ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grow from

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grow from-, *grow from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grow from[PHRV] ปลูกจาก, See also: เติบโตจาก, Syn. grow into, grow out of
grow from[PHRV] พัฒนาจาก, See also: เป็นผลมาจาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll grow from this experience.คุณจะเติบโตขึ้นจากประสบการณ์ Art of Fighting (2006)
Well, that one there was a little one, but they can grow from 20 to 25 feet long, weigh up to two tonne.ที่เห็นอยู่นั้นยังไม่ใช่ตัวโตเต็มวัย ขนาดโตเต็มวัยของมัน มีความยาวประมาณ 20 - 25 ฟุต Rogue (2007)
♪ Trees grow from Republican sod ♪ต้นไม้โตจากผิวดิน ของรีพับลิกัน Excellence in Broadcasting (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grow fromI didn't know apple trees grow from seeds.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top