ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habitual

HH AH0 B IH1 CH UW0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habitual-, *habitual*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitual(adj) ที่เป็นนิสัย, See also: เคยตัว, เคยชิน, นิจศีล, Syn. chronic, inveterate, Ant. inconsistent, inconstant
habitually(adv) อย่างเป็นประจำ, See also: อย่างเป็นนิสัย, อย่างสม่ำเสมอ, Syn. chronically, regularly, Ant. occasionally;sporadically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
habitual(ฮะบิช'ชวล) adj. เป็นนิสัย, เป็นประเพณี., See also: habitually adv. habitualness n., Syn. ordinary

English-Thai: Nontri Dictionary
habitual(adj) เคยชิน, ติดนิสัย, ทำจนเป็นนิสัย, ทำเป็นประจำ
habitually(adv) ติดนิสัย, เป็นนิสัย, เสมอ, เป็นเนืองนิจ, เป็นประจำ, เนืองๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
habitual centric relation; acquired centric relationความสัมพันธ์ในศูนย์ที่ได้มา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual criminal; habitual offenderผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual drunkenness; habitual intoxicationการติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual intoxication; habitual drunkennessการติดสุรายาเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual occupationอาชีพปรกติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual offenderผู้กระทำความผิดเป็นนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitual offender; habitual criminalผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual prodigalityความประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจิณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitual residenceที่อยู่ตามปรกติ, หลักแหล่งที่ทำการตามปรกติ (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But Swinney was a one-time sperm donor... and our defendant was an habitual sperm donor... who also happens to be harassing the parents... in his quest for visitation.แต่สวีนนี่เป็นแค่คนที่บริจาคแค่ครั้งเดียวนะ ในขณะที่จำเลยเป็นผู้บริจาคประจำ ซึ่งบังเอิญเป็นการคุกคามผู้ปกครอง Legally Blonde (2001)
Can I trust my habitual mind or do I need to learn to look beneath those things?ผมควรจะเชื่อความคิดของผม หรือว่าควรมองให้ลึกลงไป - ดูเหมือนแขกเราเป็นนักปรัชญา I Heart Huckabees (2004)
It's habitual dislocation. It can come back out any time.มันหลุดบ่อยๆ แล้วบางทีมันอาจจะหลุดอีก Unstoppable Marriage (2007)
Your witness is a habitual criminal who's just trying to beat his latest drug rap.พยานที่ช่วยให้คนร้ายพ้นผิด คนที่อยากมีชื่อดังกว่าพ่อค้ายาล่าสุดของเขา All in the Family (2008)
I contracted it through years of habitual smoking.ผมเป็นโรคนี้มาหลายปีแล้ว จากพฤติกรรมการสูบบุหรี่ Revelation Zero: Part 1 (2010)
Since I'm always straight, looking down is habitual to me now...คุณก็มองลงมาที่ผมสิ ถ้ามือคุณมีเหงื่อ Episode #1.11 (2010)
You know, considering the time these fires occurred, the habitual patterns of both families were in direct conflict with where the bodies were found.ก็หากเราพิจารณาจาก เวลาที่เกิดเพลิงใหม้ กิจวัตรประจำวัน ของทั้งสองครอบครัว มันขัดแย้งกับ สถานที่ที่พบศพ Valhalla (2011)
The habitual lying.นิสัยโกหก Tina in the Sky with Diamonds (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
habitualGrandfather sat in his habitual place near the fire.
habitualThe severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามเรื่องตามราว(adv) naturally, See also: habitually, Example: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที, Thai Definition: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
นักเลงสุรา(n) habitual drinker, See also: heavy/hard drinker, Syn. นักเลงเหล้า, Example: ความเป็นนักเลงการพนันกับความเป็นนักเลงสุรา ว่ากันว่าเป็นคนที่อันตรายไม่น่าคบหา, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบดื่มสุรา และดื่มได้มาก
นิตย์(adv) constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
นิจสิน(adv) often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. ปกติ, บ่อย, ประจำ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai Definition: เป็นปกติเสมอไป
เนืองนิจ(adv) often, See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly, Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บ่อยๆ, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกเยี่ยมราษฎรอยู่เป็นเนืองนิจ
ติดเป็นนิสัย(v) habitually, Example: ลูกฉันชอบกัดเล็บจนติดเป็นนิสัย ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดี, Thai Definition: ประพฤติจนเคยชิน ทำให้เกิดเป็นนิสัยประจำตัว
งอมแงม(adv) inveterately, See also: habitually, confirmingly, chronically, Syn. ติดเป็นนิสัย, Example: เขาต้องหาวิธีจัดการกับลูกน้องไม่กี่คนที่ติดฝิ่นงอมแงม, Thai Definition: เลิกได้ยาก
เป็นนิสัย(adv) habitually, See also: regularly, usually, constantly, always, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นประจำ, ตลอดเวลา, Ant. ชั่วคราว, เป็นครั้งคราว, บางครั้งบางที, Example: เขาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเป็นนิสัย
เจ้าประจำ(adj) regular, See also: habitual, Example: แม่สั่งลูกสาวให้แวะซื้อขนมชั้นจากร้านเจ้าประจำแถวบางลำภู
นิจ(adv) habitually, See also: regularly, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เป็นกิจวัตร, เสมอๆ, Ant. นานนานครั้ง, Example: เธอโทรศัพท์ไปหาแม่อยู่เป็นนิจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจิณ[ājin] (adv) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually  FR: habituellement
เคยตัว[khoēitūa] (v) EN: be habituated ; behave by habit ; get used to ; be habitual ; be in the habit
กิจวัตร[kitjawat] (n) EN: outine ; habitual practice ; daily routine ; daily programme ; daily task ; routine matter ; routine of work ; one's daily tasks  FR: routine [ f ] ; tâches quotidiennes [ fpl ] ; train-train [ m ] (fam.) ; habitude [ f ] ; ronron [ m ] (fam.)
กลายเป็นนิสัย[klāi pen nisai] (v, exp) EN: be habitual ; be accustomed ; be customary
นักเลงสุรา[naklēng surā] (n, exp) EN: habitual drinker ; heavy drinker ; hard drinker
นิสัย = นิสสัย[nisai] (n) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic  FR: habitude [ f ] ; coutume [ f ] ; comportement [ m ] ; pratique [ f ]
นิจ = นิตย์[nit] (adv) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often  FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
เป็นอาจิณ[pen ājin] (adj) EN: habitual
เป็นประเพณี[pen praphēnī] (adj) EN: habitual  FR: traditional
เป็นธรรมเนียม[pen thamnīem] (adj) EN: habitual

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HABITUAL HH AH0 B IH1 CH UW0 AH0 L
HABITUALLY HH AH0 B IH1 CH UW0 AH0 L IY0
HABITUALLY HH AH0 B IH1 CH UW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitual (j) hˈəbˈɪtʃuəʳl (h @1 b i1 ch u@ l)
habitually (a) hˈəbˈɪtʃuəʳliː (h @1 b i1 ch u@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ, ] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be, #13,380 [Add to Longdo]
沉默寡言[chén mò guǎ yán, ㄔㄣˊ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄚˇ ㄧㄢˊ, ] habitually silent (成语 saw); reticent; uncommunicative, #37,756 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewohnheitsverbrecher { m }habitual criminal; habitual offender [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛飲[あいいん, aiin] (n, vs) usual drink; habitual drinking [Add to Longdo]
愛飲家[あいいんか, aiinka] (n) habitual drinker [Add to Longdo]
愛飲者[あいいんしゃ, aiinsha] (n) (habitual) drinker [Add to Longdo]
愛煙家[あいえんか, aienka] (n) heavy smoker; habitual smoker [Add to Longdo]
愛用[あいよう, aiyou] (n, adj-no, vs) favorite; favourite; habitual use; (P) [Add to Longdo]
何時もの[いつもの, itsumono] (n) (uk) usual; habitual [Add to Longdo]
慣行犯[かんこうはん, kankouhan] (n) (1) (See 常習犯) habitual criminal; recidivist; (2) recidivism; habitual criminal activity [Add to Longdo]
決まり(P);決り;極まり;極り[きまり, kimari] (n, adj-no) (1) rule; regulation; (2) settlement; conclusion; end; agreement; arrangement; (3) (See 御決まり) habit; custom; habitual way; (4) (usu. as 決まりが悪い, etc.) (See 決まりが悪い) countenance in front of another person; face; (5) (arch) love relationship between a customer and a prostitute; (P) [Add to Longdo]
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection) [Add to Longdo]
常飲[じょういん, jouin] (n, vs) regular drinking; habitual drinking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Habitual \Ha*bit"ual\ (h[.a]*b[i^]t"[-u]*al; 135), a. [Cf. F.
   habituel, LL. habitualis. See {Habit}, n.]
   1. Formed or acquired by habit or use.
    [1913 Webster]
 
       An habitual knowledge of certain rules and maxims.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   2. According to habit; established by habit; customary;
    constant; as, the habitual practice of sin.
    [1913 Webster]
 
       It is the distinguishing mark of habitual piety to
       be grateful for the most common and ordinary
       blessings.              --Buckminster.
 
   Syn: Customary; accustomed; usual; common; wonted; ordinary;
     regular; familiar. -- {Ha*bit"u*al*ly}, adv. --
     {Ha*bit"u*al*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 habitual
   adj 1: commonly used or practiced; usual; "his accustomed
       thoroughness"; "took his customary morning walk"; "his
       habitual comment"; "with her wonted candor" [syn:
       {accustomed}, {customary}, {habitual}, {wonted(a)}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 habitual
  normal

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top