ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hercule

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hercule-, *hercule*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Hercules(n) กลุ่มดาวเฮอร์คิลิส
Hercules(n) วีรบุรุษในนิยายกรีกที่มีกำลังมหาศาล, See also: ชื่อกลุ่มดาว
herculean(adj) ซึ่งต้องใช้กำลังและความพยายามอย่างมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
herculean(เฮอ'คิวเลียน) adj. ยากมาก, ต้องใช้กำลังมหาศาล, มีกำลังมหาศาล, กล้าหาญมาก, ใหญ่มาก, เกี่ยวกับเฮอร์คิวลิส
hercules graphic cardแผ่นวงจรเฮอคิวลิสหมายถึง แผ่นวงจรที่ใช้เป็นตัวปรับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดงภาพได้ ไม่กี่ปีมานี้เอง เมื่อซื้อ ไมโครคอมพิวเตอร์ แผ่นวงจรเฮอร์คิวลิสเป็นของที่ผู้ซื้อจะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเอาเอง แต่ในปัจจุบัน กลับกลายเป็นของล้าสมัย ไม่ต้องใช้อีกต่อไป

English-Thai: Nontri Dictionary
herculean(adj) แข็งแรง, ใหญ่โต, เหมือนยักษ์, กำยำ

WordNet (3.0)
herculean(adj) displaying superhuman strength or power, Syn. powerful
herculean(adj) extremely difficult; requiring the strength of a Hercules
Hercules(n) (classical mythology) a hero noted for his strength; performed 12 immense labors to gain immortality, Syn. Heracles, Alcides, Herakles
Hercules(n) a large constellation in the northern hemisphere between Lyra and Corona Borealis
Hercules'-club(n) densely spiny ornamental of southeastern United States and West Indies, Syn. Zanthoxylum clava-herculis, Hercules-club, Hercules'-clubs

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Herculean

a. [ L. herculeus, fr. Hercules: cf. F. herculéen. See Hercules. ] [ 1913 Webster ]

1. Requiring the strength of Hercules; hence, very great, difficult, or dangerous; as, an Herculean task. [ 1913 Webster ]

2. Having extraordinary strength or size; as, Herculean limbs. “Herculean Samson.” Milton. [ 1913 Webster ]

Hercules

n. 1. (Gr. Myth.) A hero, fabled to have been the son of Jupiter and Alcmena, and celebrated for great strength, esp. for the accomplishment of his twelve great tasks or “labors.” [ 1913 Webster ]

2. (Astron.) A constellation in the northern hemisphere, near Lyra. [ 1913 Webster ]


Hercules' beetle (Zool.), any species of Dynastes, an American genus of very large lamellicorn beetles, esp. Dynastes hercules of South America, which grows to a length of six inches. --
Hercules powder, an explosive containing nitroglycerin; -- used for blasting.
[ 1913 Webster ]

Hercules-club

prop. n. 1. (Bot.) A densely spiny ornamental tree (Zanthoxylum clava-herculis) of the rue family, growing in southeast U. S. and West Indies. [ wns=1 ] It belongs to the same genus as one of the trees (Zanthoxylum Americanum) called prickly ash.
Syn. -- Hercules'-clubs, Hercules-club, Zanthoxylum clava-herculis. [ 1913 Webster + WordNet 1.5 ]

2. A small, prickly, deciduous clump-forming tree or shrub (Aralia spinosa) of eastern U.S.; also called Angelica tree and prickly ash. [ wns=2 ]
Syn. -- American angelica tree, devil's walking stick, Aralia spinosa. [ 1913 Webster + WordNet 1.5 ]

3. A variety of the common gourd (Lagenaria vulgaris). Its fruit sometimes exceeds five feet in length. [ 1913 Webster ]

Variants: Hercules'-club, Hercules'-club

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just wait in here with Hercules and I'll be a few minutes, all right?นั่งรอนี่กับเฮอร์คิวลิสก่อนนะคะ แป๊บเดียวค่ะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Where's the street-wise Hercules To fight the rising odds?Hercules ผู้ฉลาด ต่อสู้กัน ที่ถนนสายไหน Shrek 2 (2004)
The old ones say we Spartans are descended from Hercules himself.ราชันแห่งข้า 300 (2006)
- "Au Moins Une Fois" by Cecile Hercule -- "Au Moins Une Fois" by Cecile Hercule - Loyal and True (2008)
Be like Hercules and slay the beast.- ทำตัวเหมือนฮอร์คิวลิสที่ไป สังหารปีศาจร้าย Better Angels (2010)
Many have been great heroes. Like Hercules and Achilles.จำนวนมากได้กลายเป็นฮีโร่ เช่น เฮอร์คิวลีสและ อคิลลีส Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Now over here, we have a depiction of Hercules defeating the Nemean lion.เอาล่ะ ทีนี้ เรามาดูเรื่องของเฮอร์คิวลีสกัน การเอาชนะสิงโตนิวเมียน Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
♪ Where's the streetwise Hercules ♪#แล้วเฮอคิวลิสแห่งท้องถนน# Dynamic Duets (2012)
Raleigh, this is Hercules Hansen, an old friend from the Mark 1 glory days.ราลีย์ นี่ เฮอร์คิวลิส แฮนเซ่น เพื่อนเก่า ผู้โด่งดังสมัยมาร์ค 1 Pacific Rim (2013)
This is Marshal Hercules Hansen.นี่ผู้การเฮอร์คิวลิส แฮนเซ่น Pacific Rim (2013)
At the same time, he now has to convince the United States Senate that the Hercules can fly.ในขณะเดียวกัน ตอนนี้เขาก็ต้องโน้มน้าววุฒิสภาของสหรัฐว่า เครื่องบินเฮอร์คิวลิสบินได้จริง Rules Don't Apply (2016)
Yeah. Good luck with that, Hercules gone bad.จะเท่ห์กว่านี้เยอะ ถ้ามีรอยเลือดแกด้วย The Fate of the Furious (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
herculeHe is really a Hercules.
herculeThe next instant Hercules caught hold of the monster.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงกว่าง[duang kwāng] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
ด้วงแรด[duang raēt] (n, exp) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
แมงคาม[maēng khām] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
แมลงคาม[malaēng khām] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle
แมลงกว่าง[malaēng kwāng] (n) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
hercules
herculean

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hercules
herculean

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武仙座[wǔ xiān zuò, ㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄗㄨㄛˋ,   ] Hercules (constellation) #383,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナイキハーキュリーズ[naikiha-kyuri-zu] (n) Nike Hercules; (P) [Add to Longdo]
ハーキュリーズ;ヘラクレス;ヘーラクレース;ヘルクレス[ha-kyuri-zu ; herakuresu ; he-rakure-su ; herukuresu] (n) (1) Hercules; Herakles; (2) (ヘルクレス only) (abbr) Dynastes hercules (variety of rhinoceros beetle) [Add to Longdo]
ヘルクレス座[ヘルクレスざ, herukuresu za] (n) Hercules (constellation) [Add to Longdo]
金剛力[こんごうりき, kongouriki] (n) superhuman (Herculean) strength [Add to Longdo]
剛力;強力[ごうりき, gouriki] (adj-na, n) herculean strength; mountain carrier-guide [Add to Longdo]
至難の業[しなんのわざ, shinannowaza] (n) Herculean task; next to impossible undertaking [Add to Longdo]
仁王力[におうりき, niouriki] (n) Herculean strength [Add to Longdo]
抜山蓋世[ばつざんがいせい, batsuzangaisei] (n) great strength and energy (of a mighty hero); Herculean strength and vitality [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top