ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grubby

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grubby-, *grubby*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grubby(adj) สกปรก, See also: โสโครก, Syn. dirty, grimy, slovenly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grubby(กรับ'บี) adj. สกปรก, โสโครก, เต็มไปด้วยตัวด้วง, น่าชัง, น่าดูถูก., See also: grubbily adv. grubbiness n., Syn. messy, dirty

WordNet (3.0)
grubby(n) small sculpin of the coast of New England, Syn. Myxocephalus aenaeus
grubby(adj) infested with grubs

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Grubby

a. [ From Grub. ] Dirty; unclean. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

The grubby game of marbles. Lond. Sat. Rev. [ 1913 Webster ]

Grubby

n. (Zool.) Any species of Cottus; a sculpin. [ Local, U. S. ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, get your grubby branches off the old man!ใช่ ปล่อยมือไม้สกปรก ๆ นั่นซะ Monster House (2006)
Get your grubby paws off me, you freak.เอามือสกปรกของแกออกไปจากชั้น ไอ้โรคจิต Map 1213 (2006)
You've done this grubby soul a great kindness.เจ้าได้กรุณาคนใจหยาบ คนนี้อย่างยิ่ง Chapter Three 'Kindred' (2007)
Come outta there, you grubby little slug.ออกมาเดี๋ยวนี้ ไอ้ตัวเล็กจอมสกปรก Star Wars: The Clone Wars (2008)
Wrong "ology." Keep your grubby anthro hands off my psych.ผิด "วิทยา" เก็บความชิงชังไว้เถอะ เอา "มานุษะยะ" ออกจาก "จิตตะ" ผมด้วย The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
And then hand-grubby the top with banana slice wicks.- แล้วยังมีไส้เีทียนที่ปั่นมือ ด้วยกล้วยหอมปั่น In This Home on Ice (2010)
What cookie jar did Frank stick his grubby hands into this time?ไหสมบัติแบบใหนกันที่แฟรงค์ ล้วงมือสกปรกเข้าไป Digging the Dirt (2010)
You see, selling cars doesn't have to be some grubby little...คุณเห็นมั้ย การขายรถไม่จำเป็นต้องทำเรื่องสกปรก... The Boost Job (2010)
Well, I w-- I was just wondering why you didn't tell us this guy was such a sleazebag and that you are up to your neck in his grubby business.คือ ผมแค่สงสัย ทำไมคุณไม่บอกเรา ว่าเขาทำการตัดสินบน แล้วคุณก็ชูคออยู่ในธุรกิจสกปรกของเขา Red Sky at Night (2010)
*Gullible, naïve, positively grubby.*♪ใจง่าย, ไร้เดียงสา บวกสกปรก ♪ Tangled (2010)
Live in this grubby, shabby desert?อยู่ในทะเลทรายโกโรโกโส สกปรกเนี่ยนะ The French Mistake (2011)
I... I travel a bit on the grubby side, My Lord.ข้า ข้ามักเดินทาง แบบพออยู่ได้น่ะ ใต้เท้า Lord Snow (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
grubby

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grubby

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmuddelig; dreckig; schmutzig { adj } | schmuddeliger; dreckiger; schmutziger; schlampiger | am schmuddeligsten; am dreckigsten; am schmutzigsten; am schlampigstengrubby | grubbier | grubbiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラノコイソハゼ[toranokoisohaze] (n) barred pygmy goby (Eviota fasciola); grubby pygmy-goby [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top