ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ftp

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ftp-, *ftp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ftpคำย่อ (file transfer protocol) n. โปรโตคอลแปลงแฟ้มข้อมูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FTP (File Transfer Protocol)เอฟทีพี (เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FTP (File Transfer Protocol)เอฟทีพี (เกณฑ์วิธีถ่ายโอนแฟ้ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll find the standard order in appendix B or downloadable from my FTP server.อ่านออเดอร์ได้ที่หมวดบี หรือดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของฉัน The Roommate Transmogrification (2011)
The lab is uploading the images via FTP now.ตอนนี้ที่แล็ปกำลังโหลดภาพผ่าน FTP อยู่ Pulling Strings (2012)
I'll e-mail you a link to a secure ftp site, and we...ผมจะอีเมล์ลิ้งค์ ftp ที่ปลอดภัยไป และเรา... You're Way Too Pretty to Go to Jail (2012)
Added for access to the FTP and SNMP.เพิ่มการเข้าถึง FTP และ SNMP แล้ว Trojan Horse (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ftpI have attached for your convenience the FTP instructions to access our site.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ftp

German-Thai: Longdo Dictionary
Giftpilz|der, pl. Giftpilze| เห็ดที่เป็นพิษ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dateiübertragungsprotokoll { n }FTP : file transfer protocol [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノニマスFTP[アノニマスエフティーピー, anonimasuefutei-pi-] (n) { comp } anonymous ftp [Add to Longdo]
アノニマスエフティーピー[anonimasuefutei-pi-] (n) { comp } anonymous FTP [Add to Longdo]
ウィンエフティーピー[uin'efutei-pi-] (n) { comp } WinFTP [Add to Longdo]
エヌシーエフティーピー[enushi-efutei-pi-] (n) { comp } ncftp [Add to Longdo]
エフティーピー[efutei-pi-] (n) { comp } FTP [Add to Longdo]
ファイル転送プロトコル[ファイルてんそうプロトコル, fairu tensou purotokoru] (n) { comp } File Transfer Protocol; FTP [Add to Longdo]
ミラーサイト[mira-saito] (n) { comp } (ftp or WWW) mirror site [Add to Longdo]
公衆送信権[こうしゅうそうしんけん, koushuusoushinken] (n) public transmission rights (e.g. putting copyrightable material on the WWW or an FTP server) [Add to Longdo]
匿名FTP[とくめいエフティーピー, tokumei efutei-pi-] (n) { comp } anonymous FTP [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイル転送プロトコル[ファイルてんそうプロトコル, fairu tensou purotokoru] File Transfer Protocol (FTP) [Add to Longdo]
匿名[とくめい, tokumei] anonymous (as in "anonymous ftp"), anonymity [Add to Longdo]
エヌシーエフティーピー[えぬしーえふていーぴー, enushi-efutei-pi-] ncftp [Add to Longdo]
アノニマスエフティーピー[あのにますえふていーぴー, anonimasuefutei-pi-] anonymous FTP [Add to Longdo]
エフティーピー[えふていーぴー, efutei-pi-] FTP [Add to Longdo]
ウィンエフティーピー[ういん'えふていーぴー, uin ' efutei-pi-] WinFTP [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ftp \ftp\, FTP \FTP\([e^]f`t[=e]*p[=e]"), n. [acronym from File
   Transfer Protocol.] (Computers)
   An acronym for {file transfer protocol}, a standardized
   protocol used to allow transmission of files between
   computers; as, send me the file by ftp. It consists of a set
   of coded signals which are transmitted between computers, and
   which inform the receiving computer of the nature of a packet
   of information to be transmitted, and inform the transmitting
   computer when a packet has been successfully received.
   [acronym]
   [PJC] ftp

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ftp \ftp\, FTP \FTP\([e^]f`t[=e]*p[=e]"), prop. v. t. [imp. & p.
   p. {ftp'd} or {FTP'd} ([e^]f`t[=e]*p[=e]d"); p. pr. & vb. n.
   {FTPing} or {ftp'ing} or {ftp-ing}
   ([e^]f`t[=e]*p[=e]"[i^]ng).] [acronym from File Transfer
   Protocol.] (Computers)
   To send from one computer to another by means of the standard
   file transfer protocol (ftp); as, he ftp'd me the file
   yesterday. [acronym]
 
   Note: The participle forms have not been standardized, and
      either lower-case or upper-case may be used, but when
      lower-case is used, either a hyphen or apostrophe is
      used before the ed or ing endings.
      [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FTP
   n 1: protocol that allows users to copy files between their
      local system and any system they can reach on the network
      [syn: {file transfer protocol}, {FTP}]
   v 1: use the file transfer protocol to transfer data from one
      computer to another; "You can FTP these data"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FTP
     File Transfer Protocol (Internet, RFC 959)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FTP
     Foiled Twisted Pair [cable] (UTP, TP)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top