ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fly by

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fly by-, *fly by*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fly by(phrv) บินผ่านอย่างเร็ว, See also: โฉบผ่าน, เคลื่อนผ่าน, พุ่งผ่าน, Syn. come by, get by, get past, go by, go past
fly by(phrv) (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, Syn. go by, go on, go past, pass by, run on, wear on, wear out
fly by(phrv) บินในช่วง (เวลา), See also: บินตอน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hopefully we can hit route 26 before they fly by us.หวังว่าเราจะไปถึงสาย 26 ก่อนที่พวกเราจะคลาดจากเขา Roadkill (2009)
And if the buzzards don't get you the dingoes wait in the trees and as you fly by they...แต่ถ้าพวกนกแร้งยังไม่สอย ...ก็พวกหมาป่าที่ซุ่มคอยอยู่ตามพุ่มไม้ พอพวกเจ้าบินผ่าน มันก็... Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
If they had, I would have said I was 12, 'cause you can fly by yourself.ถ้าเขาถาม หนูก็จะตอบว่าหนูอายุ 12 เพราะสามารถบินเองได้แล้วตอนอายุเท่านั้น Safe Haven (2010)
It didn't fly by for me.แต่กับฉันมันเนิ่นนาน Deadfall (2012)
That is what happens when you fly by the seat of your pants first class.นี่เป็นเพราะว่า... ... ผมบินด้วยที่นั่งระดับเฟิสคลาสยังไงล่ะ Ordinary World (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fly byBirds learn to fly by instinct.
fly byWhen you're enjoying yourself, the time seems to fly by.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nachtschwärmer { m }fly by night [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fly by
      v 1: pass by while flying; "An enemy plane flew by"
      2: move by very quickly [syn: {zip by}, {fly by}, {whisk by}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top