ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flar

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flar-, *flar*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flare(vi) ี่ลุกวูบวาบ (ไฟ), See also: แลบ เปลวไฟ, Syn. blaze, flicker, burn up
flare(n) การลุกไหม้อย่างรวดเร็วและสว่างไสว
flare(n) เครื่องมือที่ทำให้เกิดเปลวไฟ เพื่อใช้เป็นสัญญาณ
flare(vi) ระเบิด (อารมณ์, ความรุนแรง), See also: ปะทุ, พลุ่ง, Syn. erupt
flare(vi) กว้างขึ้น, See also: ผายออก, บานออก, Syn. widen, broaden, spread out, Ant. narrow
flare up(phrv) ลุกไหม้ขึ้นอีก
flare up(phrv) รู้สึก (โกรธ, ร้อน, รุนแรง) มากยิ่งขึ้น, Syn. fire up, flame out, flame up, flare out
flare-up(n) การระเบิดอารมณ์หรือความรู้สึกรุนแรง, Syn. outburst
flare-up(n) การปะทุของไฟ, See also: การลุกขึ้นอีกอย่างฉับพลันของไฟ
flare out(phrv) พูดอย่างโกรธ, Syn. flare up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flare(แฟลร์) { flared, flaring, flares } vi., vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน, ส่องแสงสว่างแวววับ, เดือดดาล, เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน, กางออก, บานออก, แผ่ออก, ผายออก, แสดงออกอย่างโอ้อวด, ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
flare-up(แฟล'อัพ) n. การลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกะทันหัน, การปะทุขึ้นของอารมณ์หรือความคิดอย่างกะทันหัน, ช่วงเวลาที่สั้นมาก, การโด่งดังของชื่อเสียงที่สั้นมาก, การระบาดของโรคอย่างกะทันหัน, Syn. storm
flaring(แฟล'ริง) adj. ซึ่งลุกโชติช่วง, สว่างแวววับ, หรูหรา, ซึ่งค่อย ๆ บานออก., Syn. blazing

English-Thai: Nontri Dictionary
flare(n) เปลวไฟ, แสงแวววาว, การแผ่ออก
flare(vi) ลุกเป็นไฟ, แผ่ออกไป, ส่องแสงแวววาว, กางออก, บานออก, เดือดดาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flareกำเริบทันที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flare connectionการต่อแบบปลายบาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flare, aqueousน้ำในห้องหน้าม่านตาขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flaresผื่นแดง, อาการแดง, ผื่นสีแดง [การแพทย์]
Flaringการเผาก๊าซทิ้ง, การเผาก๊าซทิ้งซึ่งเป็นก๊าซส่วนเกินที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์หรือไม่ได้นำมาซื้อขาย หรือเนื่องมาจากเหตุผลทางเทคนิค [ปิโตรเลี่ยม]
Flaringการขยายโตออก [การแพทย์]
Flaring of Alaenasiหอบจนจมูกบาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flarShe flared up at the sight of her husband walking with other woman.
flarShe flared up with anger.
flarThere was a flare-up between local residents and state regulators.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้นเป็นเจ้าเข้า(v) get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นผาง, Example: ผมสาแก่ใจนักที่ข่าวนี้มันทำให้เขาเต้นเป็นเจ้าเข้า, Thai Definition: อาการแสดงความโกรธ
เต้นผาง(v) get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นเป็นเจ้าเข้า, Example: เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้การถึงกับเต้นผางรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจ, Thai Definition: อาการแสดงความโกรธ
ฉุน(v) get angry, See also: flare up, be enraged, be infuriated, lose one's temper, be indignant, be vexed with, be an, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: เขาไม่เคยฉุนเวลาที่ถูกหัวเราะหรือถูกทักท้วงชี้ความบกพร่อง, Thai Definition: รู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันที
ดาลโทสะ(v) be furious, See also: flare up, rage, be angry, be wrathful, Syn. เดือดดาล, โกรธเคือง, โกรธ, เคือง, Example: แม่ค้าดาลโทสะกับลูกค้าที่เรื่องมาก, Thai Definition: บังเกิดความโกรธถึงขนาด, ลุแก่โทสะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[bān] (v) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen  FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
คนชอบอยู่กับบ้าน[khon chøp yū kap bān] (n, exp) FR: pantouflard [ m ] (fam.)
โกรธ[krōt] (v) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended  FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธขึ้ง[krōtkheung] (v) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious
ปืนสัญญาณ[peūn sanyān] (n, exp) EN: flare pistol ; signal pistol  FR: pistolet d'alarme [ m ] ; revolver d'alarme [ m ]
ระเบิดสัญญาณ[raboēt sanyān] (num) EN: signal flare
แวบ[waēp] (v) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames  FR: flasher ; fuser
วาบ[wāp] (v) EN: flare ; flash  FR: étinceler

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FLARE
FLARED
FLARES
FLARING
FLARINGLY

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flare
flared
flares
flaring
flare-up
flare-ups
flare-path
flare-paths

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪熠[shǎn yì, ㄕㄢˇ ㄧˋ,   /  ] flare; flash #517,326 [Add to Longdo]
爆炸的无效弹[bào zhà de wú xiào dàn, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄨˊ ㄒㄧㄠˋ ㄉㄢˋ,       /      ] flare dud [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんかん[kankan] (n, adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
めらめら[meramera] (adv, adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[katsu to (P); katto] (adv, vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
カッとなる;かっとなる[katsu tonaru ; kattonaru] (exp, v5r) (col) (See カッと・1) to flare up; to fly into a rage [Add to Longdo]
フレアー(P);フレア[furea-(P); furea] (n, adj-no) flare; (P) [Add to Longdo]
フレアースカート[furea-suka-to] (n) flare skirt [Add to Longdo]
フレア星[フレアせい, furea sei] (n) flare star [Add to Longdo]
ポッと;ぽっと[potsu to ; potto] (adv, vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly [Add to Longdo]
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb [Add to Longdo]
照明弾[しょうめいだん, shoumeidan] (n) a flare [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top