ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

haulage

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haulage-, *haulage*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haulage(n) การขนส่งสินค้า (ทางรถยนต์หรือรถไฟ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haulage(ฮอล'ลิจฺ) n. การดึง, การลาก, การสาว, การฉุด, ค่าธรรมเนียมบรรทุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทขนส่ง[børisat khonsong] (n, exp) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm  FR: compagnie de transport [ f ] ; société de transport [ f ]
ค่าขนส่ง[khā khonsong] (n, exp) EN: freight ; freight price ; carriage ; carriage price ; haulage ; haulage price  FR: côut du transport [ m ]
ค่าธรรมเนียมบรรทุก[khā thamnīem banthuk] (n, exp) EN: haulage

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
haulage

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
haulage

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuhrunternehmen { n }haulage contracting firm [Add to Longdo]
Transportunternehmen { n }haulage firm; haulage contractor [Add to Longdo]
Beförderungszyklus { m }haulage cycle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
長距離輸送[ちょうきょりゆそう, choukyoriyusou] (n) long-distance transportation (transport, haulage) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Haulage \Haul"age\ (-[asl]j), n.
   Act of hauling; as, the haulage of cars by an engine; charge
   for hauling.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 haulage
   n 1: the act of drawing or hauling something; "the haul up the
      hill went very slowly" [syn: {draw}, {haul}, {haulage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top