ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gleed

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gleed-, *gleed*, gle, glee
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gleed(กลีด) n. ถ่านที่ลุกไหม้
agleam(อะกลีม') adj. สว่าง, ่สองแสง, นิดหน่อย (ความหลัง, ข้อขบขัน), Syn. gleaming, bright
aglet(แอก' ลิท) n. โลหะหุ้มหรือปลอกหุ้ม (ใช้ติดกับสิ่งอื่น เช่น สายเชือกรองเท้า) สายสะพายเครื่องแบบ, อินธนูของเครื่องแบบทหาร., Syn. aiglet
agley(อะกลี' อะไกล) adv. ผิด, เบี้ยว, , Syn. agly awry, wrong
american eagleนกอินทรีย์ชนิดที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของอเมริกา
angle 1(แอง' เกิล) n., vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น, จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect
angle 2(แอง' เกิล) vi. ตกปลา, ล่อ, Syn. bend
angle barเหล็กฉาก, เหล็กข้อศอก
angle of reflectionมุมสะท้อน
angle of refractionมุมหักเห
angled(แอง' เกิลดฺ) adj. ซึ่งมีมุม, ซึ่งเป็นมุม
angler(แอง' เกลอ) n. ผู้ตกปลา, ปลาใหญ่จำพวก Lophius americanus (fisher, fisherman)
angles(แอง' เกลซ) n., pl. ชาวเผ่าเอยรมันเผ่าหนึ่ง (a west Germanic people)
angleworm(แอง' เกิลเวอม) n. ไส้เดือนที่ใช้ตกปลา (earthworm)
atingle(อะทิง'เกิล) adj. รู้สึกซ่า (tingling)
bangle(แบง'เกิล) n. กำไลมือ, กำไลเท้า, กำไล
beagle(บี'เกิล) n. สุนัขพันธุ์หนึ่งที่มีหูยาว ขาสั้น
bespangle(บิสแพง'เกิล) { bespangled, bespangling, bespangles } vt. ปกคลุมไปด้วย, ประดับ
boggle(บอก'เกิล) { boggled, boggling, boggles } vi. กลัว, สะดุ้ง, ตกใจ, ลังเลใจ, พูดกำกวม, อึดอาด, หดตัว vt. ทำให้ตกใจ -n. การสะดุ้งตกใจ, การลังเลใจ, การบอกปัด, งานไม่ดี, See also: boggler n. ดูboggle
boondoggle(-ดอก'เกิล) n. งานที่ไม่ค่อยมีค่า
bugle(บิว'เกิล) { bugled, bugling, bugles } n. แตรเดียว v. เป่าแตรสัญญาณ, See also: bugler n.
bugletn. แตรเล็ก ๆ
bungle(บัง'เกิล) vt. ทำอย่างงุ่มง่าม, ทำอย่างลวก. vt. ทำอย่างเลว. n. งานเลว, งานลวก, งานหยาบ, See also: bungler n. ดูbungle
burgle(เบอร์'เกิล) { burgled, burgling, burgles } vt., vi. ขโมยย่องเบา
commingle(คะมิง'เกิล) { commingled, commingling, commingles } vt., vi. ผสม, คลุกคลี
complementary anglen. มุมที่เสริมให้ครบ 90 องศา
daddy-longlegs(แดด'ดีลองลเลกซฺ) n. แมลงขายาวมาก
daggle(แดก'เกิล) vt., vi. ลากลุย
dangle(แดง'เกิล) { dangled, dangling, dangles } vi., vt., n. (การ) ห้อยอย่างหลวม ๆ , ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, ติดสอยห้อยตาม, See also: dangler n., Syn. swing
dingle(ดิง'เกิล) n. หุบเขาแคบ ๆ
disentanglevt., vi. ปลด, เปลื้อง, ทำให้หายยุ่ง, ชำระสะสาง
dogleg(ดอก'เลก) n. สิ่งที่งอเป็นมุม
draggle { draggledvt., vi. ลากเปรอะเปื้อน, ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggles }vt., vi. ลากเปรอะเปื้อน, ครูดจนเปรอะเปื้อน.
draggletailn. คนที่สกปรกมอมแมมไม่เรียบร้อย
drift anglen. มุมเบี่ยงเบน, มุมบินเอียง
eagle(อี'เกิล) n. นกอินทรี
eaglet(อี'เกลทฺ) n. ลูกนกอินทรี
eaglewoodn. ไม้กฤษณา
embranglevt. ทำให้ยุ่ง, ทำให้วุ่นวาย, ทำให้งงงวย., See also: embrangle ment n.
entanglementn. การทำให้พัวพัน, ภาวะที่ถูกพัวพัน, สิ่งพัวพัน, ขดลวดที่กีดขวาง, ความซับซ้อน, Syn. complex
finagle(ฟีเน' เกิล) vi., vt. หลอกลวง, ลวง
fugle(ฟิว'เกิล) vi. ให้สัญญาณ, นำ, สาธิต
fugleman(ฟิว'เกิลมัน) n. ทหารนำ, ทหารสาธิต, ผู้นำ
gaggle(แกก'เกิล) { gaggled, gaggling, gaggles } vi. (ห่าน) ร้องเสียงก๊าบ ๆ (ไก่) ร้องเสียงกระต๊าก ๆ n. ฝูงห่าน, เสียงร้องดังกล่าว
gargle(การ์'เกิล) { gargled, gargling, gargles } vt. ล้างคอ, กลั้วคอ, บ้วนปาก, เสียงดังจากการกลั้วคอ. n. น้ำยากลั้วคอ, น้ำยาล้างคอ, น้ำยาบ้วนปาก., See also: gargler n.
giggle(กิก'เกิล) vi. หัวเราะคิกคัก., See also: giggler n., Syn. snigger, titter, chuckle, twitter
giglet(กิก'เลท, กิก'ลัท) n. เด็กหญิงที่ขี้เล่น, เด็กหญิงที่ไม่สำรวม
gleam(กลีม) n. แสงวาบ, แสงอ่อน ๆ , ร่องรอย, นิดหน่อย, จำนวนเล็กน้อย. vi. ส่งแสงแวบเดียว, ปรากฎขึ้นแวบเดียว., See also: gleamingly adv.
glean(กลีน) v. เก็บรวงข้าวที่ร่วง, รวบรวม, See also: gleaner n., Syn. pluck
glebe(กลีบ) n. ที่ดิน, นา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glee(n) ความปิติยินดี, See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ, Syn. joyfulness, Ant. gloom, sadness
glen(n) หุบเขา
ogle(vi) จ้องมองด้วยความปรารถนา, Syn. look, stare
ogle(vt) จ้องมองด้วยความปรารถนา, Syn. look at, stare at
agley(adv) บิด, Syn. a wry
angle(n) การวัดมุม, Syn. corner, projection
angle(n) แง่มุมในการพิจารณา, See also: แง่ ความเห็น, มุมมอง, Syn. standpoint, outlook, perspective
angle(n) มุม
angle(vi) หักมุม, See also: เคลื่อนที่ทำมุม
angle(vt) หักมุม, See also: ทำให้เคลื่อนที่เป็นมุม
angle(vt) ตกปลา
angle(vt) ล่อ, See also: หลอกล่อ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ
bugle(n) แตรเดี่ยว, See also: แตรสัญญาณทหาร
eagle(n) 2 คะแนนต่ำกว่าพาร์ในกีฬากอล์ฟ
eagle(n) เงินเหรียญ10 ดอลลาร์ของอเมริกัน
eagle(n) ตรานกอินทรี, See also: เครื่องหมายนกอินทรี
eagle(vt) ทำ 2 คะแนนต่ำกว่าพาร์ในกีฬากอล์ฟ
eagle(n) นกอินทรี, See also: ตรานกอินทรี, เครื่องหมายนกอินทรี
gleam(n) แสงที่เป็นประกาย, See also: แสงวูบวาบ
gleam(vi) เปล่งประกาย, See also: ส่งแสงวูบเดียว, Syn. flash, glimmer
glean(vi) รวบรวมข้อมูล, See also: เก็บตกข้อมูล, Syn. distill, extract
glean(vt) เก็บรวงข้าวที่ร่วงหล่น, Syn. collect, gather
glean(vt) รวบรวม, See also: ผสมผสาน, Syn. collect, gather
ingle(n) เตาไฟ (โบราณ), See also: เปลวไฟ, ไฟในเตา, Syn. fireplace
agleam(adj) ที่ส่องแสง, Syn. gleaming
agleam(adv) อย่างส่องแสง, Syn. gleaming
angled(adj) ซึ่งมีมุม, Syn. having an angle
bangle(n) สร้อยข้อเท้าหรือข้อมือ, See also: กำไล, Syn. bracelet
beagle(n) สุนัขพันธุ์เล็กขาสั้น ใช้ในการล่าสัตว์
boggle(vt) ทำให้งุนงง, See also: ทำให้สับสน, Syn. baffle
boggle(vi) รีรอที่จะทำสิ่งหนึ่งเพราะกลัวหรือกังวล
boggle(vt) ทำผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: ทำให้เสียหาย
bugler(n) นักเป่าแตรเดี่ยว
bungle(n) พลาด, See also: งุ่มง่าม, เสียที, Syn. error, Ant. correctness
burgle(vt) บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
burgle(vt) บุกเข้ามาขโมยของในอาคาร/บ้าน, See also: ย่องเบา, Syn. burglarize
dangle(vi) ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
dangle(vt) ห้อยหลวมๆ, See also: ห้อยแกว่งไปแกว่งมา, Syn. hang, sway
eaglet(n) ลูกนกอินทรี
gaggle(vi) ส่งเสียงร้องเอะอะ, See also: ส่งเสียงร้องโวยวาย
gaggle(n) ฝูงห่าน, Syn. herd
gaggle(n) กลุ่มคนที่ส่งเสียงดัง, See also: กลุ่มคนที่ไม่เป็นระเบียบ
gargle(vi) กลั้วคอ, See also: บ้วนปาก, ล้างปาก, Syn. rinse, swish
gargle(n) น้ำยาบ้วนปาก, See also: น้ำยากลั้วคอ
giggle(vi) หัวเราะคิกคัก, See also: หัวเราะต่อกระซิก, ขำขัน, Syn. chuckle, titter, Ant. roar
goggle(vi) จ้องมอง, Syn. stare, gaze
gurgle(vt) (น้ำ) ไหลโกรกกราก, See also: เสียงน้ำ ไหลริน, เสียง เทน้ำ, Syn. babble, burble, splash
gurgle(vt) ทำเสียงกลั้วคอ
haggle(vi) ต่อรองราคา, Syn. bargain
haggle(vi) ทะเลาะ, See also: ต่อล้อต่อเถียง, เถียง

English-Thai: Nontri Dictionary
angle(n) มุม, เหลี่ยม
angle(vt) ตกปลา
angler(n) คนตกปลา
angleworm(n) ไส้เดือน
bangle(n) กำไล, กุณฑล
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง, สายลับ, สายสืบ
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน, ทำให้เปื้อน
bugle(n) แตรทหาร, แตรเดี่ยว, เขาวัวสำหรับเป่า
bugle(vi) เป่าแตร, เป่าเขาวัว
bugler(n) คนเป่าแตร, คนเป่าเขาวัว
bungle(n) ความซุ่มซ่าม, การทำพลาด, การทำห้าแต้ม
bungle(vt) ซุ่มซ่าม, ทำพลาด, ทำห้าแต้ม, ทำลวกๆ
commingle(vt) ผสมกัน, คลุกเคล้า, ปนเป
dangle(vi) แกว่ง, ห้อย, โหน, ติด(ผู้หญิง)
dingle(n) หุบเหว
disentangle(vt) คลาย, คลี่คลาย, ชำระสะสาง
eagle(n) นกอินทรี
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง, ทำให้ยุ่ง, ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง, ความพัวพัน, สิ่งพัวพัน, สิ่งกีดขวาง
gargle(n) น้ำยากลั้วคอ, น้ำยาบ้วนปาก
gargle(vi) เอาน้ำกลั้วคอ, ล้างคอ, บ้วนปาก
giggle(n) การหัวเราะคิก
giggle(vi) หัวเราะคิก
gleam(n) แสง, แสงสว่าง, แสงอ่อน, แสงแวบ
gleam(vi) ส่องแสง, ส่งแสง
glean(vt) เก็บรวบรวม, รวบรวม, สะสม, เก็บสะสม, ผสมผเส
glee(n) ความร่าเริง, ความยินดี, ความสนุกสนาน
gleeful(adj) ร่าเริง, สนุกสนาน, ยินดี, รื่นเริง, ดีใจ
glen(n) หุบเขาน้อยๆ
goggle(vi) กลอกตา, มองค้อน, จ้องเขม็ง
goggles(n) แว่นตากันแดด
gurgle(n) เสียงดังปุดๆ, เสียงกลั้วคอ, เสียงไหลโกรก
gurgle(vt) ทำเสียงดังปุดๆ, กลั้วคอ, ไหลโกรก
haggle(vi) ต่อราคา, ต่อล้อต่อเถียง, มีปากเสียง, ทุ่มเถียง, ทะเลาะ
intermingle(vi, vt) ผสม, เคล้า, คลุกเคล้า, ปนกัน, มั่วสุม
inveigle(vt) ยั่ว, ล่อลวง, ชักชวน
jangle(n) เสียงห้าว, การทะเลาวิวาท, การโต้เถียง
jangle(vt) วิวาท, ทะเลาะ, โต้เถียง, พูดเสียงห้าว
jingle(n) เสียงกริ่ง, เสียงกระพรวน, เสียงระฆัง
jingle(vi, vt) ส่งเสียงกรุ๋งกริ๋ง
juggle(vi) เล่นกล, ตบตา, โกง, มีเล่ห์เหลี่ยม
juggler(n) นักเล่นกล, นักเล่นปาหี่, นักต้มตุ๋น, คนเจ้าเล่ห์, คนโกง
JUNGLE jungle fever(n) ไข้ป่า, ไข้มาลาเรีย
jungle(n) ป่า, พง, ป่าทึบ
mangle(vt) ตัด, ฉีก, ทำให้บุบบู้บี้, ทำให้เสีย, ทำให้แหลกเหลว
meaningless(adj) ไม่มีความหมาย, ไม่สำคัญ, ไร้ค่า
mingle(vt) ผสม, ระคน, ปน, มั่วสุม, ผสมผสาน
neglect(vt) ละเลย, ทอดทิ้ง, ไม่สนใจ
neglectful(adj) ซึ่งละเลย, ซึ่งทอดทิ้ง, ซึ่งละทิ้งไป
newfangled(adj) เป็นแบบใหม่, เป็นของใหม่, เป็นแฟชั่นใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polar angleมุมเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
polyhedral angleมุมหลายหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
probability of single survivalโอกาสที่จะครองความเป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pleurisy, singleเยื่อหุ้มปอดอักเสบข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proportion remaining singleสัดส่วนของผู้คงอยู่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
proportion singleสัดส่วนของผู้อยู่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
phase angle; firing angleมุมเฟส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
postglenoid tubercleปุ่มหลังแอ่งข้อต่อขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
profile angleมุมโพรไฟล์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
pedal triangleรูปสามเหลี่ยมพีแดล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Pascal's triangleรูปสามเหลี่ยมปาสกาล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point angleจุดบรรจบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
line angleแนวบรรจบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
leg; leg of a right triangleด้านประกอบมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
leg of a right triangle; legด้านประกอบมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
linguo-occlusal line angle๑. แนวบรรจบด้านลิ้น-ด้านบดเคี้ยว๒. แนวบรรจบด้านเพดานปาก-ด้านบดเคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reflex angleมุมกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rotation angleมุมหมุน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
retromandibular triangle; retromolar triangleแอ่งสามเหลี่ยมท้ายฟันกรามล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
right triangleรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
re-entrant angleมุมกลับใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rectangleรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right angleมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
retromolar triangle; retromandibular triangleแอ่งสามเหลี่ยมท้ายฟันกรามล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
salient angleมุมยื่นเด่น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
single pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบข้างเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
single premiumเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
single standardมาตราโลหะเดี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
single step operationการดำเนินการทีละขั้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
single survivorผู้ทรงชีพที่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
single taxภาษีเดี่ยว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
single taxภาษีเดี่ยว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
single transferable voteคะแนนเสียงที่ปัดให้ลำดับถัดไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
single valued functionฟังก์ชันค่าเดี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
single womanหญิงโสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar altitude; solar altitude angleมุมทางสูงดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar altitude angle; solar altitudeมุมทางสูงดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar azimuth; solar azimuth angleมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar azimuth angle; solar azimuthมุมภาคทิศดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
straight angle; flat angleมุมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
similar trianglesรูปสามเหลี่ยมคล้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
solar incidence angleมุมตกกระทบของรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
supplementary anglesมุมประกอบสองมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
shadow-angle protractorโพรแทรกเตอร์วัดมุมเงา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
singleเดี่ยว, โสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
singleเชิงเดี่ยว, เดี่ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
single birthการเกิดท้องละคน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spherical triangleรูปสามเหลี่ยมบนทรงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
strangle๑. บีบคอ, รัดคอ๒. บีบรัด๓. หายใจไม่ออก [ มีความหมายเหมือนกับ choke ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
strangler; chokeโช้ก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Single-lens reflex cameraกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Single Well Oil Production Systemระบบการผลิตน้ำมันจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Single Well Offshore Production Systemระบบการผลิตปิโตรเลียมในทะเลจากหลุมเดี่ยว [ปิโตรเลี่ยม]
Single Photon Emission Computed Tomographyสเป็กต์, เทคนิคการถ่ายภาพด้วยวิธีกราดวิเคราะห์ โดยการตรวจวัดรังสีแกมมาที่ปล่อยออกมาหลังจากฉีดเภสัชภัณฑ์รังสีเข้าไปในกระแสเลือด ใช้มากในการศึกษาสารส่งผ่านประสาท (neurotransmitter) แต่ก็สามารถใช้ตรวจวินิจฉัยระบบอวัยวะใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับเภสัชภัณฑ์รังสีที่ใช้ซึ่งมีครึ่งชีวิตยาวกว่าที่ใช้กับเพ็ต จึงไม่จำเป็นต้องมีไซโคลทรอนอยู่ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม สเป็กต์มีความละเอียดในการวิเคราะห์ต่ำกว่าเพ็ตมาก, Example: [นิวเคลียร์]
Single Photon ECTสเป็กต์, เทคนิคการถ่ายภาพด้วยวิธีกราดวิเคราะห์ โดยการตรวจวัดรังสีแกมมาที่ปล่อยออกมาหลังจากฉีดเภสัชภัณฑ์รังสีเข้าไปในกระแสเลือด ใช้มากในการศึกษาสารส่งผ่านประสาท (neurotransmitter) แต่ก็สามารถใช้ตรวจวินิจฉัยระบบอวัยวะใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับเภสัชภัณฑ์รังสีที่ใช้ซึ่งมีครึ่งชีวิตยาวกว่าที่ใช้กับเพ็ต จึงไม่จำเป็นต้องมีไซโคลทรอนอยู่ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม สเป็กต์มีความละเอียดในการวิเคราะห์ต่ำกว่าเพ็ตมาก [นิวเคลียร์]
Shingles (Disease)งูสวัด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Beagle Expedition (1831-1836)การสำรวจของเรือบีเกิล (ค.ศ.1831-1836) [TU Subject Heading]
Bermuda Triangleสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้า [TU Subject Heading]
Dragon Triangleสามเหลี่ยมมังกร [TU Subject Heading]
Glaucoma, Angle-closureต้อหินมุมปิด [TU Subject Heading]
Golden Triangle (Southeastern Asia)สามเหลี่ยมทองคำ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) [TU Subject Heading]
Googleกูเกิล [TU Subject Heading]
Google Earthกูเกิล เอิธ [TU Subject Heading]
Housing, Single familyการเคหะสำหรับครอบครัวเดี่ยว [TU Subject Heading]
Jingles (Advertising songs)จิงเกิ้ล (เพลงโฆษณา) [TU Subject Heading]
Jugglersนักมายากล [TU Subject Heading]
Jungle fowlไก่ป่า [TU Subject Heading]
Single entry bookkeepingการบันทึกบัญชีเดียว [TU Subject Heading]
Single fathersบิดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
Single menบุรุษโสด [TU Subject Heading]
Single mothersมารดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
Single parentsบิดามารดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
Single peopleคนโสด [TU Subject Heading]
Single story housesบ้านชั้นเดียว [TU Subject Heading]
Single taxภาษีเดี่ยว [TU Subject Heading]
Single womenสตรีโสด [TU Subject Heading]
Single-lens reflex camerasกล้องสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว [TU Subject Heading]
Single-parent familiesครอบครัวที่บิดามารดาเป็นโสด [TU Subject Heading]
Social work with single parentsสังคมสงเคราะห์สำหรับบิดามารดาที่เป็นโสด [TU Subject Heading]
Social work with single peopleสังคมสงเคราะห์สำหรับคนโสด [TU Subject Heading]
Struggleความอุตสาหะ [TU Subject Heading]
Exchangeagle Anionแอนไอออนแลกเปลี่ยนได้, Example: แอนไอออนที่คอลลอยด์ดินดูดซับไว้ และสามารถถูกแทนที่ได้ [สิ่งแวดล้อม]
Commingled Recyclablesขยะผสมที่นำกลับมาใช้ได้, Example: ขยะซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ได้ ปะปนรวมอยู่ในถังบรรจุเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
Shingle Beachหาดหิน หรือหาดกรวด, Example: เป็นหาดที่ประกอบด้วยหินหรือกรวดขนาดใหญ่ เกิดจากการทับถม ของเศษหินซึ่งถูกคลื่นซัดขัดสีกันและกันจนแบนเรียบและมน เช่น หาดที่เกาะหินงาม อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล [สิ่งแวดล้อม]
Quadrangle Economic Cooperationกรอบความร่วมมือสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ไทย พม่า ลาว และจีน (มณฑลยูนนาน) ที่มา : หนังสือคำศัพท์-คำย่อทางการทูต สถาบันการต่างประเทศ กต. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) [การทูต]
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangleโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย " จัดตั้งในสมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เมื่อกลางปี พ.ศ. 2535 โดยมีพื้นที่โครงการครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ คือ ไทย ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส มาเลเซีย ได้แก่ 4 รัฐทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซีย (เคดาห์ เปอร์ลิส เปรัก และปีนัง) อินโดนีเซีย ได้แก่ 4 จังหวัดบนเกาะสุมาตรา (เขตปกครองพิเศษอาเจ่ห์) สุมาตราเหนือ สุมาตราตะวันตก และจังหวัดเรียว (Riau) " [การทูต]
South Asian Growth Quadrangleโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจแห่งเอเชียใต้ " เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบังกลาเทศ เนปาล อินเดีย และ ภูฏาน เพื่อปรับปรุงมาตรการความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาค เอเชียใต้ให้ดีขึ้น " [การทูต]
Single Photon Emission Computed Tomographyเป็นเทคนิคการถ่ายภาพอวัยวะภายในร่างกายที่ต้องการตรวจ โดยการให้สารเภสัชรังสีแก่คนไข้ แล้วทำการตรวจวัดรังสีแกมมาที่แผ่ออกมาจากสารเภสัชรังสีนั้น ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า "กล้องถ่ายแกมมา (gamma camera)" ซึ่งมีทั้งแบบที่หมุนได้ และแบบอยู่กับที่รอบตัวคนไข้ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะแปลข้อมูลที่ได้ออกมาให้เห็นเป็นภาพการกระจายตัวของสารเภสัชรังสี โดยสร้างภาพตัดเนื้อเยื่อของอวัยวะนั้น ทำให้สามารถบอกความผิดปกติของอวัยวะได้ โดยดูการกระจายตัวของสารเภสัชรังสี แม้มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถตรวจวัดได้ เทคนิคSPECT สามารถตรวจอวัยวะหรือระบบอวัยวะใดๆ ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสารเภสัชรังสีที่ให้ เป็นวิธีที่ใช้ในการบอกตำแหน่งของความผิดปกติ ทั้งทางกายภาพและทางสรีรวิทยาในเนื้อเยื่อที่มีชีวิต ซึ่งเป็นข้อดีทางเทคนิคนี้ จึงนำไปใช้ในการวินิจฉัยโรคหัวใจ โรคลมบ้าหมู และโรคมะเร็ง ข้อได้เปรียบของเทคนิคนี้ ต่อ PET คือ ไม่ต้องใช้เครื่องไซโคลตรอนในการผลิตไอโซโทปรังสี [พลังงาน]
Single currency interest rate swapการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินเดียวกัน [การบัญชี]
Single entry systemระบบบัญชีเดี่ยว [การบัญชี]
Single step income statementงบกำไรขาดทุนแบบขั้นเดียว [การบัญชี]
Acetabular Angleมุมที่ขอบเบ้าข้อตะโพกทำกับแนวนอน [การแพทย์]
Acromial Angleมุมระหว่างกระดูกไหปลาร้ากับกระดูกต้นแขน [การแพทย์]
Adenoma, Single Noduleอดีโนมาชนิดก้อนเดี่ยว [การแพทย์]
Angleมุมคาง [การแพทย์]
Angle of Incidenceมุมตก [การแพทย์]
Angle of Obliquityมุมเอียงของกระดูก [การแพทย์]
Angle of Reflectionมุมสะท้อน [การแพทย์]
Angle of Refractionมุมหักเห [การแพทย์]
Angle of Reposeแองเกิ้ลออฟรีโพส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
anglerfish(n) ปลาตกเบ็ด
crested serpent eagle(n) เหยี่ยวรุ้ง
daddy longlegsแมงมุมขายาวในตระกูล Pholcidae
Golden eagle[[ โกลเด้น อีเกิ้ล ]] (n) นกอินทรีทอง
google(n) การหาคำหรือวลีจากเวป
Google(n, name, org, uniq) เว็บไซต์เสิร์ชเอนจิน (search engine) ชื่อดัง ให้บริการค้นหาข้อมูลต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (www.google.com)
googleplexสำนักงานใหญ่ของบริษัท Google, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่ 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, United States
maglevเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง ที่ตัวรถจะถูกยกขึ้นจากรางด้วยแรงแม่เหลฺ็ก การเคลื่อนที่จึงเกิดขึ้นโดยไม่เกิดแรงเสียงทานระหว่างตัวรถและราง มีที่มาจากคำว่า magnetic levitation
reglementaryระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
Similar rectilinear figures are such as have their angles severally equal and the si(n, vt, adv) ไม่ทราบ
single fileเดินเป็นแถวเดียว
single-minded(vi, vt, slang) เดิมพัน ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), See also: single-mind, Syn. single minded

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ giggles ][ giggles ] Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Go, Eagles!คุณไป Harold (2008)
Single?โสด? I Had a Dream (2008)
Glenn!เกล็น! Killer Within (2012)
Singles?a stripper? Gone Girl (2014)
Glenn...เกล็น... Claimed (2014)
Even?Gleich? The Spoilers (1942)
What?Gleich? The Garden of the Finzi-Continis (1970)
Glen.Glen. Commitment (1974)
- Shortly.- Gleich. The Fighter (1975)
Ja-Jetzt gleich, Mann. Cool Runnin' (1984)
- Glen, no.- Glen, nein. The Gate (1987)
OK.Bis gleich. Mr. Nice Guy (1997)
The same.Gleich. Girl (1998)
single!Ein Single. Never Been Kissed (1999)
Now?- Jetzt gleich? Naked Weapon (2002)
Glen.Glen. - Glen? Seed of Chucky (2004)
Glen?Glen? Seed of Chucky (2004)
Equal.- Gleichgestellt. Combat (2006)
Glen.Glen! Claus and Effect (2007)
OK.- Bis gleich. Triad Wars (2008)
Next.- Gleich. Something's Gotta Give (2010)
Likewise.Gleichfalls. Blind Dates (2011)
Glen.Glen. The Quality of Mercy (2013)
_Angleralarm Romeo will dich treffen! Panopticon (2014)
Mrs. Glenn?Mrs. Glenn? Protocol (2015)
Glen? Glen.Glen? War Machine (2017)
Ofglen.Ofglen. Birth Day (2017)
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี The Great Dictator (1940)
- Oh, but I have, every single word.โอ้ แต่ฉันมีทุกคำเดียว Pinocchio (1940)
Not a single well-known personality in the hotel.ไม่มีผู้ดีในโรงแรมนี้เลยสักคน Rebecca (1940)
Political prisoners wearing the red triangle meet those wearing the green triangle:นักโทษการเมืองมีสามเหลี่ยมสีแดง ตรงข้ามกับพวกสามเหลี่ยมเขียว Night and Fog (1956)
- The downward angle of it, you know?- มุมที่ลดลงของมันคุณรู้หรือไม่ว่า 12 Angry Men (1957)
Look at the angle. Down and in.มองไปที่มุม ลงและใน 12 Angry Men (1957)
Everything-every single thing that took place in that courtroom says he's guilty.Everything-every single thing that took place in that courtroom says he's guilty. 12 Angry Men (1957)
Every single thing.Every single thing. 12 Angry Men (1957)
And he sailed up onto the little patch of shingle below the rocks.และเขาก็แล่นขึ้นไปบนแพทช์ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของกรวดหินด้านล่าง The Old Man and the Sea (1958)
Well-known place of retreat for courting couples who like the echoes of bugles as they court.สำหรับคู่รักติดพันน่าเบื่อที่ชอบ สะท้อนจากหาญที่พวกเขาศาล Help! (1965)
Form a single file.ตั้งแถวเรียงเดี่ยว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
(bugle)มีความเป็นสุภาพบุรุษที่กล้า หาญมากไป How I Won the War (1967)
Have they been neglecting their feet?มีคุณ? How I Won the War (1967)
- Losing by neglect, sir.การสูญเสียจากการถูกทอดทิ้ง ครับ How I Won the War (1967)
I am about to demonstrate the correct use of the identification triangle.ฉันจะแสดงให้เห็นถึง การใช้งานที่ถูกต้องของรูป สามเหลี่ยมประชาชน How I Won the War (1967)
Each platoon, troop or tactical unit will detail one man to carry the triangle at all times.แต่ละหมวดทหารหรือหน่วย ทางยุทธวิธี จะมีรายละเอียดของผู้ชายคน หนึ่ง เพื่อดำเนินสามเหลี่ยมทุกครั้ง How I Won the War (1967)
Now watch closely, Clapper, because in future you will be the triangle man.ตอนนี้ดูอย่างใกล้ชิดคแลปเปอ เพราะ ในอนาคตคุณจะเป็นคนรูป สามเหลี่ยม How I Won the War (1967)
But any one of you might be called upon to be conversant with the triangle.แต่หนึ่งของคุณใด ๆ ที่อาจจะมี การเรียกร้อง ที่จะคุ้นเคยกับตามบัญชีและ การแสดงของสามเหลี่ยม ดังกล่าวข้างต้น How I Won the War (1967)
On the approach of a friendly aircraft, the bearer stands in a prominent position and displays the triangle thus.เกี่ยวกับวิธีการของเครื่องบิน มิตร ผู้ถือยืนอยู่ในตำแหน่งที่โดด เด่น และแสดงรูปสามเหลี่ยมจึง How I Won the War (1967)
(bugle)พันเอก! How I Won the War (1967)
Buck up, and otherwise go mingle.บั๊กขึ้นและอื่น ๆ คลาคล่ำไป Yellow Submarine (1968)
Bugler, sound the advance.ให้สัญญาณโจมตี Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gleYou won't make any progress just studying on the weekends. It's meaningless unless you do it every day.
gleIn no country other than England, it has been said, can one experience four seasons in the course of a single day.
gleBeat a path through the jungle.
gleThe discovery of truth should remain the single aim of science.
gleBetter be still single than ill married.
gleThe struggle to succeed sometimes leaves people feeling empty.
gleStruggle with disease.
gleThis thread tangles easily.
gleMary remained single all her life in Japan.
gleIn the latest report it is written that 90% of all the cocaine smuggled in the world is transported by sea, and most of that by speedboat.
gleHe wrote a book about his adventures in the jungle.
gleAn Indian buyer and a Japanese businessman haggled over the price of the new product.
gleWe will get through the jungle somehow.
gleThe boy neglected to water the plants, and he was scolded.
gleWe didn't see a single house for five miles there.
gleThe history of all hitherto existing society is the history of class struggles.
gleI'd like to break this 100 dollar bill into four 20 dollar bills and twenty singles.
gleHe is neglecting his research these days.
gleThey must have struggled against adversity from their early days.
glePeople struggle against poverty.
gleHe has gleaned knowledge from various books.
gleThe reasons for this neglect are not hard to discover.
gleThey entangled him in a plot.
gleThe eagle is king of birds.
gleFor example, Pepperberg would show Alex an object, such as a green wooden peg or a red paper triangle.
gleNot a single word did he say.
gleI'd like to reserve a single room on June 3.
gleStruggle helplessly.
gleI've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.
gleGoing all out like this is going to propel me right into an all-or-nothing struggle.
gleTruth mingled with falsehood.
gleWe saw the gleam of a distant lighthouse.
gleThey cut out a path through the jungle.
gleA right angle has ninety degrees.
gleThat child struggled for the prize.
gleI'm angry at the neglect of these children.
gleI think that for many people learning the trigonometric functions is meaningless.
gleThere wasn't a single vacant seat in the hall.
gleYou should struggle so hard to make this program work.
gleThere was single book in the room.
gleSee things from every angle.
gleYou are not to neglect your duty.
gleThe men's and women's singles finals at Wimbledon are among the most exciting and popular sports events of the year.
gleHe neglected his duties.
gleBill was single until he tied the knot last week.
gleNowadays many college students are neglectful of their studies.
gleThe lion struggled to get out of his cage.
gleThis boat goes through the jungle.
gleThe townspeople were astonishingly naive about what the smugglers were.
gleThe threat increases; a defence that doesn't evolve is meaningless.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครอบครัวเดี่ยว(n) single family, Ant. ครอบครัวใหญ่, ครอบครัวขยาย, Example: ครอบครัวของคนในสังคมเมืองหลวงมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็นครอบครัวเดี่ยวซึ่งประกอบด้วยสามีภรรยาและบุตรเท่านั้นเนื่องจากสภาพในสังคมที่เปลี่ยนไป, Thai Definition: ครอบครัวขนาดเล็กประกอบด้วยพ่อแม่ลูก
ทุกแง่ทุกมุม(n) every aspect, See also: looked at from all directions, seen from all angles, Example: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
ระคน(v) mix, See also: blend, mingle, Syn. ปน, ผสม, Ant. แยก, แบ่ง, แบ่งแยก, จำแนก, Example: น้ำเสียงของแกมีแววตื่นเต้นระคนแปลกใจในที
รักสามเส้า(n) love triangle, Example: รักสามเส้าเป็นเพียงปรากฎการณ์ธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้, Thai Definition: ความรักระหว่างบุคคล 3 คน
กระดี๊กระด๊า(v) giggle mirthfully, See also: tremble, Syn. ดี๊ด๊า, ระริกระรี้, Ant. สลด, Example: เขายังไม่ทันได้พูดจบ เธอก็กระดี๊กระด๊าขึ้นมาอย่างระงับความดีใจไว้ไม่อยู่, Thai Definition: แสดงออกถึงอาการดีใจดีดดิ้น, Notes: (ปาก)
ครองความเป็นโสด(v) be still an unmarried person, See also: remain unmarried, be unmarried, be single, Ant. แต่งงาน, มีคู่ครอง, Example: จะอย่างไรก็ตาม เธอยังคงครองความเป็นโสดมาถึงทุกวันนี้, Thai Definition: ไม่ยอมแต่งงานมีคู่ครอง แม้อายุจะล่วงไปมากแล้ว
ครองความสาว(v) be still an unmarried woman, See also: remain unmarried, be unmarried, be single, Ant. เสียสาว, Example: ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าสาวๆ ในเมืองสมัยนี้จะสามารถครองความสาวไปได้จนถึงวันแต่งงานหรือเปล่า, Thai Definition: ยังไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางเพศกับใคร
เตียงเดี่ยว(n) single bed, Example: โรงแรมมีห้องเตียงเดี่ยวทั้งหมด 25 ห้อง, Thai Definition: มีเตียงเดียว, เรียกห้องพักในโรงแรมที่มีเตียงนอนเตียงเดียว
ทอดธุระ(v) leave one's business or duty, See also: neglect, relinquish responsibility, Example: ความพร้อมหมายถึงความตื่นตัวที่จะกระตือรือร้นเร่งรัดจัดทำการต่างๆ ด้วยจิตสำนึกต่อกาลเวลา ไม่ปล่อยปละละเลย ทอดธุระปล่อยเวลาล่วงเปล่า, Thai Definition: ไม่เอาเป็นธุระ
บินเดี่ยว(v) do single-handed, See also: perform single-handed, Syn. ทำด้วยตัวเอง, ทำโดยลำพัง, Example: งานนี้เขาบินเดี่ยวไม่ได้มีเพื่อนคู่หูร่วมด้วยอย่างเคย
ไม่สน(v) be not interested in, See also: ignore, be uninterested, take no heed of, turn deaf ear to, neglect, Syn. ไม่สนใจ, Ant. สนใจ, สนใจไยดี, Example: แม้ว่าจะเอาอะไรมาล่อ เด็กคนนี้ก็ไม่เคยสน เขาสนใจแต่เพียงเกมคอมพิวเตอร์
รูปสามเหลี่ยม(n) triangle, Syn. สามเหลี่ยม
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า(n) rectangle
อัญประกาศเดี่ยว(n) single quotation marks, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ' '
สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า(n) scalene triangle, Syn. รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า, Ant. สามเหลี่ยมด้านเท่า, Example: น้องกำลังคำนวณหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ารูปนี้อยู่, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามด้านไม่เท่ากัน
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว(n) isosceles triangle, Syn. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว, Example: พิมพ์สร้างองค์พระระยะหลังๆ ส่วนใหญ่จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วมากกว่าสี่เหลี่ยม, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านเท่ากันสองด้าน และมีมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมนั้นเท่ากัน
สี่เหลี่ยมผืนผ้า(n) rectangle, Example: ฐานใต้กำแพงมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อใช้รับน้ำหนักกำแพง, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานคู่หนึ่งยาวกว่าอีกคู่หนึ่งและมีมุมภายในเป็นมุมฉาก
สามเหลี่ยม(n) triangle, Count Unit: อัน
โสด(adj) single, Syn. เดี่ยว, ไร้คู่
รกสมอง(adj) meaningless, See also: absurd, Example: เรื่องรกสมองแบบนี้ คุณจะไปคิดมากทำไม, Thai Definition: ที่ไม่มีประโยชน์
เผอเรอ(v) be careless, See also: be heedless, be neglectful, Syn. เลินเล่อ, Ant. รอบคอบ, Example: แม่มักสอนฉันให้มีความรอบคอบในการทำงาน อย่าเผอเรอ, Thai Definition: ขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทํา
ขดตัว(v) curl oneself up, See also: snuggle up to someone, huddle up, Ant. ยืดตัว, Example: เด็กทารกขดตัวอยู่อย่างอบอุ่นในท้องแม่
ผีสางเทวดา(n) spirits and the angels, See also: nymph, spirit, angle, demon, Syn. ผีสางนางไม้, Example: ในสมัยโบราณชาวบ้านเชื่อถือผีสางเทวดา, Count Unit: ตน, ตัว
มองข้าม(v) overlook, See also: disregard, ignore, neglect, skip, Syn. ไม่นำพา, ไม่เอาใจใส่, Example: เรามีอคติหรือมองเห็นข้อบกพร่องของคนชาติอื่นๆ แต่มองข้ามข้อบกพร่องเหล่านี้ในพวกเรากันเอง
มายา(n) trickery, See also: deceit, guile, artifice, craft, jugglery, wiles, Syn. มารยา, การแสร้งทำ, เล่ห์กล
มุม(n) angle, Example: เงาที่สะท้อนได้ฉากและมุมที่พอเหมาะ จะช่วยสร้างบรรยากาศให้ได้ความรู้สึกที่ต้องการ, Count Unit: มุม, Thai Definition: ที่ระหว่างเส้น 2 เส้นหรือระนาบ 2 ระนาบมาบรรจบกัน
ยำ(v) mix, See also: blend, mingle, Syn. เคล้าคละ, ปะปน, คลุกเคล้า, ผสม, Example: พ่อครัวนำเนื้อที่หมักไว้มายำกับผักและเครื่องปรุงรสเด็ด
รูปสามเหลี่ยม(n) triangle, See also: triangular, Syn. สามเหลี่ยม, Example: ต่อมหมวกไตมี 2 ต่อม รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยมอยู่สองข้างของสันหลัง, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปเหลี่ยมที่มีด้านโดยรอบเป็นเส้นตรง 3 เส้น ปลายเส้นจดกัน
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า(n) equilateral triangle, Syn. สามเหลี่ยมด้านเท่า, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้ง 3 ยาวเท่ากัน
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า(n) scalene triangle, Syn. สามเหลี่ยมด้านไม่เท่า, Count Unit: รูป
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(n) right-angled triangle, Syn. สามเหลี่ยมมุมฉาก, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว(n) isosceles triangle, Syn. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว, Example: พระนางพญาวัดจุฬามณีเป็นเนื้อดินเผารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ยกกรอบเป็นขอบสามเหลี่ยม, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านคู่หนึ่งยาวเท่ากัน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า(n) rectangle, Syn. สี่เหลี่ยมผืนผ้า, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานคู่หนึ่งยาวกว่าอีกคู่หนึ่ง และมีมุมภายในเป็นมุมฉาก
ล้มลุกคลุกคลาน(v) struggle along, See also: suffer many setbacks, fall down and scramble up again, Syn. ซวดเซ, ตั้งตัวไม่ติด, กระเสือกกระสน, Example: บริษัทล้มลุกคลุกคลานเรื่อยมาจนกระทั่งไปไม่ไหวต้องปิดตัวลง, Notes: (สำนวน)
สงครามปาก(n) war of words, See also: argument, quarrel, wrangle, dispute, Syn. การปะทะคารม, การโต้เถียง, Thai Definition: การปะคารมกัน, การโต้เถียงทะเลาะกัน
สมัยใหม่(adj) modern, See also: up-to-date, new-style, new-fashioned, modern-day, newfangled, Syn. ทันสมัย, Ant. สมัยเก่า, Example: บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่ทุกสาขา คือ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี
เสื้อยืด(n) T-shirt, See also: singlet, tee-shirt, Example: คุณปลัดแต่งกายเครื่องแบบครึ่งท่อนคือสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาวกางเกงสีกากีคาดเข็มขัดผ้าหัวตราราชสีห์, Count Unit: ตัว
หญิงโสด(n) unmarried woman, See also: single woman, spinster, Syn. สาวโสด, Example: สังคมควรจะดูแลให้ความคุ้มครองหญิงโสดเพราะพวกเธอไม่ได้มีผู้ชายของตัวเองคุ้มครองดูแลเธอ
โหน(v) swing, See also: hang, dangle, cling, Example: คุณกลับไปกรุงเทพฯ ไปแย่งขึ้นรถเมล์ เรือด่วน โหนรถไฟของคุณเถอะ ผมขออยู่ที่นี่เพื่อรักษาสมดุลของชีวิตก็แล้วกัน, Thai Definition: เหนี่ยวห้อย, เอามือเหนี่ยวให้ตัวลอยขึ้นไป
ละเลย(v) neglect, See also: ignore, overlook, be remiss, omit, Ant. ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: เราเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญมาก จนกระทั่งละเลยตัวแปรอื่นๆ ไป, Thai Definition: ไม่ทำหรือไม่เอาใจใส่ด้วยถือว่าไม่สำคัญ
ลืม(v) forget, See also: slip one's memory, leave behind, neglect, omit, Ant. จำ, จำได้, Example: ผมเกือบลืมเรื่องนี้ไปแล้ว, Thai Definition: หายไปจากความจำ, ไม่อาจระลึกได้, ขาดความเอาใจใส่ต่อสิ่งซึ่งพึงกระทำหรือตามที่ขอร้อง
วางธุระ(v) neglect, See also: ignore, overlook, be inattentive, pay no heed, keep out of the business, Syn. เพิกเฉย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก เราจะวางธุระหรือเพิกเฉยไม่ได้, Thai Definition: ไม่ทำหน้าที่การงานที่พึงกระทำ
แวบ(v) flash, See also: blaze, flare, flicker, gleam, glare, shimmer, twinkle, sparkle, Example: แสงแฟลชแวบขึ้นหลังจากที่ตากล้องจัดตำแหน่งของนางแบบเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: เกิดขึ้นหรือปรากฏในชั่วพริบตา
วูบวาบ(adj) flashing, See also: glittering, flaring, gleaming, dazzling, Example: เธอวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านโดยอาศัยแสงไฟที่วูบวาบของเสาไฟฟ้าข้างทาง, Thai Definition: ที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
ส่งประกาย(v) twinkle, See also: glitter, sparkle, shimmer, shine, glisten, gleam, glint, flicker, Syn. เปล่งประกาย, ฉายประกาย, Example: ดวงดาวส่งประกายระยิบระยับ
สาง(v) clear up, See also: solve, disentangle, unravel, Syn. สะสาง, Example: ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สางปมธุรกิจร้อยล้าน, Thai Definition: ทำให้แจ้งกระจ่าง
ส่ายตา(v) roll one's eyes, See also: goggle eyeballs, Syn. กลอกลูกตา, กลอกตา, Example: ผมส่ายตาหาเจ้าของก่อนที่จะนั่งเก้าอี้ตัวนี้
สำราญ(adv) happily, See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully, Syn. สุขสบาย, สุขสำราญ, เกษม, เกษมสำราญ, Ant. ทุกข์โศก, Example: หมูแม่ลูกอ่อนล้มตัวนอนให้ลูกกินนมอย่างสำราญ, Thai Definition: อย่างมีความสุขเพราะได้ปล่อยอารมณ์, Notes: (เขมร)
สุกปลั่ง(v) shine, See also: be bright, be shinning, be lustrous, glow, gleam, be radiant, shimmer, Syn. อร่าม, แวววาว, Ant. หม่น, Example: ทองคำบริสุทธิ์นั้นสุกปลั่ง ไม่มีโลหะอื่นใดเปรียบ, Thai Definition: มันเป็นเงาวาวคล้ายทองเหลืองที่ถูกขัดถู
หน้าจั่ว(n) triangle, Syn. สามเหลี่ยมหน้าจั่ว, Example: พระเครื่องที่หล่อครั้งแรกขึ้นนั้นเป็นแบบหน้าจั่ว มีเนื้อทองสีดอกบวบ, Thai Definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านคู่ใดคู่หนึ่งยาวเท่ากัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาหารป่า[āhān pā] (n, exp) EN: wild food ; jungle food  FR: gibier [ m ] ; spécialité culinaire de la forêt [ f ]
อัญประกาศเดี่ยว[anyaprakāt dīo] (n, exp) EN: single quotation marks ; ' '
บ้า ๆ บอ ๆ[bā-bā bø-bø] (adj) EN: crazy ; loco (vulg.)  FR: fou ; cinglé (fam.) ; dingue
แบบแผน[baēpphaēn] (n) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice  FR: coutume [ f ] ; règle [ f ] ; usage [ m ]
บากบั่น[bākban] (v) EN: persevere; try hard ; struggle  FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บรรทัด[banthat] (n) EN: ruler  FR: règle [ f ] ; règle plate [ f ] ; latte [ f ] (Belg.)
บัญญัติ[banyat] (n) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation  FR: décret [ m ] ; loi [ f ] ; règle [ f ] ; ordonnance [ f ]
บัญญัติไตรยางศ์[banyattraiyāng] (n) EN: rule of three  FR: règle de trois [ f ]
บินเดี่ยว[bin dīo] (v, exp) EN: do single-handed ; perform single-handed ; go it alone  FR: voler de ses propres ailes ; agir sans aucune aide
บีบคอ[bīp khø] (v, exp) EN: strangle  FR: étrangler
บกพร่อง[bokphrøng] (v) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss
บริษัทจำกัด[børisat jamkat] (n, exp) EN: limited company ; company limited  FR: société à responsabilité limitée [ f ] ; SARL = S.A.R.L. [ f ] (sigle)
บอด[bøt] (adj) EN: blind ; unseeing ; sightless  FR: aveugle
บ้วนปาก[būanpāk] (v, exp) EN: rinse one's mouth ; gargle  FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
บวบเหลี่ยม[būap līem] (n, exp) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka
ชายโสด[chāi sōt] (n, exp) EN: bachelor ; single man  FR: célibataire [ m ]
ฉาก[chāk] (n) EN: square ; t square ; set square ; try square ; triangle  FR: équerre [ f ]
ชักดิ้นชักงอ[chak din chak ngø] (v, exp) EN: wriggle
ชำระเงิน[chamra ngoen] (v, exp) EN: pay for ; disburse  FR: payer ; régler une note
เฉ่ง[cheng] (v) EN: pay ; pay off ; settle an account  FR: payer ; régler
ชิง[ching] (v) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for  FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ด้าน[dān] (n) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department  FR: côté [ m ] ; face [ f ] ; facette [ f ] ; angle [ m ] ; quartier [ m ] ; secteur [ m ] ; domaine [ m ] ; aspect [ m ] ; sens [ m ]
ด้าน-มุม-ด้าน (ด.ม.ด.)[dān-mum-dān] (n, exp) EN: side-angle-side (SAS)
ด้านประกอบมุมยอด[dān prakøp mum yøt] (n, exp) FR: côté d'un triangle [ m ]
เด็ด[det] (v) EN: pick ; pluck ; nip off ; take away ; pinch off  FR: cueillir ; couper avec les ongles
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (adj) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded  FR: décidé ; déterminé ; résolu
ดิ้น[din] (v) EN: wriggle ; writhe ; squirm ; convulse : toss about ; roll about  FR: s'agiter ; se tortiller ; se tordre
เดียว[dīo] (adj) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd  FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
เดี่ยว[dīo = dio] (adj) EN: alone ; single ; sole
โดยทั่วไป[dōi thūapai] (adv) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general  FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale
ดง[dong] (n) EN: forest ; jungle ; wilderness ; thick forest  FR: forêt [ f ] ; jungle [ f ] ; forêt vierge [ f ]
ดงดึก[dongdeuk] (n, exp) EN: deep forest  FR: forêt profonde [ f ] ; jungle épaisse [ f ]
โดด[dōt] (adj) EN: single ; singleton ; solo ; alone ; solitary  FR: seul
โดดเดี่ยว[dōtdīo] (adj) EN: alone ; solitarily ; single-handed ; single ; singleton ; solo  FR: solitaire ; isolé ; seul
ดุกดิก[dukdik] (v) EN: move; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly  FR: frétiller ; remuer
เอกา[ēkā] (adj) EN: alone ; single ; one ; solitary
เอก-[ēkka-] (pref, (adj)) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary
ฝ่าฟัน[fāfan] (v) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties  FR: se bagarrer ; lutter pour
ไฟแดง[fai daēng] (n) EN: period ; menstruation  FR: règles [ fpl ]
ฟันฝ่า[fanfa] (v) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount  FR: lutter contre
ฟัด[fat] (v) EN: fight ; struggle ; wrestle ; throw ; hurl ; contend  FR: secouer ; malmener
ฟาดฟัน[fātfan] (v) EN: fight ; struggle
แหกปาก[haēkpāk] (v, exp) EN: shout ; yell ; bawl  FR: hurler ; brailler ; beugler
โหน[hōn] (v) EN: swing ; hang ; dangle ; cling  FR: se balancer ; être suspendu
ห้องเดี่ยว[hǿng dīo] (n, exp) EN: single room  FR: chambre individuelle [ m ]
ห้องเตียงเดี่ยว[hǿng tīeng dīo] (n, exp) EN: single room  FR: chambre simple [ f ]
หัวโจก[hūajōk] (n) EN: ringleader ; gang leader ; big boss  FR: meneur [ m ]
หัวเราะ[hūarǿ] (v) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger  FR: rire ; rigoler
หัวเราะต่อกระซิก[hūarǿ tø krasik] (v, exp) EN: giggle ; titter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
egle
glee
glen
glew
ogle
agler
angle
bogle
bugle
cagle
dagle
dogle
dogle
eagle
egler
egley
engle
ergle
fogle
gleam
glean
gleba
gleda
gleim
glemp
glenn
glens
gless
hagle
hogle
ingle
lagle
mogle
nagle
nogle
ogled
ogles
ragle
sigle
tagle
wagle
wigle
agleam
angled
anglen
angler
angles
angley
bagley
bangle

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Glen
glee
glen
ogle
angle
bugle
eagle
gleam
glean
glebe
glees
glens
ogled
ogles
Dingle
Hagley
angled
angler
angles
bangle
beagle
boggle
bugler
bugles
bungle
burgle
dangle
dingle
eagles
eaglet
gaggle
gargle
giggle
gleams
gleans
glebes
goggle
gurgle
haggle
jangle
jiggle
jingle
joggle
juggle
jungle
mangle
mingle
niggle
piglet
single

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dān, ㄉㄢ, / ] bill; list; form; single; only; sole #413 [Add to Longdo]
进一步[jìn yī bù, ㄐㄧㄣˋ ㄧ ㄅㄨˋ,    /   ] (one step) further; to move forward a single step; further (onwards) #519 [Add to Longdo]
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, ] second (of time); unit of angle or arc equivalent to one sixtieth of a degree #1,109 [Add to Longdo]
[wàng, ㄨㄤˋ, ] to forget; to overlook; to neglect #1,564 [Add to Longdo]
斗争[dòu zhēng, ㄉㄡˋ ㄓㄥ,   /  ] struggle (with); fight; battle #1,619 [Add to Longdo]
房子[fáng zi, ㄈㄤˊ ㄗ˙,  ] house; building (single- or two-story); apartment; room #1,639 [Add to Longdo]
角度[jiǎo dù, ㄐㄧㄠˇ ㄉㄨˋ,  ] angle; point of view #1,780 [Add to Longdo]
争取[zhēng qǔ, ㄓㄥ ㄑㄩˇ,   /  ] to fight for; to compete (for a prize); to struggle #2,072 [Add to Longdo]
[dú, ㄉㄨˊ, / ] alone; independent; single; sole; only #2,487 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] struggle; fight #2,516 [Add to Longdo]
[hùn, ㄏㄨㄣˋ, ] to mix; to mingle; muddled; to drift along; to muddle along; to pass for; to get along with sb; thoughtless; reckless #2,805 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, ] angle; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan #2,824 [Add to Longdo]
[lēi, ㄌㄟ, ] to choke; to throttle; to strangle #3,131 [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] to fight; to struggle; to condemn; to censure; to contend; to put together; coming together #3,161 [Add to Longdo]
单身[dān shēn, ㄉㄢ ㄕㄣ,   /  ] unmarried; single; bachelorhood #3,350 [Add to Longdo]
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ,   /  ] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay #3,536 [Add to Longdo]
奋斗[fèn dòu, ㄈㄣˋ ㄉㄡˋ,   /  ] strive; struggle #3,537 [Add to Longdo]
光棍[guāng gùn, ㄍㄨㄤ ㄍㄨㄣˋ,  ] gangster; hoodlum; a single person; bachelor #3,676 [Add to Longdo]
[zhá, ㄓㄚˊ, ] penetrating (as of cold); struggle #3,690 [Add to Longdo]
一身[yī shēn, ㄧ ㄕㄣ,  ] whole body; from head to toe; single person; a suit of clothes #3,745 [Add to Longdo]
纠纷[jiū fēn, ㄐㄧㄡ ㄈㄣ,   /  ] a dispute; tangled issue (e.g. legal); to dispute #3,938 [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, / ] to press from either side; to place in between; to sandwich; to carry sth under armpit; wedged between; between; to intersperse; to mix; to mingle; clip; folder #4,117 [Add to Longdo]
[shuǎ, ㄕㄨㄚˇ, ] to play with; to juggle #4,633 [Add to Longdo]
[wù, ㄨˋ, / ] mistake; error; to miss; to harm; to delay; to neglect #4,698 [Add to Longdo]
单一[dān yī, ㄉㄢ ㄧ,   /  ] single; only; sole #4,991 [Add to Longdo]
忽视[hū shì, ㄏㄨ ㄕˋ,   /  ] neglect; ignore #5,047 [Add to Longdo]
忽略[hūlu:è, ㄏㄨlu:ㄜˋ,  ] to forget about; to neglect; to omit by mistake #5,148 [Add to Longdo]
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, / ] to compete; to contend; to struggle #5,201 [Add to Longdo]
一次性[yī cì xìng, ㄧ ㄘˋ ㄒㄧㄥˋ,   ] one-off (offer); one-time; single-use; disposable (goods) #5,227 [Add to Longdo]
[yīng, ㄧㄥ, / ] eagle; falcon; hawk #5,473 [Add to Longdo]
三角[sān jiǎo, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ,  ] triangle #5,722 [Add to Longdo]
挣扎[zhēng zhá, ㄓㄥ ㄓㄚˊ,   /  ] to struggle; struggling #6,020 [Add to Longdo]
[wāi, ㄨㄞ, ] askew; at a crooked angle; devious; noxious #6,194 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] struggle #6,269 [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] to hang (down); droop; dangle; bend down; hand down; bequeath; nearly; almost; to approach #6,845 [Add to Longdo]
冷漠[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ,  ] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect #7,183 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, / ] to wind around; to wrap round; to coil; tangle; to involve; to bother; to annoy #7,542 [Add to Longdo]
阶级斗争[jiē jí dòu zhēng, ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄉㄡˋ ㄓㄥ,     /    ] the class struggle #7,842 [Add to Longdo]
计较[jì jiào, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄠˋ,   /  ] to haggle; to bicker; to argue #7,886 [Add to Longdo]
视角[shì jiǎo, ㄕˋ ㄐㄧㄠˇ,   /  ] viewpoint; angle on sth; opinion #8,085 [Add to Longdo]
走私[zǒu sī, ㄗㄡˇ ㄙ,  ] to smuggle; to have an illicit affair #8,127 [Add to Longdo]
专注[zhuān zhù, ㄓㄨㄢ ㄓㄨˋ,   /  ] concentrated; single-mindedly devoted to #8,848 [Add to Longdo]
纠缠[jiū chán, ㄐㄧㄡ ㄔㄢˊ,   /  ] to worry; entangled in sth #8,874 [Add to Longdo]
贴近[tiē jìn, ㄊㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] to press close to; to snuggle close; intimate #9,109 [Add to Longdo]
拼搏[pīn bó, ㄆㄧㄣ ㄅㄛˊ,  ] to struggle; to wrestle #9,266 [Add to Longdo]
[diāo, ㄉㄧㄠ, / ] golden eagle #9,306 [Add to Longdo]
[shū, ㄕㄨ, ] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation #9,848 [Add to Longdo]
[chǔn, ㄔㄨㄣˇ, ] blunt; stupid; to wiggle (of worms); sluggish #9,998 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, / ] disrespect; neglect; slight #10,340 [Add to Longdo]
空虚[kōng xū, ㄎㄨㄥ ㄒㄩ,   /  ] hollow; emptiness; meaningless #10,696 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
平屋[ひらや, hiraya] TH: บ้านชั้นเดียว  EN: single storey house
絡む[からむ, karamu] TH: เกี่ยวโยงกัน  EN: to become tangled in
くすくす笑う[くすくすわらう, kusukusuwarau] TH: หัวเราะคิกคัก  EN: to giggle
怠る[おこたる, okotaru] TH: เพิกเฉย  EN: to neglect

German-Thai: Longdo Dictionary
Vergleich(n) |der, pl. Vergleiche| การเปรียบเทียบ
gleich(adv) ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ เช่น Mein Vater holt mich gleich ab. พ่อของฉันมารับตอนนี้ล่ะ
gleichen(vi) |glich, hat geglichen| คล้ายคลึงกันมาก, เหมือนกัน เช่น Unser Produkt gleicht ihrem Mustet. สินค้าของเราเหมือนกันกับตัวอย่างของคุณเลยนะคะ
gleichzeitig(adj, adv) ในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน เช่น Er kann telefonieren und gleichzeitig auch lesen. เขาสามารถโทรศัพท์ในเวลาเดียวกันก็อ่านหนังสือไปด้วยได้, Syn. zur gleichen Zeit
zugleichด้วยกัน, ในขณะเดียวกัน
Gletscher(n) |der| ธารน้ำแข็ง
Image:
Gleichgewicht(n) |das, nur Sg.| ความสมดุล
gleich(adj) เหมือนกัน เช่น Ich habe die gleiche Tasche wie du. ฉันมีกระเป๋าเหมือนเธอเลยนะ
begleiten(vt) |begleitete, hat begleitet, etw.(A)/jmdn.| ติดตาม, มาหรือไปด้วยกัน เช่น Darf ich dich nach Hause begleiten? ขอผม(ฉัน)ติดตามเธอกลับบ้านได้ไหมครับ
zugleich(adv) ช่วงเวลาเดียวกัน, ขณะเดียวกัน เช่น Man soll nicht zugleich essen und sprechen., See also: gleichzeitig, Syn. zur gleichen Zeit
Gleichung(n) |die, pl. Gleichungen| สมการ
Flugbegleiterin(n) |die, pl. Flugbegleiterinnen| พนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบิน เช่น Wie sieht das Berufsbild einer Flugbegleiterin aus? Wie hoch ist ihr Einkommen?, Syn. Stewardess
Flugbegleiter(n) |der, pl. Flugbegleiter| พนักงานต้อนรับชายบนเครื่องบิน เช่น Der Job als Flugbegleiter erfordert mehr als mancher denkt., See also: Flugbegleiterin

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
die Gleichberechtigung, -en(n) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
Flugbegleiter{ m }(n) พนักงานผู้ชายที่ต้อนรับบนเครื่องบิน, Syn. Steward {
gleichzeitig(adj) ในเวลาเดียวกัน/พร้อมๆ กัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kies { m }shingle [Add to Longdo]
Aar { m } (poetisch für Adler)eagle [Add to Longdo]
Abgleich { m }adjustment; balance; alignment [Add to Longdo]
Abgleichfehler { m }alignment fault [Add to Longdo]
Abgleichpunkt { m }balance point [Add to Longdo]
Abgleichschalter { m }balance switch [Add to Longdo]
Abgleichwiderstand { m } [ electr. ]balancing resistor; adjustable resistor; trimming resistor [Add to Longdo]
Abkantung { f }angle of bend [Add to Longdo]
Abmachung { f }; Vereinbarung { f }; Vergleich { m }; Einigung { f } | gütliche Einigungsettlement | amicable settlement [Add to Longdo]
Abmagerungspille { f }; Appetitzügler { m } (Kombination aus Fenfluramin und Phentermin)fen-phen (diet pill containing fenfluramine and phentermine) [Add to Longdo]
Abnehmen { n } | Abnehmen und gleich wieder zunehmendieting | yo-yo dieting [Add to Longdo]
Abnutzung { f } | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear [Add to Longdo]
Absalzregler { m }desalting regulator [Add to Longdo]
Abschrift { f }; Exemplar { n } | Abschrift für den privaten Gebrauch | gleichlautende Abschriftcopy | copy for private use | true copy [Add to Longdo]
Abstellgleis { n }; Seitengleis { n } | Abstellgleise; Seitengleise { pl } | aufs Abstellgleis geschoben werdensiding | sidings | to put sb. in a backwater [Add to Longdo]
Abzweigleitung { f }branch circuit; branch line; submain [Add to Longdo]
Abzweigregler { m }tapped controller [Add to Longdo]
Adler { m } [ ornith. ] | Adler { pl }eagle | eagles [Add to Longdo]
Äquinoktikum { n }; Tagundnachtgleiche { f } [ astron. ]equinox [Add to Longdo]
Alkoholschmuggler { m }moonshiner [ coll. ] [Add to Longdo]
Allegorie { f }; Sinnbild { n }; Gleichnis { n }; sinnbildliche Darstellungallegory [Add to Longdo]
Altlasten { pl }old neglected deposits of toxic waste [Add to Longdo]
Angleichung { f } | Angleichungen { pl }assimilation | assimilations [Add to Longdo]
Angleichung { f } | Angleichung von Zollsätzenadjustment | adjustment of tariff rates [Add to Longdo]
Angler { m } | Angler { pl }angler; fisherman | anglers; fishermen [Add to Longdo]
Anglermesser { n }fishing knife [Add to Longdo]
auf Anhieb; gleich beim ersten Malat the first go; at the first go-off [Add to Longdo]
Ankathete { f } [ math. ]adjacent (of a right-angled triangle) [Add to Longdo]
Anpassung { f }; Angleichung { f } (an)conformation (to) [Add to Longdo]
Anschlagkante { f }stop angle [Add to Longdo]
Anschlussgleis { n }feeder track [Add to Longdo]
Anschnittsteuerung { f }phase angle control [Add to Longdo]
Anstellwinkel { m }angle of attack [Add to Longdo]
Anstieg { m } | Anstiege { pl } | steiler Anstieg | gleichmäßiger Anstiegincrease; rise | rises | steep incline; steep rise | steady rise [Add to Longdo]
Anzeiger { m }; Detektor { m }; Gleichrichter { m }detector [Add to Longdo]
Apostroph { m }; Hochkomma { n }single quotation mark [Add to Longdo]
Appetitzügler { n }appetite suppressant [Add to Longdo]
Archivnummernvergleich { m }archive number comparison [Add to Longdo]
Argusaugen { pl } | etw. mit Argusaugen beobachteneagle-eyes | to watch sth. like a hawk [Add to Longdo]
Armreif { m }; Armspange { f }bangle [Add to Longdo]
Aspekt { m } | Aspekte { pl } | unter diesem Aspekt betrachtetaspect | aspects | seen from this angle [Add to Longdo]
Aufgleisgerät { n }rerailer [Add to Longdo]
Ausdauer { f }; Beharrlichkeit { f }; Langlebigkeit { f }persistence [Add to Longdo]
Ausgleicher { m }equalizer [Add to Longdo]
Ausflügler { m } | Ausflügler { pl }tripper; sightseer | trippers [Add to Longdo]
Ausgleich { m } | angemessener Ausgleichcompensation | fair compensation [Add to Longdo]
Ausgleich { m } | Ausgleichungen { pl }; Gleichstellungen { pl }equalization | equalizations [Add to Longdo]
Ausgleich { m }equation [Add to Longdo]
Ausgleich { m } (für)balance (to) [Add to Longdo]
Ausgleich { m }; Ersatz { m }consideration [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: anglais

Japanese-English: EDICT Dictionary
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) #33 [Add to Longdo]
[ど, do] (n, n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale, etc.); (ctr) (2) counter for occurrences and times; (3) strength (of alcohol); (P) #340 [Add to Longdo]
シングル[shinguru] (n, adj-no) (1) single; (2) (abbr) single-digit handicap (e.g. golf); (P) #468 [Add to Longdo]
戦い(P);闘い[たたかい, tatakai] (n) battle; fight; struggle; conflict; (P) #881 [Add to Longdo]
[かど(P);もん(P), kado (P); mon (P)] (n, n-suf) (1) gate; (2) (もん only) branch of learning based on the teachings of a single master; (3) (もん only) (biological) division; (ctr) (4) (もん only) counter for cannons; (P) #1,127 [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) { Buddh } shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n, adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) #1,345 [Add to Longdo]
単独[たんどく, tandoku] (n, adj-no) sole; independence; single; solo (flight); (P) #1,727 [Add to Longdo]
[つの, tsuno] (n, n-suf) (1) angle; (2) square (or cube); (3) bishop (shogi); (4) (See 五音) third degree (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (5) (See 角宿) Chinese "horn" constellation (one of the 28 mansions); (6) (See 元・げん) jiao (monetary unit of China; one-tenth of a yuan); (P) #1,734 [Add to Longdo]
[たん, tan] (pref) (1) single; simple; (n) (2) (abbr) (See 単試合) singles (in tennis); (3) (abbr) (See 単勝式) winning system (as in horse racing) #2,426 [Add to Longdo]
立て[だて, date] (suf) (1) particularly; especially; (2) indicates the number of horses or oxen drawing a carriage; indicates the number of oars on a boat; (3) indicates the number of movies, plays, etc. comprising a single program; indicates the number of items or methods used #2,980 [Add to Longdo]
[かたな(P);とう, katana (P); tou] (n) (1) (single-edged) sword; katana; (2) (arch) dagger; knife; (3) (とう only) (arch) scalpel; (P) #3,050 [Add to Longdo]
シングルス(P);シングルズ[shingurusu (P); shinguruzu] (n) singles; (P) #3,509 [Add to Longdo]
戦う(P);闘う(P)[たたかう, tatakau] (v5u, vi) to fight; to battle; to combat; to struggle against; to wage war; to engage in contest; (P) #3,869 [Add to Longdo]
[へん, hen] (n) (1) area; vicinity; (2) side (of triangle, rectangle, etc.); (3) circumstances; (P) #4,752 [Add to Longdo]
放置[ほうち, houchi] (n, vs) leave as is; leave to chance; leave alone; neglect; (P) #5,150 [Add to Longdo]
単語[たんご, tango] (n, adj-no) { ling } word; vocabulary; (usually) single-character word; (P) #5,250 [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) base (logarithmic, exponential, number system); radix; (2) base (triangle, cone, cylinder, etc.); (3) (arch) type; kind; extent; degree #5,288 [Add to Longdo]
単発[たんぱつ, tanpatsu] (n, adj-no) single-engined aeroplane; single-engined airplane; anything which fires only one shot #5,547 [Add to Longdo]
朴;厚朴;朴柏[ほお(朴;厚朴);ほおがしわ(ok), hoo ( boku ; atsushi boku ); hoogashiwa (ok)] (n) (See 朴の木) Japanese bigleaf magnolia (Magnolia obovata) #5,775 [Add to Longdo]
半角[はんかく, hankaku] (n) half-width characters (e.g. romaji); single-byte characters; en quad #6,232 [Add to Longdo]
単一[たんいつ, tan'itsu] (adj-na, n, adj-no) single; simple; sole; individual; unitary; (P) #6,626 [Add to Longdo]
角度[かくど, kakudo] (n, adj-no) angle; (P) #6,910 [Add to Longdo]
一言(P);ひと言[ひとこと(P);いちげん(一言);いちごん(一言), hitokoto (P); ichigen ( hitokoto ); ichigon ( hitokoto )] (n, vs) single word; a few words; brief comment; (P) #6,963 [Add to Longdo]
三角[さんかく, sankaku] (n) triangle; triangular; (P) #7,346 [Add to Longdo]
[わし, washi] (n) eagle (Accipitridae family); (P) #8,284 [Add to Longdo]
ジャングル[janguru] (n) jungle; (P) #8,771 [Add to Longdo]
無意味[むいみ, muimi] (adj-na, n) nonsense; no meaning; meaningless; (P) #9,725 [Add to Longdo]
ピッチ[picchi] (n) (1) pitch (i.e. pace, speed, angle, space, field, sound, etc.); (2) pitch (from distilling petroleum, tar, etc.); (3) (col) (abbr) (See PHS) PHS portable phone; (P) #10,038 [Add to Longdo]
留め;止め[とめ, tome] (n, suf) (1) (a) stop (e.g. in a timber joint, or at the end of a kanji stroke); (2) remaining (e.g. poste-restante); (3) (留め only) forty-five degree angle #10,555 [Add to Longdo]
争奪[そうだつ, soudatsu] (n, vs) struggle; contest; (P) #11,625 [Add to Longdo]
奮闘[ふんとう, funtou] (n, vs) hard struggle; strenuous effort; (P) #11,787 [Add to Longdo]
単式[たんしき, tanshiki] (n) simple system; single-entry (bookkeeping) #12,178 [Add to Longdo]
シャツ[shatsu] (n) (also written as 襯衣) shirt; singlet; (P) #12,213 [Add to Longdo]
コンソール[konso-ru] (n) (1) { comp } (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges #12,414 [Add to Longdo]
独身[どくしん, dokushin] (n, adj-no) bachelorhood; single; unmarried; celibate; (P) #12,592 [Add to Longdo]
共闘[きょうとう, kyoutou] (n, vs) joint struggle; common (united) front; (P) #12,723 [Add to Longdo]
三角形(P);3角形[さんかくけい(P);さんかっけい, sankakukei (P); sankakkei] (n, adj-no) triangle; three-cornered polygon; (P) #12,994 [Add to Longdo]
イーグル[i-guru] (n) eagle (bird of prey, Accipitridae family); (P) #13,012 [Add to Longdo]
柿(iK);木屑;杮(oK)[こけら, kokera] (n) (1) chopped wood; wood chips; (2) (abbr) (See こけら板) thin shingles #13,068 [Add to Longdo]
解く(P);梳く(iK)[とく, toku] (v5k, vt) (1) (解く only) to solve; to answer; (2) (解く only) to untie; (3) (esp. 梳く) to comb; to untangle (hair); (P) #13,352 [Add to Longdo]
一層[いっそう, issou] (adv, adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n, adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) #14,746 [Add to Longdo]
単線[たんせん, tansen] (n, adj-no) single line; solid wire; single track #14,785 [Add to Longdo]
留守(P);留主[るす, rusu] (n, vs) (1) absence; being away from home; (2) house-sitting; house-sitter; (3) (usu. as お留守になる) being left unattended to (of one's studies, etc.); neglecting; (P) #14,966 [Add to Longdo]
死闘[しとう, shitou] (n, vs) life or death struggle; mortal combat; struggle to the death #15,241 [Add to Longdo]
絡み[からみ, karami] (n) linkage; entanglement; involvement; relationship; (P) #15,608 [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n) (1) edge; angle; (n, suf) (2) ridge (e.g. of a mountain) #15,745 [Add to Longdo]
トライアングル[toraianguru] (n) triangle; (P) #15,804 [Add to Longdo]
軽視[けいし, keishi] (n, vs) despise; slight; ignore; neglect; (P) #16,359 [Add to Longdo]
アングル[anguru] (n) angle; (P) #16,721 [Add to Longdo]
叢;草叢;草むら[くさむら, kusamura] (n) clump of bushes; grassy place; thicket; jungle; the bush #16,750 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シングルキャスト[しんぐるきゃすと, shingurukyasuto] single cast [Add to Longdo]
シングルクォート[しんぐるくおーと, shingurukuo-to] single quote [Add to Longdo]
シングルシフト[しんぐるしふと, shingurushifuto] single shift [Add to Longdo]
シングルステップ[しんぐるすてっぷ, shingurusuteppu] single step (debugging mode) [Add to Longdo]
シングルソースサプライヤー[しんぐるそーすさぷらいやー, shinguruso-susapuraiya-] single source supplier [Add to Longdo]
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer [Add to Longdo]
シングルモード[しんぐるもーど, shingurumo-do] single mode [Add to Longdo]
シングルモードファイバ[しんぐるもーどふぁいば, shingurumo-dofaiba] singlemode fiber [Add to Longdo]
シングルユー[しんぐるゆー, shinguruyu-] single user [Add to Longdo]
シングルリンク手順[シングルリンクてじゅん, shingururinku tejun] single-link protocol [Add to Longdo]
トグル[とぐる, toguru] toggle (vs) [Add to Longdo]
拡がり角[ひろがりかく, hirogarikaku] spread angle [Add to Longdo]
三角形集合[さんかくけいしゅうごう, sankakukeishuugou] triangle set [Add to Longdo]
切取り枠[きりとりわく, kiritoriwaku] clip rectangle [Add to Longdo]
帯状連結三角形[おびじょうれんけつさんかくけい, obijourenketsusankakukei] triangle strip [Add to Longdo]
単一接続コンセントレータ[たんいつせつぞくコンセントレータ, tan'itsusetsuzoku konsentore-ta] single attachment concentrator [Add to Longdo]
単一接続局[たんいつせつぞくきょく, tan'itsusetsuzokukyoku] single attachment station [Add to Longdo]
単一値属性[たんいつちぞくせい, tan'itsuchizokusei] single-valued attribute [Add to Longdo]
単一命令操作[たんいつめいれいそうさ, tan'itsumeireisousa] single step operation, step-by-step operation [Add to Longdo]
単精度[たんせいど, tanseido] single-precision [Add to Longdo]
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number [Add to Longdo]
単線式回線[たんせんしきかいせん, tansenshikikaisen] single-wire line [Add to Longdo]
単適合決定表[たんてきごうけっていひょう, tantekigouketteihyou] single-hit decision table [Add to Longdo]
単密度[たんみつど, tanmitsudo] single density [Add to Longdo]
逐一命令操作[ちくいちめいれいそうさ, chikuichimeireisousa] single step operation, step-by-step operation [Add to Longdo]
片面ディスク[かためんディスク, katamen deisuku] single-sided disk [Add to Longdo]
グーグル[ぐーぐる, gu-guru] Google [Add to Longdo]
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket [Add to Longdo]
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]
シングルクォーテーション[しんぐるくおーてーしょん, shingurukuo-te-shon] single quotation (mark), apostrophe [Add to Longdo]
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] gleichzeitig, auf_einmal, einstimmig [Add to Longdo]
一行[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
二番線[にばんせん, nibansen] Gleis Nr.2 [Add to Longdo]
付き添い[つきそい, tsukisoi] bedienen, begleiten [Add to Longdo]
付添[つきそい, tsukisoi] bedienen, begleiten [Add to Longdo]
付添い[つきそい, tsukisoi] bedienen, begleiten [Add to Longdo]
付随現象[ふずいげんしょう, fuzuigenshou] Begleiterscheinung [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
伴侶[はんりょ, hanryo] Begleiter, Gefaehrte [Add to Longdo]
伴奏[ばんそう, bansou] Begleitung [Add to Longdo]
併記[へいき, heiki] auf_die_gleiche_Seite_schreiben, daneben_schreiben [Add to Longdo]
例える[たとえる, tatoeru] vergleichen [Add to Longdo]
侍者[じしゃ, jisha] Diener, Gesellschafter, Begleiter [Add to Longdo]
[とも, tomo] Gefolge, Begleiter [Add to Longdo]
倦怠[けんたい, kentai] Erschoepfung, Muedigkeit, Gleichgueltigkeit [Add to Longdo]
[りょう, ryou] BEAMTER, BEGLEITER [Add to Longdo]
共倒れ[ともだおれ, tomodaore] gleichzeitiger_Ruin, gemeinsamer_Ruin [Add to Longdo]
兼任[けんにん, kennin] (gleichzeitig) 2 Aemter bekleiden [Add to Longdo]
冷淡[れいたん, reitan] -kalt, kaltherzig, gleichgueltig [Add to Longdo]
[ふく, fuku] ASSISTENT, BEGLEITUNG, ERGAENZUNG, NEBEN- [Add to Longdo]
[ひつ, hitsu] VERGLEICHEN, ALLEIN [Add to Longdo]
即時[そくじ, sokuji] sofort, sogleich, auf_der_Stelle [Add to Longdo]
右から左へ[みぎからひだりえ, migikarahidarie] von_rechts_nach_links, sogleich [Add to Longdo]
同じ[おなじ, onaji] gleich [Add to Longdo]
同伴[どうはん, douhan] Begleitung, Geleit [Add to Longdo]
同年輩の人[どうねんぱいのひと, dounenpainohito] Gleichaltriger, Altersgenosse [Add to Longdo]
同志[どうし, doushi] gleiche_Gesinnung, Gleichgesinnter [Add to Longdo]
同時[どうじ, douji] gleichzeitig [Add to Longdo]
同様[どうよう, douyou] gleich, identisch [Add to Longdo]
同等[どうとう, doutou] Gleichheit, gleicher_Rang [Add to Longdo]
呉越同舟[ごえつどうしゅう, goetsudoushuu] bittere_Feinde_im_gleichen_Boot [Add to Longdo]
和解[わかい, wakai] Versoehnung, (guetlicher) Vergleich [Add to Longdo]
[きん, kin] GLEICH, EBEN [Add to Longdo]
均分[きんぶん, kinbun] in_gleiche_Teile_teilen [Add to Longdo]
均等[きんとう, kintou] Gleichheit, Paritaet [Add to Longdo]
均衡[きんこう, kinkou] Gleichgewicht [Add to Longdo]
均質[きんしつ, kinshitsu] gleichartig, homogen [Add to Longdo]
[にょ, nyo] GLEICH, AEHNLICH, (SO) WIE, ALS OB [Add to Longdo]
[にょ, nyo] GLEICH, AEHNLICH, (SO) WIE, ALS OB [Add to Longdo]
安定[あんてい, antei] Stabilisierung, Gleichgewicht [Add to Longdo]
対比[たいひ, taihi] Gegensatz, Kontrast, Vergleich [Add to Longdo]
対照[たいしょう, taishou] Kontrast, Gegensatz, Vergleich [Add to Longdo]
帳消し[ちょうけし, choukeshi] Ausgleich_einer_Rechnung, Streichung [Add to Longdo]
平等[びょうどう, byoudou] Gleichheit [Add to Longdo]
平衡[へいこう, heikou] Gleichgewicht [Add to Longdo]
平衡感覚[へいこうかんかく, heikoukankaku] Gleichgewichtssinn [Add to Longdo]
彼岸[ひがん, higan] Tagundnachtgleiche, Lebensziel [Add to Longdo]
[と, to] zu_Fuss, Begleiter, -leer, nutzlos [Add to Longdo]
従える[したがえる, shitagaeru] begleitet_werden, unterwerfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gleed \Gleed\ (gl[=e]d), n. [AS. gl[=e]d, fr. gl[=o]wan to glow
   as a fire; akin to D. gloed, G. glut, Icel. gl[=o][eth]. See
   {Glow}, v. i.]
   A live or glowing coal; a glede. [Archaic] --Chaucer.
   Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Glede \Glede\ (gl[=e]d), n. [AS. glida, akin to Icel. gle[eth]a,
   Sw. glada. Cf. {Glide}, v. i.] (Zool.)
   The common European kite ({Milvus ictinus}). This name is
   also sometimes applied to the buzzard. [Written also {glead},
   {gled}, {gleed}, {glade}, and {glide}.]
   [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top