ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

glomerulus

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -glomerulus-, *glomerulus*, glomerulu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glomerulus(n) กลุ่มเส้นโลหิตฝอยที่ไต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
glomerulusn. กลุ่มเส้นโลหิตฝอย., See also: glomerular adj. -pl. glomeruli

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
glomerulusโกลเมอรูลัส, กลุ่มหลอดเลือดฝอยอยู่ในโพรงของโบว์แมนส์แคปซูล ทำหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Glomerulusกลุ่มเส้นเลือด, [การแพทย์]
Glomerulus Filtrationการกรองของโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Glomerulus, Bloodlessไม่เห็นเม็ดเลือดแดงในหลอดเลือด [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
糸球体;糸毬体[しきゅうたい, shikyuutai] (n) glomerulus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glomerulus \Glo*mer"u*lus\, n.; pl. {Glomeruli}. [NL., dim. of
   L. glomus. See 3d {Glome}.] (Anat.)
   The bunch of looped capillary blood vessels in a Malpighian
   capsule of the kidney.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 glomerulus
   n 1: a small intertwined group of capillaries in the malpighian
      body; it filters the blood during urine formation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top