ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

folks

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -folks-, *folks*, folk
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
folks(n) สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ (คำไม่เป็นทางการ, Syn. family, kin

English-Thai: Nontri Dictionary
folks(n) ญาติพี่น้อง, สมาชิกในครอบครัว, พ่อแม่พี่น้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
folksonomy(n) การจัดกลุ่ม หรือ แบ่งกลุ่ม อย่างไม่เป็นทางการ มีที่มาจากคำว่า folk + taxonomy

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But country folk will swear on their Bibles that he still walks.แต่ชาวบ้านแถบนั้น จะยอมสาบานกับไบเบิ้ล ว่าเขายังคงวนเวียนอยู่ Wuthering Heights (1992)
And so the Sanderson Sisters... were hanged by the Salem town folk.และพี่น้องแซนเดอร์สัน... . ซึ่งถูกแขวนคอ โดยชาวเมืองซาเร็ม Hocus Pocus (1993)
Terrible news, folks.ข่าวร้าย ทุกๆคน The Nightmare Before Christmas (1993)
Yes, folks, Kriss Kringle has pulled it out of the bag... and delivered Christmas to excited children all over the world.ใช่แล้วพวก คริส คริงเกิ้ล/Nเอามันออกมาจากถุงแล้ว... และได้ส่งวันคริสมาสต์/Nให้เด็กๆที่ตื่นเต้นทั่วโลก The Nightmare Before Christmas (1993)
It was a teenage wedding and the old folks wished them wellมันเป็นงานแต่งงานของวัยรุ่นและคนชราอยากให้ดี Pulp Fiction (1994)
C'est la vie say the old folks It goes to show you never can tellc'est ลาแย่งบอกว่าคนเก่ามันไปเพื่อแสดงคุณไม่สามารถบอกได้ Pulp Fiction (1994)
C'est la vie say the old folks It goes to show you never can tellc'est ลาแย่งบอกว่าคนเก่ามันไปเพื่อแสดงคุณไม่สามารถบอกได้ Pulp Fiction (1994)
C'est la vie say the old folks It goes to show you never can tellc'est ลาแย่งบอกว่าคนเก่ามันไปเพื่อแสดงคุณไม่สามารถบอกได้ Pulp Fiction (1994)
They had a teenage wedding and the old folks wished them wellพวกเขามีงานแต่งงานของวัยรุ่นและคนชราอยากให้ดี Pulp Fiction (1994)
Folks around this joint love surprise inspections.คนรอบนี้ความรักร่วมกันตรวจสอบความประหลาดใจ The Shawshank Redemption (1994)
Can I help you folks?มีอะไรให้รับใช้คะ In the Mouth of Madness (1994)
Oh, city folk.แหม คนเมืองนี่ล่ะก็ In the Mouth of Madness (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
folksEven smart folks becomes absent-minded at times.
folksHer folks cannot help worrying about her wound.
folksNow folks, let's go on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางบ้าน(n) folks at home, See also: people at home, Example: เนื่องจากทางบ้านกำลังมีปัญหา ทำให้เด็กดูเหม่อลอยไม่ตั้งใจเรียน
ญาติโยม(n) folks, Example: หลวงพ่อบอกให้ญาติโยมที่มีฐานะปานกลาง ให้ทำบุญน้อยๆ อย่าเกรงใจพระ, Count Unit: คน, Thai Definition: คำที่พระเรียกอุบาสก อุบาสิกา ผู้มาร่วมทำบุญ
โฟล์คซอง(n) folksong, Syn. ดนตรีลูกทุ่ง, Example: ที่ไนท์บาซาร์มีการแสดงต่างๆ ในทุกค่ำคืน ไม่ว่าจะเป็นโฟล์คซอง ฟ้อนต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบลูกทุ่ง[baēp lūkthung] (n, exp) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk
ดนตรีลูกทุ่ง[dontrī lūkthung] (n, exp) EN: folksong
หมอลำ[mølam] (n) EN: folk singer = folksinger  FR: chanteur traditionnel [ m ] ; chanteuse traditionnelle [ f ]
ญาติพี่น้อง[yāt phīnøng] (n, exp) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman  FR: famille [ f ] ; parents [ mpl ] ; parentèle [ f ]
ญาติโยม[yātyōm] (n, exp) EN: folks

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
folks
folks'
folksy
folkstone
folkstone's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
folks
folksy
folksong
folksongs

WordNet (3.0)
folks(n) your parents
folksy(adj) very informal and familiar
folk(n) people in general (often used in the plural), Syn. folks, common people

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Folks

{ , n. collect. & pl. [ AS. folc; akin to D. volk, OS. & OHG. folk, G. volk, Icel. fōlk, Sw. & Dan. folk, Lith. pulkas crowd, and perh. to E. follow. ] 1. (Eng. Hist.) In Anglo-Saxon times, the people of a group of townships or villages; a community; a tribe. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The organization of each folk, as such, sprang mainly from war. J. R. Green. [ 1913 Webster ]

2. People in general, or a separate class of people; -- generally used in the plural form, and often with a qualifying adjective; as, the old folks; poor folks. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

In winter's tedious nights, sit by the fire
With good old folks, and let them tell thee tales. Shak. [ 1913 Webster ]

3. The persons of one's own family; as, our folks are all well. [ Colloq. New Eng. ] Bartlett. [ 1913 Webster ]


Folk song, one of a class of songs long popular with the common people. --
Folk speech, the speech of the common people, as distinguished from that of the educated class.
[ 1913 Webster ]

Variants: Folk
folksy

adj. 1. same as cracker-barrel.
Syn. -- cracker-barrel, homespun. [ WordNet 1.5 ]

2. very informal and familiar; as, a folksy radio commentator; a folksy style. [ WordNet 1.5 ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一家[いっか(P);いっけ, ikka (P); ikke] (n) a house; a home; a family; a household; one's family; one's folks; a style; (P) #4,276 [Add to Longdo]
家人[けにん, kenin] (n) the family; one's folks; (P) #17,357 [Add to Longdo]
十人十色[じゅうにんといろ, juunintoiro] (n) (col) Several men, several minds; everyone has his own ideas and tastes; everyone has his own interests and ideas; different strokes for different folks [Add to Longdo]
女達[おんなたち, onnatachi] (n) women; womenfolks [Add to Longdo]
組歌;組唄;組み歌;組み唄[くみうた, kumiuta] (n) var. of folksong; var. of koto or shamisen music; medley of (Japanese) songs [Add to Longdo]
宅老所;託老所[たくろうしょ, takurousho] (n) old folks' home [Add to Longdo]
老人施設[ろうじんしせつ, roujinshisetsu] (n) old folks' home [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top