ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fart

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fart-, *fart*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
fart(v,, n) ตด, See also: pass the gas

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fart(n) การผายลม
fart(vi) ผายลม (คำหยาบ), See also: ตด, Syn. be gassy
farty(sl) น้อยกว่าที่ควร
farther(adj) ไกลออกไปอีก, See also: ไกลออกไป, ห่างออกไปอีก, Syn. more distant, further
farther(adv) ไกลออกไปอีก, See also: ไกลออกไป, ห่างออกไปอีก
farthest(adj) ไกลมากที่สุด (ใช้กับเวลา พื้นที่และระยะทาง), See also: ห่างมากที่สุด, Syn. farthermost, furthest
farthest(adv) ไกลมากที่สุด (ใช้กับเวลา พื้นที่และระยะทาง), See also: ห่างมากที่สุด, Syn. furthest
farthing(n) เหรียญเงินตราของอังกฤษสมัยก่อนมีค่าเท่ากับ 1/4 เพนนี
farthing(n) สิ่งที่มีค่าน้อยมาก
fart sack(sl) เตียงนอน, See also: ถุงนอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fart(ฟาร์ท) n. ตด, การผายลม, บุคคลที่ดูถูก. vi. ตก, ผายลม
farther(ฟาร์'เธอะ) adv., adj. ไกลออกไปอีก , ไกลกว่า,
farther indian. อินโดจีน
farthermostadj. ไกลที่สุด
farthest(ฟาร์'เธสทฺ) adj., adv. ไกลที่สุด, ห่างที่สุด, มากที่สุด

English-Thai: Nontri Dictionary
farther(adj) มากขึ้น, ไกลกว่า, ไปอีก
farther(adv) ไกลออกไป, ห่างออกไป
farthest(adj) มากที่สุด, ไกลที่สุด, ห่างที่สุด
farthest(adv) ไกลที่สุด, ห่างที่สุด, ยาวที่สุด
farthing(n) เหรียญบรอนซ์อังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tonight we nail that little fart blossom.คืนนี้เราจะต้องจัดการกับไอ้สกั๊งค์เหม็น ๆ ตัวนี้ให้ได้ Mannequin (1987)
I can gargle dishwater and fart O Canada at the same time.ทำเสียงบ้าบอ และตดเป็นเพลง"โอ คานาดา" ได้ Punchline (1988)
If I hear so much as a mouse fart in here the rest of the night, ถ้าฉันได้ยินมากเป็นเมาส์ผายลมในที่นี่ส่วนที่เหลือของคืน The Shawshank Redemption (1994)
A man up and vanished like a fart in the wind.ขึ้นคนและหายไปเหมือนผายลมในลม The Shawshank Redemption (1994)
For the $450, 000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450, 000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง". Dante's Peak (1997)
You know, she used to fart in her sleep.ตอนนอนยังตดเลย Good Will Hunting (1997)
My wife used to fart when she was nervous.เมียชั้นเขาจะตดเวลาเขาหงุดหงิด Good Will Hunting (1997)
You say you´re sorry when you step on someone´s toe... or you accidentally break their glasses... or you, you fart while they´re eating.นั่นมันใช้เมื่อแกเหยียบตีนคน หรือทำแก้วแตก หรือตดตอนคนอื่นกำลังกิน Nothing to Lose (1997)
I'm just a fat old fart with nothing to live for anymore.ไอ้แก่อ้วนฉุอย่างข้า อยู่ไปก็ไร้ค่า The Man in the Iron Mask (1998)
Make love as if you don't care. And fart whenever you wish.งั้นบทรักไม่ต้องนุ่มนวล ตดไม่ต้องอั้น The Man in the Iron Mask (1998)
Just warehouses and a paper mill. That fart smell of steam.ก็ได้ Fight Club (1999)
He farts a lot.หมอนี่จอมตดเลย Mean Girls (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fartAbout two miles farther on, the road bent to the right.
fartColumbus sailed farther west to look for a new continent.
fartDa Vinci could see farther than others.
fartFarther allowed me to go to the concert.
fartHe is too tired to go any farther.
fartHe put the shot farther than I did.
fartHe was too tired to go any farther.
fartHe was too tired to walk any farther.
fartHe went no farther than the gate.
fartI cannot walk any farther.
fartI can't go any farther.
fartI can't walk any farther.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตด(v) fart, Syn. ผายลม, Example: เขาตดออกมาต่อหน้าธารกำนัล, Thai Definition: อาการที่ลมระบายออกจากทวารหนัก
ตด(n) fart, See also: air discharge from the anus, Example: ตดของใครๆ ก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งนั้น, Thai Definition: ลมที่ออกจากทวารหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อยแก๊ส[plǿi kaēs] (v, exp) EN: break wind ; pass wind ; fart (vulg.)
ตด[tot] (v) EN: fart ; break wind  FR: péter (fam.) ; faire un pet ; lâcher des vents ; avoir des gaz (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
fart
farther
farting
farthest
farthing
farthingale

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fart
farts
farted
farther
farting
farthest
farthing
farthings

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
更远[gèng yuǎn, ㄍㄥˋ ㄩㄢˇ,   /  ] farther [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Farthing { m }; Viertelpenny { m }farthing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファージング[fa-jingu] (n) farthing [Add to Longdo]
遠点[えんてん, enten] (n) (1) far point (farthest point at which an object can be brought into focus by the eye); (2) apoapsis [Add to Longdo]
極地[きょくち, kyokuchi] (n, adj-no) farthest land; furthest land; polar regions [Add to Longdo]
言い出しっぺ;言い出しっ屁;言出しっ屁;言出しっぺ[いいだしっぺ, iidashippe] (exp) the one who brought it up; the one who calls attention to a fart is in fact the farter; the one who brings up a subject must be the first to act upon it [Add to Longdo]
向こう岸;向う岸;向岸(io)[むこうぎし, mukougishi] (n) opposite bank; farther shore [Add to Longdo]
最遠[さいえん, saien] (adj-no) farthest; furthest; most remote [Add to Longdo]
最果て[さいはて, saihate] (n) the farthest ends; the furthest ends [Add to Longdo]
三文[さんもん, sanmon] (n) cheapness; farthing [Add to Longdo]
出物[でもの, demono] (n) (1) rash; boil; eruption (skin); (2) secondhand article; bargain; good buy; (3) fart [Add to Longdo]
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fart
   n 1: a reflex that expels intestinal gas through the anus [syn:
      {fart}, {farting}, {flatus}, {wind}, {breaking wind}]
   v 1: expel intestinal gases through the anus [syn: {fart},
      {break wind}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 fart
  speed

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 fart
  speed

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top