Search result for

hem about

(56 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hem about-, *hem about*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา hem about มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *hem about*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hem about[PHRV] ล้อมรอบ, See also: โอบล้อม, Syn. fence in, hedge in, hem around, hem round

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why don't you tell them about all the land you bought up outside the city?ทำไมคุณไม่เล่าเรื่องที่ดินที่ซื้อไว้ล่ะค่ะ Quantum of Solace (2008)
Call every insurance company in Botswana and ask them about missing fingers.โทรหาทุกๆบริษัทประกันภัยในบอตสวานา และถามพวกเขาเกี่ยวกับนิ้วมือที่ขาดหายไป The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Why don't you let your wife tell them about her own books, Harry?ให้ภรรยาคุณเล่าเรื่องหนังสือดีกว่า Burn After Reading (2008)
You didn't tell them about the threats.คุณไม่ได้บอกพวกเขาว่าคุณถูกขู่ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Whatever I decide, I won't tell them about you.ไม่ว่าฉันตัดสินใจยังไง ฉันจะไม่พูดอะไรถึงคุณเลย They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Yes, I built it to teach them about the four curves.โปรดอย่าให้ใครได้เธอไป Agora (2009)
Don't tell them about your brothers.อย่าบอกพวกเค้าเกี่ยวกับน้องของลูก Bloodline (2009)
Not if you tell them About shaunessy.และตอนนั้นผู้คนยังเชื่อในตำรวจ แต่ไม่ใช่ครั้งนี้ Omnivore (2009)
I told them about Kyle.ผมบอกเขาเรื่องไคล์ A Shade of Gray (2009)
I won't tell them about you. Just drop me off.ฉันจะไม่บอกใครเรื่องคุณ แค่ไปส่งฉัน To Hell... And Back (2009)
What do we tell them about cause of death?เราจะบอกว่าสาเหตุของการเสียชีวิตคืออะไร Amplification (2009)
Yeah, I want the kids to forget everything I taught them About hairography because...ผมอยากให้เด็กๆลืมทุกอย่าง ที่ผมสอนเรื่อง เต้นสะบัดหัว... Hairography (2009)
- i've been telling them about our--our morning.ฉันเล่าให้เขาฟังเรื่องเมื่อเช้าของเรา Road Kill (2009)
True. did you tell them about Katherine hitting on mike?จริงด้วย นี่ฉันบอกพวกเธอรึยังว่าแคเทอรีนตกหลุมรักไมค์? Everybody Ought to Have a Maid (2009)
You know, it's odd. I asked them about the first brooch,คุณรู้ไหม แปลกมาก ผมถามพวกเขาเกี่ยวกับเข็มกลัดอันแรก Careful the Things You Say (2009)
You're a gossip monger and your blog is nothing but trash and lies,many of them about me.เธอมันพวกชอบนินทา และบล็อกของเธอ มีแต่เรื่องโกหกเกี่ยวกับฉัน Throwdown (2009)
Maybe now is the time to tell them about the married man you were seeing.มันอาจจะถึงเวลาแล้ว ที่จะบอกเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายคนนั้นที่ลูกคบหาด้วย Would I Think of Suicide? (2009)
And if I tell them about Eggs and Maryann, they'll throw away the key.และถ้าฉันเล่าเรื่อง เอ็กซ์ และแมรี่แอน เขาคงโยนกุญแจทิ้งไปเลย Beautifully Broken (2010)
I'm the one who told them about you. All my fault.พี่เป็นคนบอกพวกมันเกี่ยวกับน้องทั้งหมด เป็นความผิดของพี่เอง Night on the Sun (2010)
- Which led me to Joelle Fabrics. I asked them about red Chantilly lace, and they were sold out!ฉันเลยไปที่ร้านผ้าโจเอล ถ้าหาผ้าลูกไม้แดง เขาขายหมดแล้ว! Theatricality (2010)
Talk to them about lifestyle choices.ถามเขาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเธอ The Uncanny Valley (2010)
- What did you tell them about it? - Nothing.คุณบอกพวกเขาว่าอะไรบ้างล่ะ ไม่ได้บอกเลย The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Be frank with them as if we were friends, talking to them about anything they wanted.เปิดเผยจริงใจเหมือนเราเป็นเพื่อนกัน พูดคุยกันได้ทุกเรื่องที่ต้องการ Confessions (2010)
He's going to tell them about the event.เขาจะบอกพวกเขาเกี่ยวกับเหตุการณ์ I Haven't Told You Everything (2010)
You sure you don't want to tell them about Rita? I just want them to have one more good day.จะไม่บอกเรื่องริต้าจริงๆ เหรอ ฉันอยากให้เขาได้มี ความสุขกันอีกสักวันก็ยังดี My Bad (2010)
If I ever find my family, I'm gonna tell them about Wayne.ถ้าฉันเจอครอบครัวฉัน ฉันจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเวนให้พวกเขาฟัง Guts (2010)
I tweet them about it right there and then, and for those 30 seconds, I know that that kid has a connection with me.-ฉันทวีตไปหาพวกเขาเรื่องนั้นทันที และ 30 วิต่อมา ฉันรู้ว่าเด็กๆพวกนั้นมีการติดต่อ กับฉัน The Substitute (2010)
We're going to deny that Gary has met with them about forcing a bond measure that would turn the park into a new stadium.เราจะปฏิเสธว่าแกรี่พบกับพวก นั้นเรื่องผลักดันกฎหมายพันธบัตร นั่นจะพลิกเรื่องสวนให้กลาย มาเป็นสเตเดียม Need to Know (2010)
- Oh! - This is my friend Lynette and Susan, and I was telling them about you, and we...นี่เพื่อนฉัน ลินเน็ทและซูซาน Truly Content (2010)
Look, we saw her tell them about division,ดูสิ เราเห็นเธอบอกพวกเขาเกี่ยวกับดิวิชั่น Resistance (2010)
If you pass the audition, make sure to tell them about me.ถ้าเธอผ่านออดิชั่น อย่าลืมบอกพวกเขาเกี่ยวกับผมล่ะ Episode #1.14 (2010)
Well, you know, we can talk to them about that.เรื่องนั้นเดี๋ยวคุยได้ครับ Love & Other Drugs (2010)
You need to teach them about respect.นายต้องสอนให้รู้จักเรา Transformers: Dark of the Moon (2011)
Damien will just tell them about my mom.เดเมี่ยนจะบอกพวกเค้าเรื่องแม่ของผม While You Weren't Sleeping (2011)
Tell them about Jamie.บอกพวกเขาเกี่ยวกับเจมี่ Will (2011)
My parents have been acting strange since I told them about me.พ่อกับแม่ทำตัวแปลก ตั้งแต่ที่ฉันบอกพวกเขา เกี่ยวกับฉัน Salt Meets Wound (2011)
Have you told them about us?คุณบอกพวกเขาเรื่องของเราหรือเปล่า? The Badass Seed (2011)
We'll talk to them about stopping at your place.เจาจะคุยกับพวกเขาให้แวะไปที่พักของคุณ End Times (2011)
You told them about us, didn't you?คุณบอกพวกมันเรื่องเรา ใช่มั้ย? What Hides Beneath (2011)
What are you gonna tell them about me?คุณจะบอกอะไรเรื่องฉันให้พวกเขาฟัง? The Next Seduction (2011)
You tell them about the map?บอกพวกเขาเรื่องแผนที่รึยัง Where There's a Will (2011)
Oh. You never told them about me.โอ้ คุณไม่เคยเล่าเรื่องฉัน ให้พวกเขาฟัง A Tale of Two Audreys (2011)
You... want to call the police, talk to them about it?เธอ... จะโทรหาตำรวจ แจ้งความไหมละ? Blind Dates (2011)
I'll tell them about you and your friends sneaking around town while you're supposed to be having a time out.ผมจะบอกเกี่ยวกับพี่และก็พวกเพื่อนพี่ที่แอบมาเจอกันในเมือง ในขณะที่ควรจะแยกกัน Blind Dates (2011)
Did you tell them about my decision?คุณบอกพวกเขายังเกี่ยวกับการตัดสินใจของฉัน The Fasting and the Furious (2011)
Gabby, we never told them about the letter.แก๊บบี้ เราไม่เคย บอกพวกเขาเรื่องจดหมาย Always in Control (2011)
You didn't tell them about the Anax Principle. All right, what do you know?คุณไม่ได้บอกพวกเขาเรื่อง หลักการแอเน็กซ์ ก็ได้ คุณรู้อะไรมา The Penelope Papers (2011)
"Number two--if you are going to exploit your friends, uh, you--you should probably tell them about it first."ข้อสอง - ถ้าคุณกำลังจะทำแบบนั้น อ่า คุณ.. Despicable B (2012)
Should we tell them about Tatia?เราควรเล่าให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับทาเทียร์มั๊ย Bringing Out the Dead (2012)
It might be worth questioning them about the case of the missing belt sander.มันอาจจะคุ้มที่จะถามพวกเขา เรื่องคดีของคนขัดเข็มขัดที่หายตัวไป Neighborhood Watch (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hem aboutHe made a bargain with them about the furniture.
hem aboutI argued with them about the matter.
hem aboutWe consulted them about the problem.
hem aboutWe hope to come to an accord with them about arms reduction.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top