale; (2) Legend of Heroes (video game series) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top