ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

frailer

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -frailer-, *frailer*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
frailer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebrechlich; schwächlich; schwach; labil; hinfällig { adj } | gebrechlicher; schwächlicher; labiler; hinfälliger | am gebrechlichsten; am schwächlichsten; am labilsten; am hinfälligstenfrail | frailer | frailest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 frail \frail\, a. [Compar. {frailer} (fr[=a]l"[~e]r); superl.
   {frailest}.] [OE. frele, freile, OF. fraile, frele, F.
   fr[^e]le, fr. L. fragilis. See {Fragile}.]
   1. Easily broken; fragile; not firm or durable; liable to
    fail and perish; easily destroyed; not tenacious of life;
    weak; infirm.
    [1913 Webster]
 
       That I may know how frail I am.    --Ps. xxxix.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       An old bent man, worn and frail.   --Lowell.
    [1913 Webster]
 
   2. Tender. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Deep indignation and compassion frail. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Liable to fall from virtue or be led into sin; not strong
    against temptation; weak in resolution; also, unchaste; --
    often applied to fallen women.
    [1913 Webster]
 
       Man is frail, and prone to evil.   --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top