ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feminist

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feminist-, *feminist*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feminist(n) ผู้สนับสนุนสิทธิสตรี
feminist(adj) ซึ่งสนับสนุนสิทธิสตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
feminist(n) ผู้นิยมให้มีสิทธิสตรีมากขึ้น, สุภาพสตรี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feminist film criticismการวิจารณ์ภาพยนตร์ชีวิตสตรี [TU Subject Heading]
Feminist theroyทฤษฎีสตรีสิทธินิยม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Thai food, feminist prose and angry girl music... of the indie rock persuasion."อาหารไทย บทกลอนรักษาสิทธิสตรี เพลงอินดี้ร็อค ที่เป็นวงผู้หญิงชอบโวยเรื่องสิทธิสตรี 10 Things I Hate About You (1999)
I didn't tell you my last girlfriend, a feminist vegan punk... broke up with me because she thought I was too angry.ผมยังไม่ได้บอกคุณว่าแฟนคนล่าสุดของผม เธอเป็นผู้สนับสนุนลัทธิแฟมินสต์ เธอขอเลิกกับผม ก็เพราะเธอคิดว่าผมขี้โมโหเกินไป Saw (2004)
Is still fighting in the feminist trenches, but the war is over.ยังคงต่อสู้อยู่ในคูของผู้หญิง แต่สงครามจบลงแล้ว Dying Changes Everything (2008)
Hotch: "the prostitute is not, as feminists claim,โสเภณีไม่ได้เป็นอย่างที่นักสตรีนิยมกล่าวว่า Pleasure Is My Business (2009)
I think you personally just set the feminist movement back 50 years.ฉันคิดว่าเธอจะก่อ ความเคลื่อนไหวของสตรีนิยมแบบ 50 ปีก่อน Furt (2010)
Feminist representations in media.ตัวที่เรียนบรรยาย เกี่ยวกับสิทธิสตรีในสื่อมวลชน Aerodynamics of Gender (2010)
I'm a sister-professor at Columbia. Teach course feminist literary tradition.ผมเป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่โคลัมเบียเทค วิชาวรรณกรรมสิทธิสตรี The Switch (2010)
Do we join a book club and read some queer chick-lit memoir, so now we're bonded together by estrogen, or sisterhood, or some other feminist drivel?เราได้ไปชมรมหนอนหนังสือ แล้ววิจารณ์นิยายน้ำเน่าด้วยกันมั้ย ที่อยู่ด้วยกันได้นี่เพราะฮอร์โมนหญิงพุ่งพล่าน ความเป็นพี่น้อง หรือเพราะพลังหญิงกันแน่ You Smell Like Dinner (2011)
I hope you like feminist rants, 'cause that's kind of my thing.ฉันหวังว่าคุณจะชอบความเป็นผู้หญิง เพราะนั่นคือประเภทของฉันล่ะ See Ya (2012)
And instead of Sadie Hawkins, my dance will honor a real feminist icon, someone who worked for women's rights every day of the year...แล้วแทนที่จะเป็น Sadie Hawkins งานฉันจะจัดเป็นเกียรติแก่ สตรีตัวอย่างแท้ๆ คนที่ทำงานหนักเพื่อสิทธิสตรี Herstory of Dance (2013)
And I don't know if this is a massive "fuck you" to my feminist values, but I'm just gonna say it.และฉันไม่รู้ว่าถ้าเรื่องนี้แม่งเป็นเรื่องใหญ่ต่อสิทธิสตรีของฉัน ฉันแค่จะพูดมัน Fire: Part 2 (2013)
Call me cray-cray, it's the feminist in me.จะว่าฉันบ้าก็ได้แต่มันคือ การสนับสนุนสิทธิสตรีในตัวฉัน After Porn Ends 2 (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feministIf you sum up feminist counselling in a few words, I suppose it would be counselling done from a woman's standpoint.
feministThis movement is like a forum or platform from which feminists (supporters of women's rights) speak out on women's issues.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
feminist
feminists

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feminist
feminists

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feministin { f } | aggressive Feministin { f }feminist | feminazi [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェミニスト[feminisuto] (n) (1) man who indulges women (from feminist); gentleman; (2) feminist; (P) #17,957 [Add to Longdo]
フェミナチ[feminachi] (n) (col) (derog) feminazi; man-hating feminist [Add to Longdo]
フェミニスト神学[フェミニストしんがく, feminisuto shingaku] (n) feminist theology [Add to Longdo]
フェミニズム批評[フェミニズムひひょう, feminizumu hihyou] (n) feminist criticism [Add to Longdo]
女権拡張論者[じょけんかくちょうろんしゃ, jokenkakuchouronsha] (n) feminist [Add to Longdo]
女権論者[じょけんろんしゃ, jokenronsha] (n) a feminist [Add to Longdo]
女性運動家[じょせいうんどうか, joseiundouka] (n) women's movement activist; feminist activist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feminist
   adj 1: of or relating to or advocating equal rights for women;
       "feminist critique"
   n 1: a supporter of feminism [syn: {feminist}, {women's
      rightist}, {women's liberationist}, {libber}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top