ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faithlessly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faithlessly-, *faithlessly*, faithless
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faithlessly
faithless
faithlessness

WordNet (3.0)
faithlessly(adv) in a disloyal and faithless manner, Syn. false, traitorously, treacherously, treasonably
faithless(adj) having the character of, or characteristic of, a traitor, Syn. traitorous, treasonous, treasonable, unfaithful
faithlessness(n) unfaithfulness by virtue of being unreliable or treacherous, Syn. fickleness, falseness, inconstancy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
faithless(adj) ซึ่งไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่มีสัจจะ, ไว้ใจไม่ได้, Syn. unfaithful, untrustworthy, Ant. loyal, true

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์, ไม่มีสัจจะ, ไม่น่าไว้ใจ, เชื่อถือไม่ได้, ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous

English-Thai: Nontri Dictionary
faithless(adj) ไม่น่าเชื่อถือ, ไม่มีสัจจะ, ไม่ซื่อสัตย์, ไม่น่าไว้ใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาสัตย์(adj) dishonest, See also: faithless, perfidious, sly, treacherous, Syn. อสัตย์, กลับกลอก, Ant. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์, Thai Definition: ไม่ซื่อตรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีศีลมีสัตย์[mai mī sīn mī sat] (adj) EN: in bad faith ; faithless ; perfidious
ผิดน้ำสาบาน[phit nām sābān] (v, exp) EN: break a vow ; be faithless ; betray one's oath

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faithless
faithlessly
faithlessness

WordNet (3.0)
faithless(adj) having the character of, or characteristic of, a traitor, Syn. traitorous, treasonous, treasonable, unfaithful
faithlessly(adv) in a disloyal and faithless manner, Syn. false, traitorously, treacherously, treasonably
faithlessness(n) unfaithfulness by virtue of being unreliable or treacherous, Syn. fickleness, falseness, inconstancy

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Faithless

a. 1. Not believing; not giving credit. [ 1913 Webster ]

Be not faithless, but believing. John xx. 27. [ 1913 Webster ]

2. Not believing on God or religion; specifically, not believing in the Christian religion. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Not observant of promises or covenants. [ 1913 Webster ]

4. Not true to allegiance, duty, or vows; perfidious; trecherous; disloyal; not of true fidelity; inconstant, as a husband or a wife. [ 1913 Webster ]

A most unnatural and faithless service. Shak. [ 1913 Webster ]

5. Serving to disappoint or deceive; delusive; unsatisfying. “Yonder faithless phantom.” Goldsmith.

-- Faith"less*ly, adv.Faith"less*ness, n. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Treulosigkeit { f }; Abtrünnigkeit { f }disloyalty; faithlessness [Add to Longdo]
Unglaube { m }faithlessness [Add to Longdo]
treulos; unzuverlässig { adj } | treuloser; unzuverlässiger | am treulosesten; am unzuverlässigstenfaithless | more faithless | most faithless [Add to Longdo]
ungläubigfaithless [Add to Longdo]
unzuverlässigfaithless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
心変わり[こころがわり, kokorogawari] (n) change one's mind; inconstancy; faithlessness [Add to Longdo]
不実[ふじつ, fujitsu] (adj-na, n, adj-no) perfidiousness; faithlessness; inconstancy; insincerity; falsehood [Add to Longdo]
不信義[ふしんぎ, fushingi] (n) faithlessness; insincerity [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top