ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feeding

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feeding-, *feeding*, feed
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feeding(n) การให้อาหาร, See also: การป้อนอาหาร, Syn. nursing, ranging

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
feeding๑. การให้อาหาร๒. การกิน [ มีความหมายเหมือนกับ feeding, oral ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding centre; centre, hungerศูนย์หิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding ground; catchment; catchment basin; drainage area; drainage basinบริเวณลุ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
feeding, artificialการให้อาหารแทนนมแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, enteral; nutrition, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, oral๑. การให้อาหารทางปาก๒. การกิน [ มีความหมายเหมือนกับ feeding ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, parenteral; nutrition, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feeding, tubeการให้อาหารทางสาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Feedingการกิน, อาหารและการกิน [การแพทย์]
Feeding and feedsการให้อาหารและอาหาร [TU Subject Heading]
Feeding behaviorพฤติกรรมการให้อาหาร [TU Subject Heading]
Feeding Behaviorพฤติกรรมการบริโภค, พฤติกรรมการให้อาหาร [การแพทย์]
Feeding Centerศูนย์การกิน, ศูนย์ควบคุมการรับประทานอาหาร, ศูนย์ควบคุมการกินอาหาร, ศูนย์อยากอาหาร [การแพทย์]
Feeding Habitsนิสัยการหากิน [การแพทย์]
Feeding Instinctสัณชาตญาณการกิน [การแพทย์]
Feeding Methodวิธีการกินอาหาร [การแพทย์]
Feeding Patterns, Abnormalแบบแผนที่ผิดปกติในการกิน [การแพทย์]
Feeding, Artificialการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมผสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because the parent birds couldn't get near enough to feed them.เพราะว่าพ่อแม่พวกมัน เข้าใกล้รัง ไปป้อนอาหารพวกมันไม่ได้ Wuthering Heights (1992)
Network wants to feed off our 6:00 whether we find the guy or not. It's a wonderful piece.วันนี้ถือเป็นอีกวันที่มีความหมายมาก Hero (1992)
He's been feeding the Devil in your head!มันเอากิเลสของปีศาจใส่สมองแก The Lawnmower Man (1992)
We can't cut ourselves off from the hand that feeds us.เราจะไม่ยุ่งกับ คนที่ให้ทุนเราได้ยังไง The Lawnmower Man (1992)
She couldn't feed that many. I just kept the biggest. Candy's dog is old and no good.มันคงเลี้ยงลูกไม่ไหว ฉันเลยเก็บตัวใหญ่ ๆ ไว้ หมาของแคนดี้แก่ ใช้การไม่ได้ Of Mice and Men (1992)
I could easily build a few hutches and you could feed 'em alfalfa.ฉันสร้างคอกขึ้นมาสองสามคอกได้ และนายก็เลี้ยงมันด้วยต้นอัลฟัลฟ่า Of Mice and Men (1992)
I'd love to stand up, Move my legs. - Did they feed you today?ข้าอยากยืนขึ้นและขยับขา Rapa Nui (1994)
Sometimes, after work, I go to the park and feed the birds.บางครั้งหลังเลิกงานผมไปสวนสาธารณะและอาหารนก The Shawshank Redemption (1994)
Well, that's fine for the papers but I've got a family to feed.ดีที่ดีสำหรับเอกสาร แต่ฉันมีครอบครัวที่จะเลี้ยง The Shawshank Redemption (1994)
Have you ever loved a woman... until milk leaked from her as though she had just given birth to love itself... and now must feed it or burst?คุณเคยรักผู้หญิง จนน้ำนมไหลออกจากเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะเพิ่งให้กำเนิด ผลพวงแห่งความรัก Don Juan DeMarco (1994)
Goldfish swimming inside the walls? How do you feed them?ปลาทองว่ายอยู่ในผนังหรอ คุณจะให้อาหารมันยังไง The Great Dictator (1940)
Will you still need me, will you still feed meคุณจะยังคงต้องฉัน คุณยังจะเลี้ยงฉัน Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feedingHe sits upright, not crouched over his plate like an animal at a feeding trough.
feedingI'm feeding the goldfish.
feedingSheep are feeding in the meadow.
feedingShe will often sit there feeding birds.
feedingThe child was feeding the monkey with the banana.
feedingThe sheep were feeding in the meadow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชามข้าวสุนัข(n) feeding bowl, See also: dog bowl

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชามข้าวสุนัข[chām khāo sunak] (n, exp) EN: feeding bowl ; dog bowl  FR: écuelle [ f ]
ขวดใส่น้ำ[khūat sai nām] (n, exp) EN: feeding oottle ; water bottle

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
feeding
feedings

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feeding
feeding-bottle
feeding-bottles

WordNet (3.0)
feeding(n) the act of supplying food and nourishment, Syn. alimentation
eating(n) the act of consuming food, Syn. feeding

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Feeding

n. 1. the act of eating, or of supplying with food; the process of fattening. [ 1913 Webster ]

2. That which is eaten; food. [ 1913 Webster ]

3. That which furnishes or affords food, especially for animals; pasture land. [ 1913 Webster ]


Feeding bottle. See under Bottle.
[ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喂养[wèi yǎng, ㄨㄟˋ ㄧㄤˇ,   /  ] feeding; nutrition #13,064 [Add to Longdo]
饲槽[sì cáo, ㄙˋ ㄘㄠˊ,   /  ] feeding trough [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fütterung { f }; Abfütterung { f } | Fütterungen { pl }feeding | feedings [Add to Longdo]
Futtermittel { n }feeding stuff [Add to Longdo]
Futternapf { m }feeding dish [Add to Longdo]
Futtertrog { m }feeding trough [Add to Longdo]
Saugflasche { f }; Säuglingsflasche { f }feeding bottle [Add to Longdo]
Schnabeltasse { f }feeding cup [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スプーンフィーディング[supu-nfi-deingu] (n) spoon-feeding [Add to Longdo]
フィーディング[fi-deingu] (n) feeding [Add to Longdo]
餌場;えさ場[えさば, esaba] (n) feeding grounds [Add to Longdo]
餌付け[えづけ, eduke] (n, vs) artificial feeding [Add to Longdo]
夏山冬里[なつやまふゆさと, natsuyamafuyusato] (n) (See 夏山冬里方式) pasturing cattle in summer and feeding them indoors during winter; rotated grazing [Add to Longdo]
吸い飲み;吸飲み[すいのみ, suinomi] (n) feeding cup [Add to Longdo]
給餌[きゅうじ, kyuuji] (n, vs) feeding (an animal) [Add to Longdo]
給紙[きゅうし, kyuushi] (n) paper feeding (printing) [Add to Longdo]
狐に小豆飯[きつねにあずきめし, kitsuneniazukimeshi] (exp) (id) (See 猫に鰹節) risky thing to do (like feeding a fox) [Add to Longdo]
口移し[くちうつし, kuchiutsushi] (n) mouth-to-mouth feeding; conveying by word of mouth; oral tradition [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top