ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

free of charge

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -free of charge-, *free of charge*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
free of charge(adv) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย, See also: โดยไม่คิดเงิน, ฟรี, แถม, Syn. free, giveaway

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
free of chargeArticles bought here will be delivered free of charge.
free of chargeChildren under three are admitted free of charge.
free of chargeHow did you come by an admission ticket for the auto show free of charge?
free of chargeI got the ticket free of charge.
free of chargeIt's free of charge.
free of chargeShe is married to an English teacher, so she can take lessons free of charge.
free of chargeShould the word-processor go wrong, we guarantee to replace it free of charge.
free of chargeThe goods will be delivered free of charge.
free of chargeThe pamphlet is free of charge.
free of chargeThe parking lot is free of charge.
free of chargeThe record concert is free of charge and is open to everyone.
free of chargeThey're only $50 with two cans of shoe polish free of charge.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่คิดมูลค่า[dōi mai khit mūnlakhā] (x) EN: free ; free of charge
ให้เปล่า[hai plāo] (v, exp) EN: be free-of-charge ; be free ; give free ; give free of charge  FR: être gratuit ; offrir gratuitement
ไม่ต้องเสียเงิน[mai tǿng sīa ngoen] (adj) EN: free of charge
เปล่า[plāo] (adj) EN: free of charge ; gratis  FR: gratuit ; gratis (fam.) ; pour rien ; gratuitement
ยกเว้นค่าธรรมเนียม[yokwen khā thamnīem] (x) EN: free of charge

WordNet (3.0)
gratis(adv) without payment, Syn. free of charge, for free

Japanese-English: EDICT Dictionary
無償[むしょう, mushou] (n, adj-no) no compensation; free of charge; (P) #10,905 [Add to Longdo]
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P) #17,686 [Add to Longdo]
フリーペーパー[furi-pe-pa-] (n) newspaper with a lot of advertisements and delivered for free of charge (wasei [Add to Longdo]
無代[むだい, mudai] (n) free of charge [Add to Longdo]
無賃[むちん, muchin] (n, adj-no) charge-free; free of charge [Add to Longdo]
無賃乗車[むちんじょうしゃ, muchinjousha] (n) riding free of charge [Add to Longdo]
無報酬[むほうしゅう, muhoushuu] (n) free of charge; gratuitous; without pay; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top