ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go in-, *go in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go in(phrv) เข้าไป (ข้างใน), See also: เข้า, Syn. bring in, come in, get in, send in, take in
go in(phrv) ใส่, See also: เข้าพอดี, Syn. fit in, get in
go in(phrv) หายเข้ากลีบเมฆ
go in(phrv) เริ่มทำงานตามปกติ
go in(phrv) เริ่มโจมตี (ทางทหาร), Syn. send in
go in(phrv) เข้าใจ, Syn. take in
go in(phrv) เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา, See also: ไม่ได้รับความสนใจ
go in(phrv) เดินทางไปด้วย (การสวมชุดหรือเสื้อผ้า, ด้วยรถยนต์, ด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ), Syn. take in
go in(phrv) เข้าไป (ข้างในของสิ่งก่อสร้าง, สถานที่ ฯลฯ), Syn. tale in
go in(phrv) เข้ากันได้กับ, See also: พอดีกับ, Syn. fit into

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
go into labourเริ่มเจ็บครรภ์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Come on, let's go in and poke somebody in the nose.และกระตุ้นใครสักคนในจมูก ทำไม? Pinocchio (1940)
- You didn't go in the cottage, did you?คุณไม่ได้เข้าไปภายในกระท่อมใช่มั้ย Rebecca (1940)
- Fellas, please. Let's go in order.- Fellas กรุณา ให้เป็นไปตามลำดับ 12 Angry Men (1957)
Some people haven't talked yet. Shouldn't we go in order?บางคนยังไม่ได้พูดคุยกันยัง ไม่ควรที่เราจะไปเพื่อ? 12 Angry Men (1957)
You wouldn't want me to go in with a blunt scalpel.กับมีดผ่าตัดทื่อตอนนี้เราจะ? ซ่อมมัน Help! (1965)
Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you.Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you. The Godfather (1972)
We know all about you, Chief. You don't go in the water at all, do you?เรารู้เรื่องคุณดีนะ สารวัตร คุณไม่เคยลงนํ้าเลยสินะ ใช่มั้ย Jaws (1975)
He's not on the ocean, he is in a boat. He won't go in the water.เขาไม่ได้อยู่ในนํ้า เขาอยู่บนเรือ เขาไม่ลงนํ้าหรอก Jaws (1975)
I don't think he'll go in the water again, after what happened yesterday.เขาคงไม่ลงนํ้าอีกเเล้วส่ะ หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวาน Jaws (1975)
Cage goes in the water? You go in the water? Shark's in the water.เเล้วกรงก็อยู่ในนํ้า ก็เท่ากับคุณอยู่ในนํ้า ฉลามก็อยู่ในนํ้า Jaws (1975)
Look, you go in and try and find some more ammo.นายเข้าไปหากระสุนมาเพิ่มนะ Phantasm (1979)
Target should be clear if you go in low enough.ถ้าคุณบินต่ำพอ จะเห็นเป้าหมายชัดเจน Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go inA further reduction would make us go into the red.
go inDoes she dare to go into the forest?
go inDon't go into that area.
go inDon't go into this drawing room now.
go inEither you or I must go in his place.
go inFather is busy, so I will go instead.
go inGo in and win!
go inGo in the field.
go inHe is always on the go in his office.
go inHe need not go in the storm.
go inHe needn't go in such a hurry.
go inHe stood up to go inside.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รี่เข้าใส่(v) go in, Syn. ปรี่เข้าใส่, Example: คนงานรี่เข้าใส่นายจ้างอย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะกล้า, Thai Definition: อาการที่เคลื่อนเข้าไปอย่างรวดเร็วโดยไม่รีรอ
อุปสมบท(v) go into priesthood, See also: to be ordained, Syn. บวช, บรรพชา, Example: ท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเพศฆราวาสจึงตัดสินใจอุปสมบทสู่เพศบรรพชิตอีกครั้ง, Thai Definition: บวชเป็นภิกษุ
เข้าหุ้น(v) share, See also: go into partnership, Syn. ร่วมหุ้น, ลงหุ้น, Example: เขาเข้าหุ้นกับเพื่อนเปิดร้านดอกไม้แถวๆ สีลม, Thai Definition: มีส่วนรวมทุนเข้าด้วยกันเพื่อหาผลประโยชน์
เลียบเมือง(v) go in procession around the city, See also: skirt a city, follow a city wall, Thai Definition: เสด็จพระราชดำเนินประทักษิณรอบพระนครภายหลังบรมราชาภิเษกแล้ว
ซอกซอน(v) get into, See also: go into, enter, search, penetrate, Syn. ดั้นด้น, Example: ที่พวกเขาซอกซอนไปจนถึงบ้านเกิดของข้าพเจ้านั้น เป็นเรื่องของความบังเอิญ
ตีโพยตีพาย(v) go into hysterics, See also: express exaggeratedly, go crazy, go off, Syn. ตีอกชกหัว, Example: ทุกๆ คนก็ประสบเช่นเดียวกับฉัน เพียงแต่เขาไม่พูด ไม่ตีโพยตีพายทางความรู้สึกเหมือนฉัน, Thai Definition: แสดงความเสียอกเสียใจจนเกินเหตุ
เสียจริต(adj) lose one's mind, See also: go insane, Syn. บ้า, เสียสติ, วิกลจริต, Example: เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2432 คนเสียจริตจำนวน 30 คนได้ถูกนำมาฝากรวมกันไว้ ณ สถานที่แห่งนี้, Thai Definition: ที่มีจิตใจผิดปกติคนธรรมดา
แห่แหน(v) parade, See also: go into procession, surround for protection, Syn. แหนแห่, ห้อมล้อม, แห่, Example: ฝูงชนมากมายต่างแห่แหนกันเข้าไปชมสรีระของหลวงพ่ออย่างเนืองแน่น, Thai Definition: รวมกันเป็นกระบวนมากมาย
เข้าออก(v) go in and out, See also: go back and forth, Syn. เข้าๆออกๆ, Example: สองพ่อลูกชาวญี่ปุ่นเข้าออกประเทศไทยบ่อยมากถึง 40 ครั้งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา, Thai Definition: ผ่านเข้าผ่านออกอยู่บ่อยๆ เพื่อกิจธุระอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บวช[būat] (v) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure  FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชพระ[būat phra] (v, exp) EN: go into monkhood ; ordain into monkhood ; become a monk  FR: devenir moine
บวชเรียน[būat rīen] (v, exp) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood  FR: être ordonné
ฝนชะลาน[fonchalān] (n) EN: rain washing away the mango inflorescence
หา[hā] (v) EN: seek for ; search for ; look for ; go in quest of ; be after ; follow ; find  FR: chercher ; rechercher
เข้า[khao] (v) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in  FR: entrer ; pénétrer
โกอินเตอร์[kō intoē] (v) EN: go internationally ; have a place in foreign countries  FR: s'internationaliser
กบดาน[kopdān] (v) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out  FR: s'allonger ; s'étendre
หลับใน[lap nai] (v) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded  FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auf in den Kampf!Go in and win! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
入る[いる, iru] (v5r, vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P) #1,866 [Add to Longdo]
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r, vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf, v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P) #5,779 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1, vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) #9,233 [Add to Longdo]
赴く;趣く;趨く[おもむく, omomuku] (v5k, vi) (1) to go in the direction of; to proceed toward; to proceed according to; to repair to; (2) to become; to face (facts, circumstances, etc.); to abide by; to agree to; to consent to; to obey #17,076 [Add to Longdo]
夏中[なつなか, natsunaka] (n) { Buddh } (See 夏安居) period during which monks may go into a summer retreat [Add to Longdo]
貨物保険[かもつほけん, kamotsuhoken] (n) cargo insurance [Add to Longdo]
気が違う[きがちがう, kigachigau] (exp, v5u) (col) to be mad; to go mad; to go insane [Add to Longdo]
見送る[みおくる, miokuru] (v5r, vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P) [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m, vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go in
   v 1: to come or go into; "the boat entered an area of shallow
      marshes" [syn: {enter}, {come in}, {get into}, {get in},
      {go into}, {go in}, {move into}] [ant: {exit}, {get out},
      {go out}, {leave}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top